Aarde paigutamine. Lõikustänupüha.

08.10.2017

Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Mt 6,21

See lause on ka Harry Potteri vanemate hauakivile raiutud. Rowling on selle oma teosesse kenasti sisse poetanud ja kes teab, kust see tegelikult pärineb, see teab. Et Jeesus ütles nii Mäejutluses!

Süda tähendab keskust, keset, olemust, tuuma. Seda näitavad taolised väljendid nagu "südaöö" või "linnasüda". Siin tähendab süda meid endid, meie olemust - meie nagu Jumal meid on mõelnud. Mis meie oma "tuumaga" teeme? Aare või varandus on see, mida hindame kõige kõrgemalt, mida igatseme kõige enam. Ilma milleta me oleme kuidagi puudulikud. Õieti on see lause tulevikuvormis. Aga et eesti keeles futuurum puudub, siis kõige lähem oleks seda sügavat mõtet tõlkida nii: "Kus su aare on, sinna saab (jõuab) ka sinu süda!" Otsekui oleksime oma aarde kuhugi paigutanud ja meie olemus läheb sellele järele. Kuhu on paigutatud siis meie südame viimne igatsus, et need kaks jälle kokku peavad saama? Kui aare on paigutatud taevasse, siis kummalisel kombel annab see elujõudu - juba nüüd - ka maa peal. Ja me ei vaata enam kellegi peale üleolevalt ja halvustavalt.

 

 

 

Jumala pisarad.

30.09.2017

Jeesus nuttis. Jh 11,35

Nutmine on ülimalt inimlik. Nutetakse ahastusest, valu pärast, kuid nutetakse ka rõõmust. Need tugevad hingeliigutused, mis vallandavad meie pisarasagarate töö on nagu puhastumine ja uuenemine. Pisaratega pestakse midagi välja ja sellega pestakse puhtaks ka hing. Kaugeltki mitte kõik pisarad pole asjatud. Pole olemas tablette, mis võtaks ära leina. Ja nii see peabki olema, sest kui me leiname, siis oleme inimesed. Ja mitte robotid ega ufonaudid. Pisarad pesevad puhtaks hingeanuma, pisarad saavad otsa, ja siis on see nõu puhas ja Jumala Vaim saab sinna sisse tulla. Igal inimesel on selline anum. Kui suudame Vaimu seal hoida, siis jääb see meile. Muidu lahkub see taas.

Jeesus nuttis inimeste mõistmatuse ja uskmatuse pärast, mis on nii suur, et näib lausa lootusetu seda olukorda muuta. Isegi kui tegemist oli inimestega, kes olid täitsa valmis Jeesusesse uskuma. Need on Jumala enda pisarad Jeesuses. Jumala pisarad on meiega aga ka siis, kui me leiname ja oleme ahastuses. Jumal nutab meiega kaasa. Tema kaastunne on meiega meie valus, sest see on Inimese Poja kaastunne. See on Jumala Poja kaastunne.

 

 

"Üks" üle aja.

23.09.2017

...sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht.“ Lk 10, 41-42

Sada aastat on inimeluga võrreldes pikk aeg, kuid maailma ajaloo kestel üsna lühike. Nüüd mõelgem, et selle saja aasta jooksul on meie maal olnud käibel mitu erinevat raha alates tsaarirubladest ja lõpetades eurodega. Kõik eelnevad, mis on kunagi omanud maksejõudu ja olnud kaubaekvivalendiks, omavad nüüd vaid antikvaarset väärtust. Raha on iseenesest üks üpris odav asi. Pealegi on asju, mida rahas ei mõõdeta või mis lähevad liiga kalliks maksma. „Kõik, mida saab raha eest, see on odav,“ ütles kord üks tuttav ärimees. Kas see mõte aitab meid edasi, annab mingisugust kinnitust või kindlust, kas see lohutab kuidagi seda, kellel tasku tühi? Paraku mitte. Mis hetkel läheb hool üle mureks ja vaevaks? Millal lõpeb pidev raha pärast rabamine? Kas andmine on raiskamine? Muretsemisest ja vaevamisest vabanemist ja „ühe“ leidmist tuleb ka õppida, ja kes teab, kui kaua peab keegi selles koolis käima? Ja mõni võibolla ei saagi seda elu lõpuni selgeks, kuna aeg ei oota. Aga aeg ei ole raha!

