Mäo küla Lepikmetsa kinnistu detailplaneering


Detailplaneeringu avalik väljapane 30.07.2018 - 30.08.2018

Failid -zip formaadis on SIIN  Aeg  Pealkiri  Kirjeldus  Suurus  Faili nimi 
04.12.17C_2_Lahteseisukohad 15.9 KBC_2_Lahteseisukohad.pdf
04.12.17C_1_Otsus 1.1 MBC_1_Otsus.pdf
04.12.17B_DP-05_Liikluskorraldus 244.1 KBB_DP-05_Liikluskorraldus.pdf
04.12.17B_DP-04_Pohijoonis 561.0 KBB_DP-04_Pohijoonis.pdf
04.12.17B_DP-03_Tugiplaan 275.0 KBB_DP-03_Tugiplaan.pdf
04.12.17B_DP-02_Valjavote_uldplaneeringust 4.5 MBB_DP-02_Valjavote_uldplaneeringust.pdf
04.12.17B_DP-01_Asukohaskeem 1.2 MBB_DP-01_Asukohaskeem.pdf
04.12.17Lepikmetsa Mäo küla DP 522.5 KBA_Seletuskiri_eskiisi_juurde.pdf
21.11.16Vandu tee 11, Hulja 343.9 KB446_DP_Vandutee 11.pdf
21.11.16Vandu tee 11, Hulja 2.0 MBSeletuskiri.pdf
21.11.16Vandu tee 11, Hulja 235.1 KBSituatsiooniskeem.pdf
21.11.16Vandu tee 11, Hulja 509.5 KBSihtotstarbed ja välisvõrgud.pdf
21.11.16Vandu tee 11, Hulja 719.8 KBPõhijoonis.pdf
21.11.16Vandu tee 11, Hulja 7.2 KBDP Vandu tee 11 kooskõlastamine_Päästeamet.pdf
27.10.16Tõnismäe tee 6, 8 DPvastuvõetud 26.10.2016 5.9 KBO_168_DP vastuvõtmine Tõnismäe 6_8.pdf
20.10.16SELETUSKIRI Tõnismäe tee 6 ja 8 138.6 KBSELETUSKIRI Tõnismäe tee 6 ja 8.pdf
20.10.16Tõnismäe tee 6 ja 8_detailplaan ja tehnovõrgud 05.09.2016 988.6 KBTõnismäe tee 6 ja 8_detailplaan ja tehnovõrgud 05.09.2016.pdf
20.10.16Tõnismäe tee 6 ja 8_maakasutuse sihtotstarbed 05.09.2016 337.2 KBTõnismäe tee 6 ja 8_maakasutuse sihtotstarbed 05.09.2016.pdf
30.09.16Metsaroosi kinnistu detailplaneeringalgatamise teade11.4 KBMetsaroosi_DP_algatamine.pdf
16.06.16Tõnismäe tee 6,8 DP_ tiitellehteskiislahenduse avalik arutelu 28.06.2016 kl 15.00 vallamajas89.4 KBTõnismäe tee 6,8 DP_ tiitelleht.pdf
16.06.16Tõnismäe tee 6,8 DP_sisukord 6.9 KBTõnismäe tee 6,8 DP_sisukord.pdf
16.06.16Tõnismäe tee 6,8 DP_seletuskiri 91.8 KBTõnismäe tee 6,8 DP_seletuskiri.pdf
16.06.16Tõnismäe tee 6,8 DP_ illustratsioon 88.4 KBTõnismäe tee 6,8 DP_ illustratsioon.pdf
16.06.16Tõnismäe tee 6,8 DP_ fotod 419.4 KBTõnismäe tee 6,8 DP_ fotod.pdf
16.06.16Tõnismäe tee 6,8_detailplaan,tehnovõrgud 1.1 MBTõnismäe tee 6,8_detailplaan,tehnovõrgud.pdf
16.06.16Tõnismäe tee 6,8_maakasutuse sihtotstarbed 352.0 KBTõnismäe tee 6,8_maakasutuse sihtotstarbed.pdf
16.06.16Situatsiooniplaan muinsuskaitse all oleva mälestise kohtaTõnismäe tee 6.8 DP1.0 MBSituatsiooniplaan muinsuskaitse all oleva mälestise kohta.pdf
29.06.15Vandu tee 11 DP algatamine 48.7 KB333_planeeringu algatamine Vandu tee 11.pdf
26.03.15Lasteaia 1 Viru 6 DP kehtestamine 20.6 KBO99.pdf
18.02.15Viru 6 Lasteaia 1 DP avalik aruteluavalik arutelu toimub 03.03.2015 algusega kell 18 vallamaja saalis0 B 
13.01.15Viru tn 6 Lasteaia 1 tn DP seletuskiri 42.3 KBDet. plan. seletuskiri.pdf
13.01.15Viru tn 6 Lasteaia tn 1 DP joonis 409.5 KBDetailplaneeringu joonis.pdf
