Kadrina esmatasandi tervisekeskus

Projekti algus ja lõpp:
01.05.2015-01.04.2018
Fond: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Meede:
2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks
Taotlusvoor: Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine - 09.09.2016-08.03.2017
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused


Projekti "Kadrina esmatasandi tervisekeskus" eesmärgiks on tervisekeskuse rajamine Kadrina alevikku. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne esmatasandi tervisekeskus on vajalik pakkumaks Kadrina valla elanikele kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid. Projekti realiseerumisel väheneb arstiabiteenuse killustatust piirkonnas ja valmib arstabiteenuse osutajate vajadustele vastav tervisekeskuse hoone.

Projekti maksumus
Kogumaksumus: 847146,00 eurot
Abikõlblik kulu: 689 866,00 eurot
Toetus:517 399,50 eurot
Abikõlblik omafinantseeringu summa: 172 466,50 eurot
Mitteabikõlblik omafinantseeringu summa: 157 280,00 eurot

Projekti administreerija on OÜ Cumulus Consulting, www.cumulus.ee, info(ät)cumulus.ee