Issand Jumal, Sina näed, kui paljude asjade pärast me muretseme. Ava meie süda Sind kuulama ja lase meil leida see hea osa, mida meilt ära ei võeta.

 

 

Ainus võimalus.

16.09.2017

...sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Jh 5,4

Rooma saun Jeruusalemmas. Sammaste vahel hõljub auru, kostab veepladinat. Lühikeses tuunikas saunaori askeldab. Kostab ladinakeelseid lausekatkeid, sekka ka kreeka ja isegi arami keelt. Siis jääb kõik vaikseks. Isandad on läinud. Saunaori lahkub viimasena. Ta läigatab möödaminnes puust pange sisu ühte teatavasse auku madalal müüri sees. Ta teeb seda isegi mitte iroonilise muigega, vaid rutiinselt, ärganud kohusetundest. Sest eelmisel nädalal tal ju polnud aega seda teha. Vesi vuliseb rõõmsalt üht teatavat kanalit pidi kiira-käära müüri sisse ja müüri alt läbi. Kaugemal, tiigi ääres tõuseb kära: „Vesi liigub!“ „Ingel, ingel!“ Algab suur trügimine. Nõrgemad ja viletsamad tõugatakse kõrvale. Keegi komistab ja kukub. Keegi rebitakse lausa viimasel hetkel tiigiveest eemale. Ja lamajad on hoopis unustatud, kõik on ainult enda eest väljas.

Jeesus aitab just toda, kellel polnud muidu mingit võimalust. Aga tervise taastamisest üksi ei piisa, kui süda jääb pööramata ja vaim jääb tervendamata. Hea, kui need asjad koos käivad, kuid see halvatu oleks küllap käitunud täpselt samamoodi, kui ta vaid oleks saanud. Ainult Jeesus on võimalus vaimu tervenemiseks ja hinge pääsemiseks.

 

 

Üleloomulik.

09.09.2017

Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad... Mt 5, 44

Vist on kõik ühel meelel selle väitega, et inimene on midagi enamat kui loom. Samas on ta paljus ikka loomult loom. Kuid kõik loomulik on looduslik ja kõik looduslik on loomulik. Kui looma rünnatakse, siis ta kaitseb ennast või põgeneb. Ka inimese puhul on need loomulikud käitumisviisid. On loomulik kaitsta ennast, oma järglasi, oma territooriumi. On ju? On ju?? Kas Kristus nõuab meilt siin midagi ebaloomulikku, kui ta käsib palvetada tagakiusajate eest ja... armastada oma vaenlasi?!

See pole ebaloomulik, see on üleloomulik. Ebaloomulik on midagi, mis loodusega, st Looja loominguga vastuollu läheb. Oma tagakiusajate eest palvetamine on parim viis mitte vastata talle samaga, kuidas olla temast üle, tähendab – teda võita. Vaenlane on vaenlane on vaenlane, kuid tema tapmiseks on vaja ainult relva. Tema võitmiseks on aga vaja uskuda ja loota, et ta kuidagi, mingil viisil, millalgi ei oleks enam vaenlane, et MEIE ei oleks enam vaenlased. Tähendab – soovida talle head. Selliste hoiakutega võib inimloomast saada inimene, midagi üleloomulikku, sest siis on ta ületanud kõigepealt iseennast. Miks need valikud siin ilmas mitte kunagi kerged pole, seda pole meile antud teada. Meenutagem või filmi Hacksaw Ridge.

 

 

Sõna filtrid.

