Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemine, andmine ja kasutamine

 

Kadrina Vallavolikogu 02.04.2018 otsusega nr 33 on vastu võetud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise põhimõtted Kadrina vallas. Otsus sätestab riigieelarvest riigieelarve seadusega vallale määratud noorte huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise tingimused.
-huvihariduse ja huvitegevuse kava 17012018_K53

KADRINA KOOLI LUGU

Tiiu Uusküla
www.neerutiselts.ee

 

Kirjatarkuse jagamise algus ulatub ka siinmail umbes kolme ja poole sajandi taha. Milline see siis välja nägi, võib vaid oletada, sest kirjalikke andmeid selle kohta on napilt. Kindel on aga see, et rahvusliku ärkamisaja nii põhjus kui tulemus peituvad hariduses ja tuginevad haritusele.

Kadrina kooli lugu on pidev areng ja kasvamine igas võimalikus tahus. Kooliõpetuse andmise vajalikkuses pole ka siinmail ammustest aegadest kaheldud. Võimalikuks sai see aga tänu tolleaegse kirikuõpetaja J. H. Lutheri (1861-1932) väsimatule tegutsemisele ülemöödunud sajandivahetuse paiku.

30. septembril 1902 alustas ca poole kilomeetri kaugusel Kadrinast (arvata võib, et Kadrina keskusena saab sel ajal käsitleda ehk kirikut ja selle lähiümbrust. - Toim.), Kadapiku külas Strandmannide majas tegevust kihelkonnakool.


Loe veel

Kadrina valla haridusstipendium

Kadrina vald on haridusstipendiume välja andnud 2007. aastast alates. Haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina valla koolide õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis-, praktilise, teadus ja/või loovtöös ning tunnustada tööde juhendajaid kuni 100 euro ulatuses tunnustust leidnud töö kohta.
Kadrina valla haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud õpilastel, kelle töö valmimisest taotluse esitamise hetkel ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat ja üliõpilastel, kelle uurimis- ja/või teadustöö on olulise tähenduse ja/või praktilise väärtusega.
Erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina vald.

-Kadrina valla haridusstipendiumi määramise kord

2018 aasta
Roberta Kirsch, juhendaja Rutt Kuusemäe; Mariliis Tiiter, juhendaja Marit Mõistlik-Tamm; Hanno Tikkerbär, juhendajad Mati Arend, Priit Kaasik; Johanna Angela Bremen, juhendaja Liivi Heinla; Anett Altmäe, juhendaja Evelin Tiiter; Kristel Rannala, juhendaja Liivi Heindla

2017 aasta
Laura Pruul, Kärol Soidla, Helen Proosa, juhendaja Liivi Heinla, Anna-Liis Post, juhendaja Liivi Heinla, Khirsten Terese Murumägi, juhendaja Evelin Tiiter

2016 aasta
Anett Altmäe, juhendaja Evelin Tiiter, Kaisa-Kristina Kivirand, juhendaja Rutt Kuusemäe

2015 aasta
Andri Soone, juhendaja Karl Meos, Heivo Reinek, juhendaja Evelin Tiiter, Janne Rannala, Priit Rusalepp, Liina Suurkivi

2014 aasta
Kren Koosapoeg, juhendaja Karl Meos, Erika Treiman, juhendaja Evelin Tiiter, Enely Lehtme, juhendajad Liivi Heinla ja Evelin Tiiter, Kätlin Lužkov, Susanne Tikkerbär, Jane Vall

2013 aastaRiin Olvet, Kadi Tingas, Lisette Mägi, Kaarin Lehemets, Mari Soone, Kristi Tatsi, Minna Rummi, Priit Kaare, Anna-Liisa Kuslap

2012 aasta

Maarja Murumägi, Mary-Ann Eessaar, Aet Kruusimägi, Hanna Mark, Siiri Saaver

2011 aasta
Raul Vallaste, Kätlin Piiskoppel, Lea Pallon, Ave Kukk

2010 aasta
Raido Parve, Karl Mumm, Liis Jaanimäe

2009 aasta
Eve Kukk, Jan Holtsmann

2008 aasta
Kadri Toome, Rutt Lilleoja, Anna-Liisa Peikolainen

2007 aasta
Helena Sork, Helina Pukk

Lisaks haridusstipendiumile tunnustab vald stipendiumiga ka Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamaid õpilasi.

 

 
 

Huvihariduse toetamise taotlemine

 

Kadrina Vallavalitsus toetab rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Kadrina vallas elavate üldhariduskoolis õppivate 6-19-aastaste laste ja noorte ühe huvihariduse omandamist ühe õppeaasta jooksul (v.a. juuni, juuli, august) vastavalt huvihariduse toetamise korrale. Õpilaste huviharidust toetatakse erialadel, millist ei ole Kadrina vallas võimalik omandada ja pakkuda.
 
Huvihariduse toetuseks ühes õppeaastas on õppetasu, kohamaksu või osalustasu kulude katmises osalemine kuni 70% ulatuses, kuid mitte enam kui 30 eurot kuus.
Õpilase huvihariduse toetuse otsustab vallavalitsuse korraldusega kinnitatud komisjon.
Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisaaastaklassis ei toetata.
 
Toetamisele ei kuulu:
1) üritustel, laagrites ning võistlustel osalemise kulud;
2) huviharidusega seotud muud kulud (riietus, sporditarbed, õppevahendid jms);
 
Huvihariduse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse (vt. BLANKETID –KODANIKULE – taotlus huvihariduse toetamiseks väljaspool Kadrina valda) hiljemalt 30. septembriks. Taotluses märgitakse õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli nimi, eriala, ning õppetasu, kohamaksu või osalustasu suurus Taotlus esitatakse paberkandjal valla kantseleisse või e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee.
 
Peale 30. septembrit esitatud taotlusi ei arvestata, väljaarvatud elukoha muutusest tingituna.