Lauajupp. Jutlus paastuaja 4. pühapäevaks.

11.03.2018

„Mina olen A ja O, algus ja ots.“ Ilm 21,6

Palju aastaid tagasi kraamisin oma vanematekodus kuurialust. Teate ju küll, kuidas kuuri alla ja saunalakka koguneb aastakümnetega igasugust kola. Vaatasin siis kuuris ringi ja leidsin ühe lauajupi, millele oli midagi kirjutatud. Pühkisin selle tolmust ja ämblikuvõrkudest puhtaks. Lauajupp oli õhuke, ilus hööveldatud laud. Sellele oli valge värviga korralikult maalitud sõnad: „kelle nimed olid Eluraamatus“. Viisin lauajupi tuppa, et seda lähemalt uurida.

Teksti päritolu oli selge – see pärines muidugi Ilmutusraamatust. Aga see lauajupp ise? Ka minu vana ema ei osanud sellest palju midagi arvata. Kuid kuna mu suguvõsa juured ulatuvad kuhugi Läänemaale, siis oletasin, et küllap see pärineb mõnest vabakoguduse palvemajast. Ehk on see osa pikemast Ilmutusraamatu tsitaadist näiteks palvemaja seinal. Läänemaal tegutsesid nii umbes sada aastat tagasi vabakogudused, „priilased“ ja kes need kõik võisid olla. Selge on, et lauajupp on vana. Kirjaviis ehk font nagu nüüd öeldakse, on arhailine, kuid samas hästi säilinud. Püüdlikult, kuid abitult kirjutatud. Nii maalivad need, kes loomuldasa kunstnikud ei ole.     ... kelle nimed olid Eluraamatus...    Ausalt öeldes hakkas mul kuidagi kõhe. Püüdsin ette kujutada neid inimesi, kellel see tekst oli nende koosolekutel alati silme ees. Ei suutnud. Kuid kõhe oli küll. Ei saanudki päriselt aru, mispärast õieti. Võibolla selle ajakuristiku tajumise pärast? Selle kadunud maailma pärast, kuhu enam ei vii ühtegi teed? Ja äkki ulatatakse mulle tollest kadunud ajast tunnismärgina see üks jupike õhukest lauda? Mis inimesed need olid, kes näisid seda kirjakohta väga tõsiselt võtvat?

Vahel tuleb Piibliga maadelda. Õieti on see küll Jumala Sõna, mis inimesega maadleb. Nagu Jaakob Jabboki koolmel. „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista“ - ja see on tegelikult imetlusväärne. Kui palju lihtsam oleks minna koolmelt tagasi; võtta Piibel lahti, lugeda natuke, tunnistada, et ei saa midagi aru ja unustada Piibel taas riiulisse. Aga võtta see tõsiselt ette ja maadelda lõpuni... jah, see nõuab mehisust. Isegi kui sa tuled hommiku koites koolmelt ära longates, oled ikkagi õnnistatud. See ongi kõige tähtsam. Ilmutusraamatut olin ju lugenud küll ja küll, kuid ei osanud sellega suurt midagi peale hakata. Kui need on Nägija kirjeldused tulevastest asjadest, siis mida saan mina sinna parata? Me teame, et selle maailma kulg jõuab ükskord lõpule, ja kas siis sellest teadmisest küll pole? Kui need on kirjutatud laguneva Rooma impeeriumi kohta, siis jällegi – mida on sellega praegu peale hakata? Kui oled juba siin ja praegu tõstnud Kristuse oma elu Issandaks, siis need asjad ärgu sulle enam muret tehku? Kristuse lühikeste „Mina olen!“- lausetega on palju enam peale hakata, kui terve Ilmutusraamatuga. „Mina olen ülestõusmine ja elu!“ „Mina olen tee, tõde ja elu!“ „Mina olen hea karjane!“ "Mina olen eluleib!" Need on väge täis sõnad.