02.09.2017

Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei
tohi olla, mu vennad! Jk 3,10

Ühe mehe telefoni automaatvastaja teatas järgmist: "Tere. Teie järgmine tegu võib muuta maailma. Niisiis olgu see hea! Palun, jätke oma teade!" Seda mõtet võiks arendada edasi ja öelda - teie järgmine sõna võib muuta maailma, niisiis olgu see hea! Tõesti, teame ju endagi kogemustest, milline jõud on pelgal sõnal. Kui kerge on kurjal sõnal rikkuda inimsuhteid, neid suhteid parandada on aga palju raskem. Eriti salakavalat kurja teeb "sõna selja taga", kellegi tagarääkimine.

Tänapäeval näib sõna väärtus olevat tublisti devalveerunud, kuid samas pole selle kasutamine kunagi varem lihtsam olnud. Sõna lendulaskmiseks piisab ju vaid Enter-klahvi puudutamisest. Hästi teeb see, kes ei luba oma hetkeimpulssidel oma sõna juhtida. Sõna tuleks lasta läbi kolme filtri: esiteks, kas see on hea? Teiseks, kas see on vajalik? Ja alles kolmandaks, kas see on õige? Jah, meid, inimesi, juhivad rohkem tunded kui mõistus, kuid meil on ka suurepärane võimalus kasutamiseks - andeks paluda ja ära leppida, mu vennad!

 

 

Kui Su sõnad avanevad...

12.08.2017

Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust,
tehes arukaks kohtlasi.
Ps 119,130

Jumal räägib inimesega ikka, kuid paraku inimene ei saa sageli aru. Niisama lihtsalt. Jumala sõnad peavad inimese jaoks avanema. Midagi peab inimeses muutuma, et ta kuuleks ja mõistaks. Mõistaks ja kuuleks. Ja Jumal ootab kannatlikult, millal see juhtub. Kui see juhtub, siis pimedus taandub, palju asju saab selgemaks, lihtsamaks ning tuleb arukus, mis on Jumalast.

Arukas ei lähe mööda abivajajast. Arukas küsib kerjuselt, mida ta vajab, ja kas see ikka on see rahanatuke? Arukas võtab vastu ühe ja jagab välja kaks. Arukas näeb oma kohta Looja palge ees ja vaatab teise kui iseenda peale. Arukas ei lõhu pääsupesi, olgu nad siis kasvõi bensiinijaama räästa all. Arukas annab keisrile tema oma tagasi, ja Jumalale Jumala oma. Arukas läheb ja lepib ära, olgu aeg soodus või ärgu olgu. Arukas on tasane, väike ja ta on suur. Arukas teab loomise lugu ja lunastuse lugu ning seda, et see on tema lugu. Ta teab Looja loodud iidseid jõudusid ja kasutab neid hästi. Arukas teab oma aega ja tunneb seda. Arukas oskab oodata. Ta on elu tulipunktis ja ta on elusam kui elu. Arukas käib mööda armastuse okkaid.

 

 

Tee ja maantee.

05.08.2017

Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu... Mt 7,14

Kunagi ehitati maanteid ühest asulast teiseni ja tee viis otse asula südamesse ning sellest läbi. Nüüd on juba ammugi liiklus suunatud mõistlikul moel asulatest mööda. Kus seda pole tehtud või kus see pole võimalik, uhab suur maantee endiselt läbi asula. Juhid aga peavad oma hea kiiruse maha võtma ja hoolsamini teed jälgima. Siiski on kuidagi pisut kurb seda arengut näha, otsekui peaks asula veel vabandust paluma, et ta julgeb siin laial teel ees olla... Viimasel ajal on ka palju ehitatud kergliiklusteid, tervise- ja matkaradu. Nendel jalgsi või rattaga liikudes näeb teadagi rohkem, kogeb hoopis teist keskkonda, mille olemasolust teelisel ehk aimugi polnud. Seal kehtivad teised reeglid. Seal on ka võimalik tervitada vastutulijat või kaasteelist, alustada keskustelu, samas kui suurel maanteel on iga vastutulija või möödasõitja pigem nimetu ohuühik.

