Kadrina valla valimisjaoskonnad

M Ä Ä R U S
Kadrina, 07. juuni 2017 nr 1

Valimisjaoskondade moodustamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi 22 Kadrina Vallavalitsus

m ä ä r a b:

§ 1. Moodustada Kadrina valla haldusterritooriumil 2 valimisjaoskonda alljärgnevalt:
1) valimisjaoskond nr 1, asukohaga: Kadrina Rahvamaja, Viru tn 14 Kadrina alevik.
Valimisjaoskonda kuuluvad Kadrina alevik, Ama, Arbavere, Hõbeda, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kallukse, Kihlevere, Kiku, Kõrveküla, Leikude, Loobu, Läsna, Mõndavere,Mäo, Neeruti, Ohepalu, Pariisi, Põima, Ridaküla, Rõmeda, Salda, Sootaguse, Tokolopi, Udriku, Uku, Undla, Vaiatu, Viitna,Vohnja, Võduvere ja Võipere külad.

2) valimisjaoskond nr 2, asukohaga: Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja rühmade ruumes, Tõnismäe tee 18 Hulja alevik.
Valimisjaoskonda kuuluvad Hulja alevik, Härjadi, Lante, Orutaguse ,Saukse, Tirbiku ja Vandu külad.

§ 2. Korraldada hääletamine valijatele väljaspool elukohajärgset jaoskonda ja valijatele, kell elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega, valimisjaoskonnas nr 1, asukohaga: Kadrina Rahvamaja Viru 14 Kadrina alevik.

§ 3. Tunnistada kehtetuks Kadrina Vallavalitsuse 2009. aasta 11. märtsi määrus nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine“.

§ 4. Määrus jõustub 14. juunil 2017.

Erich Petrovits
Vallavanem

Marika Mardõkainen
Vallasekretär