Ja ka siin esinevad need samalaadsed väge täis sõnad: „Mina olen A ja O, algus ja ots“ Kui hästi see kõlab eesti keeles! Ja kui veel teada, et need on kreeka tähestiku esimene ja viimane täht, alfa ja oomega, ja et järelikult mahub nende vahele terve tähestik, siis hõlmab see vägi kõike, mis nende vahele jääb. Me kasutame keelt ja kirja, me oleme asjadele nimed pannud ja paneme veelgi. Ikka mahub kõik ära Väe sisse. Nii need asjad, mida suudame tajuda, nimetada kui ka need mida (veel?) ei suuda, nähtav ja nähtamatu. Surmavõitja sõnade vägi haarab nagu hiiglasliku sädeleva võrguga üle terve universumi kõike kokku. Sõnaga on kogu maailm loodud, Sõna väega on see lunastatud, Sõna käib meie, inimeste eest läbi sügavuste sügavuse, mille ees me kõik tagasi põrkame, Sõna haarab kinni Surmalapse käest ja tõstab ta sügavusest välja, ja nüüd istub Sõna troonil. Ja nüüd mul hakkab väga kõhe!

Kuid õieti peaks see olema rõõm! Puhas rõõm, ülevoolav rõõm! Ja muidugi mitte selle pärast, et see vananev ihu oma hädadega peab ükskord jälle jätkama sama aine ja energia ringkäiku kõiksuses, vaid selle pärast, et see ei jää nii. Kõigel oli algus ja kõigel on ükskord ots, kuid Sõna lugu läheb edasi. Koos meiega, sest meie nimed on Eluraamatus. Meid tuntakse nimepidi, me ju esineme mitmesugustes andmebaasides, kuid on vaid üks andmebaas, kuhu tõesti tasub kuuluda. Need inimesed, kes kunagi neid sõnu sellelt lauajupilt ikka ja jälle lugesid – ma ei usu, et nende nimesid oleks enam võimalik teada saada. Ja mis selle teadmisega peale hakatagi? Võibolla need nimed esinevad mõne koltunud kirikuraamatu koltunud leheküljel, aga mis siis? Sõna lugu läheb edasi ja kord me saame isiklikult tuttavaks! Nagu oleme juba nüüd isiklikult tuttavad Andmebaasi Peremehega. Seni aga jätkame oma päevaringi ja ööringi, paneme asjadele nimesid, ehk mõtleme uusi tähtigi välja või maadleme oma selle maailma ülesannetega, sest need on siinsamas käe-jala juures, köögilaual, autos, internetis, teise inimese näos. Sellepärast hoian ka seda lauajuppi alles.

 

 

Loomise lugu. Eesti Vabariik 100

23.02.2018

Alguses lõi Jumal taeva ja maa.

Kunagi oli ju algus. Jumala vaim oli hõljumas vete kohal. Veest me oleme kõik tulnud. Veest algas elu ja algab veelgi. Veeta poleks elu maal. Aeg hakkas kulgema, ruum hakkas koolduma. Kuid Vaim on tuul, mis ärkab äkki enne koitu, kui on veel pime. Võib lausa näha, kuidas ta kõnnib mööda sakilist silmapiiri. Mööda metsa, mööda merd. Kuusetipud löövad kõikuma. Siis on ta äkitselt kohal ja aken hakkab haagis lõgisema. Kas nüüd on maa veest tõusnud, saanud tasahilju kuivaks pinnaks, äratades idusid ja lootust, pidulikku ärevust ja kindlust? Kunagi kerkis veest üks uus maa. Maa, millel veel polnud nimegi. Maa jääb, taevas on valge. Vesi annab jõudu, Vaim annab elu. Elu annab vaikselt käest kätte aja, mis sulle antud siin päikse all. Sa pole ise seda valinud, keegi teine on valinud sinu eest. Nii on asjal mõte sees. Sügavam, kui ise tead. Sina. Ma ju tunnen sind, sina tunned mind. Mul on sinu jaoks aega, võta nüüd sina aega minu jaoks. Palun.

Võta, va vennake, viisikene.

Sina, kullake, kerakene.

Lase tasa laulu lahti.

Parajat palakest puhuda.

Meelemeest ja mõtteilmast.

Südame sügavast siruta.

Madalukse taeva alla.

Pilve püsiva põue peale.

Kus seal sinist siiski leida

Päiksetera ikka paista

Lumelaigu ilustuseks

Kivikese kaunistuseks

Laula sellest, mis nii oma

Omane ja kodune

Mullane ja udune

 

 

Laulude laul.