13.01.15Viru tn 6 Lasteaia tn 1 DP kooskõlastused 2.0 MBViru tn 6 ja Lasteaia tn 1 planeeringu kooskõlastused.pdf
20.12.14Lasteaia 1 Viru 6 DP vastuvõtmine 368.4 KBO82_Lasteaia_1_Viru_6_DP.PDF
20.12.14Tõnismae tee 6 ja 8 DP koostamise algatamine 427.3 KBO81_Tonismae_6_8_DP.PDF
20.12.14Udriku mõisa arendusala DP kehtestamine 535.4 KB80_Udriku_DP.PDF
26.09.14Udriku mõisa arendusala DP vastuvõtmine 148.0 KBO59_Udriku_DP_vastuvõtmine.PDF
23.09.14Udriku planeering 6.4 MBUdriku m6isa dp seletuskiri_koosk6lastustega.pdf
23.09.14Udriku planeering 6.1 MBUdriku m6isa dp lisad.pdf
23.09.14Udriku planeering 3.0 MBJ_3_Udriku m6isa DP p6hijoonis.pdf
23.09.14Udriku planeering 2.9 MBJ_4_Udriku m6isa DP tehnov6rgud.pdf
28.08.14Detailplaneeringu seletuskiriLasteaia 1 ja Viru 687.2 KBDetailplaneeringu seletuskiri.pdf
28.08.14Detailplaneeringu eskiislahendusLasteaia 1 ja Viru 6346.6 KBDetailplaneeringu eskiislahendus.pdf
19.06.14Kadrina alevikus Lasteaia 1 ja Viru 6 detailplaneeringu algatamine18.06.2014 vol. otsus 517.3 KBO51_DP_algatamine _Lasteaia1_Viru6.pdf
09.05.14VALLA KEHTIVAD PLANEERINGUD 216.3 KBO37.PDF
11.04.14Udriku mõisa arendusala detailplaneerinu eskiislahendus 1.1 MBUdriku m6isa dp_eskiisi_sel_kiri.pdf
11.04.14Udriku m6isa DP eskiislahendus 3.1 MBUdriku m6isa DP eskiislahendus.pdf
11.04.14Udriku m6isa dp lisad 8.4 MBUdriku m6isa dp lisad.pdf
11.04.14J_1_Udriku m6isa DP situatsiooniskeem 595.8 KBJ_1_Udriku m6isa DP situatsiooniskeem.pdf
11.04.14J__2_Udriku m6isa DP_olemasolev olukord 2.8 MBJ__2_Udriku m6isa DP_olemasolev olukord.pdf
11.04.14Udriku mõisapargi dendrohinnang 637.5 KBUdriku mõisapargi dendrohinnang.pdf
11.04.14J_1_Udriku m6isa dendrohinnang puude v22rtusklassidega 3.4 MBJ_1_Udriku m6isa dendrohinnang puude v22rtusklassidega.pdf
11.04.14Udriku m6isa DP eritingimuste hoonete skeem_ 160.3 KBUdriku m6isa DP eritingimuste hoonete skeem_.pdf
11.04.14Udriku m6isa DP eritingimuste situatsiooniskeem 8.6 MBUdriku m6isa DP eritingimuste situatsiooniskeem.pdf
11.04.14Udriku m6isa dp muinsuskaitse eritingimused__2_200913 10.4 MBUdriku m6isa dp muinsuskaitse eritingimused__2_200913.pdf
11.04.14Udriku_m6isa_eelhinnang 12.0 MBUdriku_m6isa_eelhinnang-24.04.13.ddoc
30.05.13Udriku mõisa arendusala detailplaneeringu algataminevolikogu 29.05.2013 otsus nr 23681.5 KBUdriku_moisa_arendusala_detailplaneeringu_algatamine.pdf
29.11.12O202 planeeringu vastuvõtmine (Remmeda) 7.2 KBO202 planeeringu vastuvõtmine (Remmeda).rtf
29.11.12Remmeda planeeringu seletuskiri 155.2 KBRemmeda planeeringu seletuskiri 22.11.2012.pdf
29.11.12Remmeda kinnistu detailplaneering 301.1 KBRemmeda kinnistu detailplaneering 22.11.2012.pdf
23.08.12Remmeda kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus 278.1 KBRemmeda planeeringu eskiislahendus.pdf
23.08.12Remmeda kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus 82.2 KBRemmeda planeeringu seletuskiri.pdf