Julge olla sina ise!“ - see on loosung, mis tänapäeval ehk liiga iseenesestmõistetav on. Eks võtkem siis sõna sisust ja olgem julged käima Õnnistegija järel mööda kitsast rada, mis viib ellu.

 

 

Sellest piisab.

28.07.2017

Ma olen see, kes ma Olen!” 2Ms 3,14

Kes on Jumal? Mooses palus Tal ennast tutvustada. Tal polnud vaja küsida endalt, kas Jumal on üldse olemas...

Kuid vahel öeldakse, Jumal on ju üks; pole olemas mitut jumalat! Võibolla öeldakse seda liigse endastmõistetavusega, järele mõtlemata. Sest kui Jumal on Üks, siis miks on maailmas palju erinevaid uskusid, kes tunnistavad seda Ühte? Kas ei piisaks siis ka ühest usust? Ja miks need erinevad usud omavahel nii veriselt võitlevad või võidelnud on? Või on siis nii, et meie jumal on see Üks, aga teistel on ebajumal?

Jumala vastus Moosesele, kes tahtis teada Tema nime, on võrratu. „Ma olen see, kes ma olen!“ Sellega on öeldud kõik ja mitte midagi (sest kas see vastus siis meid rahuldab?) See on lahtimuukimatu, purunematu sillerdav teemant, mida ei saa lõigata, kuid mis lõikab ise kõvemagi kivi. Kahe teraga mõõk, mis teeb täpse vahe võimu ja Vaimu, liha ja Sõna vahele. Ainus, millest meilegi sellest Jumala vastusest piisab ja piisama peab on: Ma olen! Olemine! Oleme astunud sammu lähemale Jumala Nimele, kui mõistame, et seda ütleb Jumala Poeg, kes on ühtlasi Inimese Poeg. Ta ütleb: Mina olen Esimene ja Viimane ja Elav. Ära karda!

 

 

Mõtte jõud.

06.07.2017

Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. Jh 8,6

Ei ole teada, et Jeesus oleks kunagi midagi kirja pannud. Seda tegid ikka teised ja hiljem. Kuid see siin on ainus koht, kus on selgelt öeldud, et Jeesus midagi kirjutas. Sõrmega maa peale. Võibolla tahtis ta sellega öelda, et kogu inimlik kohtumõistmine on nagu teetolmu kirjutamine, mis praegu on ja järgmisel hetkel ära pühitakse. Sest seadust ja õiglust rakendatakse ikka teistele inimestele, kuid harva enesele. Ja seaduse tagaajajad tavaliselt ei pööra tähelepanu halastusele. Jah, küllap ikka sedagi nõutakse – aga jällegi pigem teistelt. Nii on õigluse tähed nagu maa peale kirjutatud. Vanasti maeti enesetapjaid surnuaia müüri taha. Neid ei tohtinud pühitsetud mulda matta; selline oli seadus. Aga läks mööda mõni napp sajand ja too õnnetu oli oma hauaga pea keset surnuaeda. Sest vahepeal oli surnuaed nii palju laienenud.

Jeesus ei eita sugugi seda, et patt rikub inimest, tema suhet Jumalasse ja ka teisi tema ümber. Kuid ta õpetab, et mõte on samasuguse jõuga kui tegu.

 

 

01.07.2017 Pere ja palgaline.

23.06.2017 Ma elan!

16.06.2017 Ainuvõimalik.

10.06.2017 Kuidas joonistada Jumalat? Kolmainupüha

26.05.2017 Usuvõitleja.

20.05.2017 Sulgudes.

12.05.2017 Kodune lugu.

05.05.2017 Hea teada!

29.04.2017 Kolmekordselt.

22.04.2017 Elu läheb edasi?

16.04.2017 Tühine usk. Ülestõusmispüha.

14.04.2017 Vaikne laupäev.

07.04.2017 Armastuse pärast. Palmipuudepüha.

31.03.2017 Risk.

24.03.2017 Leivategu.

17.03.2017 Julge valik.

10.03.2017 Tõeline palve.

03.03.2017 Elupuu. Paastuaja esimene pühapäev.

25.02.2017 Hiilgus ja ilgus.

17.02.2017 Ühendav lüli.