10.02.2018

... kuid mul poleks armastust ... 1Kr 13

Seda väikest osa piiblist on nimetatud kõige inimlikumaks, kuid samahästi võiks seda nimetada ka kõige jumalikumaks. See on armastuse ülemlaul, laulude laul. Kindlasti pole ühtki inimest, keda see ei puudutaks, sest igaüks teab - kasvõi vaistlikult - mis asi on armastus. Teab, ja seepärast otsib. Ja ongi hea, et Paulus on seda kirjutanud niimoodi, nappide sõnadega. Siin pole palju sõnu vaja. Võib-olla ongi nii, et palju räägitakse sellest, mida tuntakse puudu olevat. Võib-olla nii ka armastusest. Neil, kes armastust kogenud ja kellel endil seda leidub, need ei räägi. Nad teevad, sest armastust näidatakse välja armastustegudega. Jumal näitas oma armastust inimsoo vastu välja ühe armastusteoga: Ta laskis oma Pojal käia inimese eest inimese tee lõpuni. Surmast läbi igavesse ellu. Selles teos saavad kokku inimlik ja jumalik.

Inimeste maailmas on armastus kõige võimsam jõud. Võib-olla on ka neid maailmu, kus ei ole armastust, kuid kas seal on ka inimesi? Kui poleks armastust, siis poleks mitte midagi. Armastus elab lahtiste silmadega, tal on terav pilk. Ta ei vasta kurjale kurjaga, sest teab täpselt, mis kuri on. Armastus ei jää kunagi alla. Armastus suudab parandada ja ületada. Ta hoiab maailma käigus. Armastus on ülikülluslik. Armastus annab usule suuna ja lootusele sisu. Ja juba varsti lõpevad siin sõnad, sest need on liiga mannetud. Sõnad lõpevad, jääb vaid laul. Laulude laul.

 

 

Argipäev.

19.01.2018

Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi... Mk 1,34

Jeesus tervendas Kapernauma külas paljusid ja ajas välja palju kurje vaime, ning pealegi veel õhtul hilja ja öösel, kui päike oli juba ammugi loojunud. Sest kogu linn oli jooksnud kokku maja ukse ette, kus ta parajasti oli. See on Jeesuse argipäev. Imekiiresti levis sõnum ta tulekust, kes puhastab ja tervendab, sest temas ilmub Jumala vägi. Inimesed vist veel ei taipa, kes õieti on Jeesus. Küll aga tahavad nad terveks saada ja osa saada elu allikast. Ainult kurjad vaimud taipavad kohe, sest nad teavad, et seal, kus on Jeesus, pole neil enam võimu. Jeesus teeb seda, milleks ta on tulnud. Ta teeb oma tööd. See on ta argipäev. Ja tema tegevus ei piirdu vaid ühe külaga. Ta läheb edasi. Läheb ka praegu igaühe ligi, näidates inimese meele tegelikku olukorda. Siis seda puhastades, tervendades ja uuendades.

Kuid ka Jeesus läks veel enne päevatõusu "tühja paika ja palvetas seal."  See oli tema puhkus argipäevast. Sealt sai ta uut jõudu - olles ühes Jumalaga. Kuidas meie oma argipäevast puhkame?

 

 

Vikerkaar.

05.01.2018

... ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule. 1Ms 9, 14

Valge valgus laguneb kõigiks vikerkaarevärvideks. Kõik need värvid koos on lihtsalt valge valgus. Aga proovige vaid seda teha! Võtke kõik vikerkaarevärvid, segage need kokku... ja te saate lihtsalt pori. Küllap ainult Jumal suudab valgust luua nagu Ta tegi kunagi kõige alguses. Ja värvid pole midagi muud, kui vaid valgus. Kui pole valgust, pole ka värve, ja must ongi lihtsalt valguse puudumine. Pärast äikesetormi, pärast süngelt tumedat taevast hakkab taas särama päike ja taevasse ilmub vikerkaar. Meie siin all vaatame seda ja imetleme. Selsamal ajal vaatab seda ka Jumal. Nii on vikerkaar olnud vanadest aegadest saati sillaks maa ja taeva vahel. Me vaatame korraga sama asja. Me saame kinnitust sellele, et Jumal kõigest hoolimata siiski hoolib oma loomingust ja armastab seda. "Näe, vaata - vikerkaar!" Ja me muutume korraks kõik jälle natuke lasteks.

