Elanikke 2018

Kadrina valla elanike arv seisuga 01.01.2018
Asulad elanike arvuga enam kui 100 on märgitud värviliselt

 mehednaisedkokku
272 Kadrina vald504898
1245 Ama küla573693
1334 Arbavere küla261945
1897 Hulja alevik221246467
1924 Hõbeda küla333366
1947 Härjadi küla181533
2245 Jõepere küla222143
2253 Jõetaguse küla434487
2380 Jürimõisa küla111021
2476 Kadapiku küla7245117
2490 Kadrina alevik100911722181
2614 Kallukse küla314
3017 Kihlevere küla9778175
3074 Kiku küla5348101
3823 Kõrveküla121527
4106 Lante küla161228
4226 Leikude küla453176
4498 Loobu küla292857
4641 Läsna küla181634
5147 Mõndavere küla7411
5276 Mäo küla151126
5395 Neeruti küla241943
5620 Ohepalu küla8614
5741 Orutaguse küla12921
6004 Pariisi küla141125
6507 Põima küla292150
6953 Ridaküla7475149
7164 Rõmeda küla231437
7376 Salda küla424486
7456 Saukse küla111829
7747 Sootaguse küla201838
8254 Tirbiku küla484088
8278 Tokolopi küla151934
8622 Udriku küla141226
8651 Uku küla191635
8688 Undla küla292352
8862 Vaiatu küla433679
9043 Vandu küla161228
9311 Viitna küla332457
9449 Vohnja küla7567142
9490 Võduvere küla333366
9534 Võipere küla412869
272 Kadrina vald Kokku 248024784958


elanikke 2017

 

Kadrina valla elanike arv seisuga 01.01.2017
Asulad elanike arvuga enam kui 100 on märgitud värviliselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehed

Naised

Kokku

 

 

 

53

41

94

1246

Ama

küla

68

51

119

1334

Arbavere

küla

25

20

45

1897

Hulja

alevik

238

251

489

1924

Hõbeda

küla

36

32

68

1947

Härjadi

küla

17

14

31

2245

Jõepere

küla

23

22

45

2253

Jõetaguse

küla

43

48

91

2476

Kadapiku

küla

71

47

118

2490

Kadrina

alevik

1028

1196

2224

2614

Kallukse

küla

3

1

4

3017

Kihlevere

küla

99

80

179

3074

Kiku

küla

54

53

107

3823

Kõrveküla

küla

14

15

29

4106

Lante

küla

16

12

28

4227

Leikude

küla

50

41

91

4498

Loobu

küla

28

27

55

4641

Läsna

küla

19

15

34

5147

Mõndavere

küla

8

3

11

5276

Mäo

küla

16

11

27

5395

Neeruti

küla

23

21

44

5620

Ohepalu

küla

8

6

14

5741

Orutaguse

küla

12

9

21

6004

Pariisi

küla

14

12

26

6507

Põima

küla

25

21

46

6953

Ridaküla

küla

76

75

151

7164

Rõmeda

küla

23

13

36

7376

Salda

küla

43

48

91

7456

Saukse

küla

9

17

26

8254

Tirbiku

küla

46

39

85

8278

Tokolopi

küla

15

17

32

8622

Udriku

küla

15

12

27

8651

Uku

küla

20

16

36

8689

Undla

küla

50

33

83

8862

Vaiatu

küla

41

35

76

9043

Vandu

küla

19

12

31

9312

Viitna

küla

35

26

61

9449

Vohnja

küla

81

77

158

9490

Võduvere

küla

34

34

68

9534

Võipere

küla

38

29

67

 

Kokku

vald

2536

2532

5068


 

Kadrina vallas elab 5068 inimest

1. jaanuari 2017 seisuga oli Kadrina vallas 5068 inimest. Aasta tagasi oli see arv 4959.

2016. aasta jooksul sündis 42 uut vallakodanikku. Surmasid oli 54.

2016. aasta jooksul registreeris end Kadrina valda 311. Vallast lahkujaid oli 190. 

Elanikke 2016

 

 Valla elanike arv asulate kaupa 2016

Asulad elanike arvuga enam kui 100 on märgitud värviliselt

 


 


 

 
Mehed
Naised
Kokku
Ama küla
69
50
119
Arbavere küla
21
19
40
Hulja alevik
230
243
473
Hôbeda küla
34
32
66
Härjadi küla
16
17
33
Jôepere küla
21
20
41
Jôetaguse küla
41
48
89
Kadapiku küla
74
46
120
Kadrina alevik
976
1178
2154
Kallukse küla
3
1
4
Kihlevere küla
102
84
186
Kiku küla
54
51
105
Kôrveküla küla
15
19
34
Lante küla
16
12
28
Leikude küla
51
41
92
Loobu küla
29
27
56
Läsna küla
18
16
34
Môndavere küla
7
3
10
Mäo küla
13
6
19
Neeruti küla
23
20
43
Ohepalu küla
9
9
18
Orutaguse küla
12
7
19
Pariisi küla
14
9
23
Pôima küla
23
19
42
Ridaküla küla
76
75
151
Rômeda küla
18
11
29
Salda küla
43
45
88
Saukse küla
10
17
27
Tirbiku küla
44
42
86
Tokolopi küla
15
19
34
Udriku küla
16
11
27
Uku küla
18
16
34
Undla küla
49
34
83
Vaiatu küla
37
32
69
Vandu küla
18
12
30
Viitna küla
38
32
70
Vohnja küla
78
67
145
Vôduvere küla
37
37
74
Vôipere küla
33
26
59
Täpselt määratlemata elukoht
57
48
105

 
Kokku

 
2458

 
2501

 
4959

Kadrina vallas elab 4959 inimest

1. jaanuari 2016 seisuga oli Kadrina vallas 4959 inimest. Aasta tagasi oli see arv 5018.

2015. aasta jooksul sündis 43 uut vallakodanikku. Surmasid oli 49.

2015. aasta jooksul registreeris end Kadrina valda 169 inimest. Vallast lahkujaid oli 222.