10.02.2017 Sajakordselt.

04.02.2017 Vastutusalad.

28.01.2017 Tõe sähvatus.

21.01.2017 Usu füüsika.

13.01.2017 Kaks sammu.

07.01.2017 Ka nii võib olla.

31.12.2016 Uusaasta. Jeesuse nimepäev.

23.12.2016 Jõuluöö.

15.12.2016 Olemine. IV advent.

09.12.2016 Rajamine. III advent.

02.12.2016 Saamine. II advent.

25.11.2016 Tulemine. I advent.

17.11.2016 Parem-vasak. Igavikupühapäev. Kirikuaasta lõpp.

10.11.2016 Soovin...

28.10.2016 Punktiirjoon. Kõigi pühakute päev. Hingedeaeg.

22.10.2016 Lihtne arvutus.

15.10.2016 Kõik on hästi?

10.10.2016 Hääl rahva hulgast.

01.10.2016 Minevik.

24.09.2016 Armasta!

17.09.2016 Hingamispäeva pühitsemine.

09.09.2016 Juba nüüd, mitte veel.

13.07.2016 Peopesa.

18.06.2016 Jumala küsimus.

11.06.2016 Kaotaja kiitus.

03.06.2016 Kõver ja sirge.

28.05.2016 Taaniel, Jumala armust.

20.05.2016 Maailma kõige tähtsamad asjad.

06.05.2016 Meid on rohkem.

29.04.2016 Põlvitades.

22.04.2016 Pisut maateadust...

16.04.2016 Aina küsimused.

09.04.2016 Halja aasa asukoht.

02.04.2016 Imeline rahutervitus.

27.03.2016 Inimese lugu 3. Kristuse ülestõusmispüha.

25.03.2016 Inimese lugu 2. Suur Reede.

24.03.2016 Inimese lugu 1. Suur Neljapäev.

18.03.2016 Hosianna. Palmipuudepüha.

11.03.2016 Patusikk.

03.03.2016 Võlukepp.

26.02.2016 Teine jõud.

20.02.2016 Paranemine.

12.02.2016 Kui päev läheb viluks. Paastuaja algus.

10.02.2016 Tuhk ja põrm. Tuhkapäev.

05.02.2016 Aimamisi.

28.01.2016 Sõna vili.

24.01.2016 Tõeline tarkus.

16.01.2016 Vesi ja vein.

04.01.2016 Kuninga kummardamine. Kolmekuningapäev.

31.12.2015 Head aega! Vana-aasta lõpp.

25.12.2015 Jõulukurbus. Esimene Jõulupüha.

19.12.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Ebanormaalne. Neljas advent.

11.12.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Vestluskatke 2. Kolmas advent

04.12.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Vestluskatke. Teine advent

27.11.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Ootus. Esimene advent.

20.11.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Koormakandmine. Igavikupühapäev. Kirikuaasta lõpp.

13.11.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Hea töö. Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane.

06.11.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Las tuleb!

30.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Tundmatule Pühakule.

22.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Maa sool.

16.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Mina olen.

08.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Lihtsalt seepärast. Lõikustänupüha.

02.10.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Valgustkartvad asjad.

24.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Teisel pool.

17.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Miljon.

10.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Manna.

05.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Hingamine.

03.09.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Meie ramm.

26.08.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Ta märkab!

21.08.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Restart.

14.08.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Elav side.

08.08.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Varjatud vagad.

31.07.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Võit pettuse abil.

23.07.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Pudelihari ja prillid.

16.07.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Nägu. Kristuse kirgastamispüha.

07.07.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Teenides Issandat.

01.07.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Isiklikult.

22.06.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Ühest verest. Võidupüha.

18.06.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Aamen! Surnuaiapüha.

12.06.2015 Kirikuõpetaja nädala mõtisklus. Ära vaata tagasi!


Arhiiv