 

 

Pildid tähevalgel. Jõuluõhtu jutlus.

24.12.2017

Vanadel inimestel on mälestusi palju kogunenud. Mälestusi eelmistest jõuludest ja ilusatest aegadest. Ka vanasti oli ju maailm hukas, aga mitte nii hukas? Mälestusi armsatest inimestest, kellega koos pühi sai peetud. Ja mis siis juhtus. Lapsed ehk mäletavad vaid seda erilist tunnet, mingit kilgendavat, sätendavat sära, millest kananahk ihule tõusis. Vanemad mäletavad juhtumusi, näiteks seda korda, kuidas ühel jõuluõhtul surnuaialt tulles sai libedaga kraavis käidud. Keegi viga ei saanud, auto ka mitte, kuid auto oli upakil kraavis ja me käisime nõutult selle ümber – no ei liigu mitte natukestki. Tuul oli taeva lagedaks puhunud ja seal paistis üks hele-hele täht. Siis äkki peatus meie juures üks teine auto, sellest kargas välja kamp lõbusaid noormehi, kes siis pikema jututa meie auto tagasi teele lükkasid. Ja niisama järsku olid nad ka kadunud. Kes need olid? Võibolla inglid?

Hommikumaa tarkasid juhtis jõulusõime juurde üks uus täht. Karjaste kohal säras täht esimeste jõulude ajal, kui ingel tuli ja teatas neile suurt uudist.

Oleme tehtud samast ainest, millest tähed.

Täht, hele täht pilve vahelt.

Kaubanduskeskus on saginat täis nagu jõulu ajal eriti. Inimesi palju nagu ikka. Kõik on nii kenasti kaunistatud ja kaubad kutsuvalt sätitud. Kõlaritest tuleb jõulumuusikat ja seekord on keegi playlisti kokku pannud vist teisiti. See polegi tavaline Jingle bells, vaid hoopis teistlaadi, kuidagi rahulik jõulumuusika. Paistab justkui, et inimesed liiguvad ringi kuidagi elevil ja ootvel olekuga? Või siiski tehakse tavapärast, tõsist, tõsiste nägudega ostlemise rasket tööd? Võibolla käib kõik see sagin meile närvidele, aga võibolla me hoopis naudime ka seda?

Siin kihutab kohale parv tüdrukuid nagu varblasi, säutsudes. Kamp noori kutte liigub ringi sihiteadlikult ja iseteadvalt mingeid omi asju ajamas. Nad on juba kogenud tarbijad.

Riiulite vahel kohtuvad vanad sõbrad suure hallooga, nende jutt on lahe ja lai, kõik lähedalolijad saavad sellest paratamatult osa.

Ema lastega lükkavad ostukäru, ema tiritakse huvitavatele lettidele lähemale, aga ema pahandab nendega vaid moe pärast, ja terased lapsed muidugi taipavad seda otsekohe, nad lähevad rõõmsamaks, veel rõõmsamaks. On ju jõulud.

Seal on keegi morn ja üksildane naine tasakesi poetamas midagi oma ostukorvi ja selle järgi saab aru, et ta mõttes kogu aeg arvutab: seda saan endale lubada, seda mitte.

Üks tüüp on nähtavasti pühadega juba alustanud, teda huvitab kõige rohkem alkoholilett.

Kassajärjekorras tuleb kellelgi naisel raske valik teha ja osa kaubast maha arvata, ju ta läks arvutamisega segamini. Ta läheb punaseks kui vähk, sest et kassaneiu osa asju kõrvale tõstma peab. Kuid siis ütleb naise järel seisev mees vaikselt: Vabandage, lubage, et ma maksan ka nende asjade eest! Selle peale läheb vaene naine veel punasemaks, lausa pisarad tulevad silmi. Mees maksabki, naine ei suuda isegi tänada ja mõlemad kaovad varsti rahva hulka. Kes seda väikest stseeni nägid? Ainult ehk need kaks ja kassaneiu. Keegi veel? Keda me ei näe? On ju jõulud.

Siin on üks kõhukas isand oma kärule lausa kuhja peale löönud ja vaatab kogu seda kraami tõsise omanikutundega. Kes usub asjadesse, on ikka täis kindlust ja rõõmu. Pettumus tuleb hiljem. Kui tuleb? On ju jõulud.

Seal läheb tasakesi vanapaar. Nad ei vaja palju sõnu, nii kaua ju koos elatud, nad tunnevad teineteist läbi ja lõhki, ja siis mõistetakse teineteist sõnadetagi. Võibolla nad siiski vahetavad tasakesi omavahel mõtteid – räägivad ehk lastest, lastelastest, kes nendel pühadel jäid jälle tulemata, kuid vähemalt helistasid. Hea seegi.

Noorepoolne mees, kes kasvatanud endale uhke habeme, selles pole veel ühtki halli karva oma noore naisega lükkavad ostukäru. Naine kasutab käru toena justkui vanaeit, sest et ta on küll päris viimaseid aegu lapseootel. Ega mees poleks ehk tahtnudki, et naine kaasa tuleb. Kuid noor naine tahtis kangekaelselt siiski poodi tulla, kuni mees järele andis, sest ta ju armastab oma naist. Igati tülikas on ju küll sellise kõhuga... Turvavöö autos ei mahu ka hästi kinni. Aga naine armastab hiiglamoodi ingleid. Ta on juba terve nende pisikese korteri ingleid täis riputanud, mehe meelest. Ja muudkui ta ostaks neid juurde, ja kui ei osta, siis meisterdab neid ise paberist, papist, traadist, fooliumist, millest iganes. „Kas me ikka ostsime kõike, mis vaja, jäta nüüd oma inglid, meil on tähtsamaid asju tarvis. Ja raha saab otsa.“ „Jaa, me ju ostsime mähkmeid ja lutte ja isegi ühe lutipudeli ja neid beebitoitusid, mida arst soovitas, tead küll, ja lapsevanni...“ Ja nüüd, nüüd ütleb mees midagi naisele, ainult talle nii tasakesi, et kas seda sagina ja jõulumuusika tõttu üldse kuulda on. Aga noor naine kuuleb ikkagi, muidugi kuuleb ja naeratab kergelt. Nad mõlemad annavad teineteisele midagi. Mees annab naisele tema armastuse, naine mehele tema jõu. Ja nii nad lähevad koos, kõik on veel ees, ja ei saagi aru, kas lükkab noor naine oma kõhtu enda ees või tõmbab ostukäru teda järele.

Täht särab, linnavalgus ei varjuta seda täielikult. Ja maal ei sega tähevalgust ju miski.

Täht särab kõikide üle. Nende ja nonde. Nende, kes istuvad kodus teleka ees. Nende, kes valmistuvad jõululauda istuma ja kuusel on küünlad juba süüdatud. Kes süütavad kalmistutel küünlaid, nad on sinna sõitnud kes teab kui kaugelt teisest Eesti otsast. Selleks, et olla viivuks koos nendega, keda nendel jõuludel enam nendega koos ei ole. Ja sinna ei saa isegi helistada, sõnumit saata, internet sinna ei ulatu. Nende üle, kes on teel. Aga ehk neidki keegi ootab koju ja laud on kaetud. Täht särab nende üle, kes on õhtul kirikust või kust oma tühja koju jõudnud ja kui korteriuks kinni prantsatab, alles siis võib tunda kui mahajäetud siin on kõik. Täht särab ikka ja laual süüdatakse küünal. Akende taga peab vahti paks pimedus. Täht särab nende üle, kes on lärmaka peo juba püsti pannud, nõud ja klaasid kõlisevad, häältesumin läheb üha valjemaks, keegi istub klaveri taha ja üritab mängida „Oh, kuusepuud“. Täht särab nende laste kohal, kes on oma kingid kätte saanud, kuid peaaegu niisama huvitav on mängida ka kingikarpide ja paberitega. Ja kõige suurema karbiga saab mängida laeva. Täht särab ka selle kohal, kes pahaselt poriseb, et jälle jõulud, mingid pealesunnitud pühad. Ja selle üle, kes otsibki üksindust, et vaikselt ja rahulikult omaette olla. Ja täht särab selle vaikse maamaja kohal, mille aknad kumavad rõõmsalt ja aias hiilib üksik rebane. Hetkepilt möödub, see kaader Jumala filmist saab aja jooksul koltunud fotoks ühes unustatud albumis. Me ei suuda mäletada palju, ja kui pisut järele mõelda, siis just see ongi hea, sest liiga palju mälupilte on raske koorem endaga kaasa vedada. Vaid Jumala arhiivides on kõik säilitatud: meie suured ja väikesed teod, meie õelad ja head mõtted. Ja nagu parim arhivaar, suhtub Ta oma arhiivimaterjali armastusega. Kõiki pilte ei suuda inimene tähele panna.

Ja meie siin? Kas on vaja mingit erilist põhjust, et olla olemas? Küsida, milleks ma siin olen või mida ma siin teen? Kellelegi midagi tõestada püüda? Kui me ei vaata ennast, vaid jõululast, kes on täna sündinud, siis pole mitte mingit erilist põhjust vaja! Põhjust olla, jah, õnnelik, sest just siin annab taevas maale suud nagu suudeldakse magajat - tasakesi, ettevaatlikult. Kui me vaatame vaid ennast, siis see tee viib ummikusse. Karjased, need nimetud karjased ei vaadanud ennast, kui nad läksid rutates ja kummardasid selle vastsündinu ette, kellel on imevägi muuta elusid. Hommikumaa targad ei vaadanud enda peale, kui nad lasid ennast tema tähest juhtida. Nii haritud teadlased kui ka lihtsad inimesed läksid ja lasid endid tähest juhtida, sest siin teeb Jumal midagi uut. Vaadakem üksteisele silma! See lapsuke on surunud kaduviku oma jalgade alla ja võtnud igaviku oma käte vahele. Meiegi hetkepiltides vilksatab igavik. Ja kui me nüüd siit kirikust jälle läheme, vaadakem, kas näeme ka mõnd tähte heledalt paistmas just meie kiriku kohal.

 

 

Kes sa oled? III advent

16.12.2017

Siis nad ütlesid talle: „Kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid" Jh 1,22

Ristija Johannes oli Jeesuse tuleku ettekuulutaja. Ta oli oma Jumala ori, sest ta oli saanud selge sõnumi: minna ja kutsuda inimesi endid ette valmistama Kristuse tulemisele. Ja ta lihtsalt pidi minema ja tegema, mis tarvis. See sõnum oli ehtne, muidu see ei oleks tekitanud nii laia vastukaja. Ta oli oma Jumala ori, ja just selles ongi tema suurus ja mõte. Oli neid, kes sõnumit kohe mõistsid, läksid ja lasksid endid Jordani vetes puhastada. Lasta oma endine elu jõeveega allavoolu minema, et olla valmis Kristuse tulemisele. Ja oli neid, keda sõnum ärritas ja kes arvasid endil õiguse olevat kohut mõista ja uurida: "Kes sa selline oled?" Just see näitab sõnumi ehtsust - ükskõikseks see kedagi ei jäta.

Kuid võib-olla on meilgi olnud elus neid olukordi, kus nõutakse, et me ennast tõestaksime. Kus keegi arvab endal õiguse olevat meilt küsida: "Kes sa siis oled?" Miks me elame ikka veel maailmas, kus peab kellelegi midagi tõestama?

 

 

Parema käe mees. II advent.

08.12.2017

Sinu käsi olgu su parema käe mehe, inimesepoja üle! Ps 80,18

Selle advendipühapäeva teemaks on: Sinu kuningas tuleb kirkuses! Kirkus on valgus, sära, heledus, hiilgus. See on kokkusulanud valu ja rõõm. See on õnne ja ahastuse kõrgema astme ühendus. Taevarada, kuutrepp ja päikesetorn, mis taevasse ulatub. Kirkus ulatub elu sügavustesse ja tõuseb taevaste mõõtmatusse, seal lahustub ja haihtub kõik kuri ja vilets. Kirkus on ühekssaamine. See on lõpuleviimine, kuid mitte lõpetamine, sest Jumala puhul on parim ikka veel ees. Parim ei lõpe otsa.

Piiblis on Jumala parem käsi Tema väe ja võimsuse võrdumiks. Kes Jumalat ülistab, see laulab ikka ka Tema paremast käest. Paremal käel on Kristus. Parem käsi ja parem pool on Tal see parem, mida tahab anda Jumal. Jah, maa tuksub tasa sammudest, sest Jumala parem käsi on Tulija üle, sest tema on inimesepoeg, Elumõtestaja. Tulija on kuningas, sest tema hakkab valitsema kirkuses, mis viimaks haarab kõik taevad ja maa ning mis seal leida, peadpööritavalt kokku tõmbub ja mahub taas ära ühteainsasse tillukesse advendiküünla leeki.

 

 

Õhtusöök. I advent. Kirikuaasta algus.

01.12.2017

... siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga". Ilm 3,20

Paljudele on just õhtusöömaaeg päeva tähtsaim. Võib-olla vanasti ja võib-olla inglastel eriti - selleks lausa riietuti pidulikult. Kuid ka praegu ja mujal võiks just õhtusöök olla parim aeg. Pere on pärast päeva jälle koos. Jagatakse päevamuljeid, arutatakse olulisi asju või siis tuntakse niisama head meelt koos olemisest ja millegi hea maitsemisest, mis lauale pandud. See on ka oluline põlvkondade side, kuna just sellisel söömaajal on lapsed, vanemad ja vanavanemad sageli koos. Ühine söömaaeg on alati osadus teistega. Seal on ka omad rituaalid. Kuid peamine on siiski osadus. Koos olemine. Mis ühendaks hea märgi alla veelgi enam, kui mitte ühine söömine? Selleks võetakse oma aeg. Vanal idamaal ja vanal Eestimaal oli see ehk veelgi olulisem. Kui juba üheskoos "leiba võeti", siis kuuluti kokku ja kinnitati endid ühise perena. Ärgem jätkem oma ühiseid õhtusööke!

Ilmutusraamatus lubab seda ülendatud Kristus ise. Koos olemist. Kui keegi tema koputust kuuleb, läheb ja talle ukse avab, siis ta tuleb. Tuleb sisse ja sööb õhtust temaga. Päeva parimat söömaaega jagama! Nii saab juba siin kätte eelmaitse tulevasest söömaajast, Jumala laste lauast taevas.

 

 

Igavikupühapäev. Viimane pühapäev kirikuaastas.

25.11.2017

Anna mulle vara kuulda oma heldust,
sest ma loodan sinu peale!
Lootus mitte kunagi ei peta, sest tean, mida loodan ja see on üks võimsamaid jõudusid inimeste maailmas, õigeks paariliseks teistele jõududele samast allikast. Usule. Ja armastusele. Võibolla on ka maailmu, kus neid ei ole, kuid kas seal on ka inimesi? Siiski igatsen kuulda Jumala heldust. Ja mitte hilja!

Anna mulle teada tee, mida pean käima,
sest sinu poole ma tõstan oma hinge!
Hingele on päevselge, milline on minu tee, mida pean käima, sest see on Jumala juurest ja siirdub sinna tagasi. Kuid ma pean selle selgeks saama ka mõistusega. Ja kehaga.

Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest;
sinu kaitse alla ma kipun!
Vaid Sinu kaitse, Issand, on see, mis mind ära kisub mu enese käest. Et ma endaks saaksin, ja igatsen nii viimase vaenlase lüüasaamist - see on surm.

Õpeta mind tegema sinu meelt mööda,
sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!
Kuniks elu, käin edasi Sinu koolis, Õpetaja. Meil on tugevam side kui õppetunnid – see on aeg. Igatsen su Head Vaimu tasasel maal, kus on avarus. Avar taevas ja avar maa saavad kokku, ja nii lendan otse päikeseloojangusse, hele ja soe - see on valgus!


 

18.11.2017 Uksehoidja rollis. Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev.

10.11.2017 Koos ja keskel.

04.11.2017 Meie "jah"- sõna.

08.10.2017 Aarde paigutamine. Lõikustänupüha.

30.09.2017 Jumala pisarad.

23.09.2017 "Üks" üle aja.

16.09.2017 Ainus võimalus.

09.09.2017 Üleloomulik.

02.09.2017 Sõna filtrid.

12.08.2017 Kui Su sõnad avanevad...

05.08.2017 Tee ja maantee.

28.07.2017 Sellest piisab.

06.07.2017 Mõtte jõud.

01.07.2017 Pere ja palgaline.

23.06.2017 Ma elan!

16.06.2017 Ainuvõimalik.

10.06.2017 Kuidas joonistada Jumalat? Kolmainupüha

26.05.2017 Usuvõitleja.

20.05.2017 Sulgudes.

12.05.2017 Kodune lugu.

05.05.2017 Hea teada!

29.04.2017 Kolmekordselt.

22.04.2017 Elu läheb edasi?

16.04.2017 Tühine usk. Ülestõusmispüha.

14.04.2017 Vaikne laupäev.

07.04.2017 Armastuse pärast. Palmipuudepüha.

31.03.2017 Risk.

24.03.2017 Leivategu.

17.03.2017 Julge valik.

10.03.2017 Tõeline palve.

03.03.2017 Elupuu. Paastuaja esimene pühapäev.

25.02.2017 Hiilgus ja ilgus.

17.02.2017 Ühendav lüli.

10.02.2017 Sajakordselt.

04.02.2017 Vastutusalad.

28.01.2017 Tõe sähvatus.

21.01.2017 Usu füüsika.

13.01.2017 Kaks sammu.

07.01.2017 Ka nii võib olla.

31.12.2016 Uusaasta. Jeesuse nimepäev.

23.12.2016 Jõuluöö.

15.12.2016 Olemine. IV advent.

09.12.2016 Rajamine. III advent.

02.12.2016 Saamine. II advent.

25.11.2016 Tulemine. I advent.

17.11.2016 Parem-vasak. Igavikupühapäev. Kirikuaasta lõpp.

10.11.2016 Soovin...

28.10.2016 Punktiirjoon. Kõigi pühakute päev. Hingedeaeg.

22.10.2016 Lihtne arvutus.

15.10.2016 Kõik on hästi?

10.10.2016 Hääl rahva hulgast.

01.10.2016 Minevik.

24.09.2016 Armasta!

17.09.2016 Hingamispäeva pühitsemine.

09.09.2016 Juba nüüd, mitte veel.

13.07.2016 Peopesa.

18.06.2016 Jumala küsimus.

11.06.2016 Kaotaja kiitus.

03.06.2016 Kõver ja sirge.

28.05.2016 Taaniel, Jumala armust.

20.05.2016 Maailma kõige tähtsamad asjad.

06.05.2016 Meid on rohkem.

29.04.2016 Põlvitades.

22.04.2016 Pisut maateadust...

16.04.2016 Aina küsimused.

09.04.2016 Halja aasa asukoht.

02.04.2016 Imeline rahutervitus.

27.03.2016 Inimese lugu 3. Kristuse ülestõusmispüha.

25.03.2016 Inimese lugu 2. Suur Reede.

24.03.2016 Inimese lugu 1. Suur Neljapäev.

18.03.2016 Hosianna. Palmipuudepüha.

11.03.2016 Patusikk.

03.03.2016 Võlukepp.

26.02.2016 Teine jõud.

20.02.2016 Paranemine.

12.02.2016 Kui päev läheb viluks. Paastuaja algus.

10.02.2016 Tuhk ja põrm. Tuhkapäev.

05.02.2016 Aimamisi.

28.01.2016 Sõna vili.

24.01.2016 Tõeline tarkus.

16.01.2016 Vesi ja vein.

04.01.2016 Kuninga kummardamine. Kolmekuningapäev.

31.12.2015 Head aega! Vana-aasta lõpp.

25.12.2015 Jõulukurbus. Esimene Jõulupüha.

19.12.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Ebanormaalne. Neljas advent.

11.12.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Vestluskatke 2. Kolmas advent

04.12.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Vestluskatke. Teine advent

27.11.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Ootus. Esimene advent.

20.11.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Koormakandmine. Igavikupühapäev. Kirikuaasta lõpp.

13.11.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Hea töö. Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane.

06.11.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Las tuleb!

30.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Tundmatule Pühakule.

22.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Maa sool.

16.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Mina olen.

08.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Lihtsalt seepärast. Lõikustänupüha.

02.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Valgustkartvad asjad.

24.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Teisel pool.

17.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Miljon.

10.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Manna.

05.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Hingamine.


Arhiiv