Janakkala juubeldab, Kadrina õnnitleb

Tänavu tähistab Kadrina valla Soome sõprusvald Janakkala oma 150. sünnipäeva. Läbi aasta käinud sünnipäevapidustused kulmineeruvad laupäeval, 27. augustil laada, kontsertide ja aktusega. Kadrinast läheb Soome sõpru tervitama valla delegatsioon, mida juhib volikogu aseesimees Mati Tiiter.

Kadrina õnnitleb juubeldavat Janakkalat.

Kuidas täpsemalt meie sõprusvallas elatakse ja mida seal tehakse tasub aga vaadata siit.

 

 

Kooliaasta algab Kadrinas 5. septembril

Kadrina Keskkoolis algab 2016/2017. õppeaasta erakorraliselt 5. septembril seoses ehitustööde tähtaja objektiivse pikenemisega.

Kooliaasta avaaktused toimuvad järgmiselt:

8.45 avaaktus 2. - 12. klassidele kooli siseõues. Järgneb klassijuhataja tund.

10.00  esimeste klasside (ka 12. klass) avaaktus Kadrina Huvikeskuse saalis

Vihmase ilma korral toimuvad aktused Kadrina Huvikeskuse saalis:

8.45 aktus 2.-7. klassidele

10.00 aktus 1. klassile ja 8. - 12. klassid

 
 

Golf: kümme kadrinlast maakonna meistrivõistlustel

Möödunud nädalavahetusel peeti Ojasaare golfiväljakul Lääne-Virumaa meistrivõistlused löögimängus.
Osalejaid oli 21 ja neist kûmme pärit Kadrinast.
 
Maakonna esikolmik mehed: Kristo Raudam, Mart Suursu, Hans Ilves.
Naised: Kaie Kender, Kati Palmar, Zenta Lood.
 
Kadrina golfimängijad võistlesid eraldi kategoorias veel Kadrina Golfimeister 2016 medalitele.
 
Kadrina parimad: Raido Palmar, Alar Palmar, Karel Kirsimäe.

 
Kadrina Ept (Eriti Pole Treeninud) korraldab hooaja lõpuvõistluse Ojasaare golfiväljakul 29. oktoobril, osaleda võivad kõik golfimängijad.
 
Lõplik tulemuste tabel on vaadatav siin. 
 
Marek Tank

Fotol on Kadrina võistlejad 
 
 
 

 

Viitna maatikukaitseala saab korralduskava

 

 

Galerii: maaeluminister lõikas Matsimokal linti

Kadrina valla aasta tegija, Huljal tegutsev Matsimoka lihatööstus avas tootmishoone juurdeehituse. Lisaruumi tuli nii tootmise kui ja seni olematu kontori tarvis.

Lindi lõikas läbi maaeluminister Urmas Kruuse, kes kiitis tubli väiketootjat. Tähtsa avamispäeva puhul olid Matsimoka lihameistrid valmis saanud ka uue toote – pasteedi. Lisaks on nomenklatuuri tulnud sült.

Galerii uuest hoonest ja lindilõikamisest on nähtav siin.

 

Vestlusring imetamise teemadel

KADRINA NOORTEKESKUSES 
toimub 25.08 KELL 15.00
VÄIKELAPSE EMADELE JA TULEVASTELE EMADELE VESTLUSRING 
 
IMETAMINE JA IMETAMISEST VÕÕRUTAMINE.
LAPSE VAIMSE JA FÜÜSILISE ARENGU TOETAMINE.
 
Nõustab pereõde Laina Kuuskla
 
Rinnalapse saab kaasa võtta, last rahus imetada ja mähkmeid vahetada. Emadele pakutakse tervislikku jooki.
 
Üritust toetavad Siseministeerium ja KÜSK
 
 
 
 
 

Haldusreformi materjalid vallaveebis vaatamiseks

Kõik materjalid, mis puudutavad Kadrina kandi haldusreformi ehk võimalikku ühinemist Haljala ja Vihula vallaga on nüüd vallaveebis tutvumiseks väljas. Otsetee nendeni viib siit.

 

Kõrboja kired maarahva lehes

 

NB! Viimane etendus on 27.augustil, algusega 18.00 Pihlamäe talus - pererahvas Tiiu ja August Raidmaa. 

"Eesti oma Romeo ja Julia lugu, Tammsaare „Kõrboja peremees“ ei kogu huvilisi üksnes Vargamäel. Läsna külateatris etendunud kurbmäng tõi Tagapere taluõuele, Virumaa veerele 227 huvilist, kes näitemängu nautisid," kirjutab Maaleht mahuka, 81 fotost koosneva galerii taustaks.

Loo ja piltideni jõuab siit.

Fotol lõige Maalehe veebist

 

 

 

 

27. augustil on Kadrinas orelikontsert

27. augustil kell 19 Kadrina kirikus mängib itaalia organist Enrico Presti.
 
Sissepääsul vaba annetus.
 
Artisti muljetavaldav kodlehekülg on siin ja näitab tänavuste kontsertide paikadena Pariisi, Bolognat, Savonlinna ja ... Kadrinat ning Puhjat. 
 
 
 
 

 

 

Vallavalitsus maksab huvihariduse toetust

Kadrina Vallavalitsus toetab Kadrina vallas elavate üldhariduskoolis õppivate 6 - 19aastaste laste ja noorte huvihariduse omandamist erialadel, milliseid ei ole Kadrina vallas võimalik omandada ja pakkuda. Toetust saab taotleda üheks õppeaastaks ühele erialale. Toetuse summaks kuus on maksimaalselt 30 eurot.

Toetuse otsustab vallavalitsuse komisjon. Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisa-aastaklassis ei toetata. Toetamisele ei kuulu üritustel, laagrites ning võistlustel osalemine ja huviharidusega seotud muud kulud (riietus, sporditarbed, õppevahendid jms).

Toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse, mille leiab vallaveebist alajaotusest BLANKETID / KODANIKULE / „taotlus huvihariduse toetamiseks väljaspool Kadrina valda“. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks kas paberkandjal valla kantseleisse või e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee .

Lisainfo: 322 5600, õigusakati tekst Riigi Teatajas: http://bit.ly/kadrinahuviharidus

 

 

Tarvline teave (reo)veemajanduse kohta

Kadrina valla keskkonnakitse spetsialist Lea Uueni tutvustab oma kirjatöös kolme olulist (reo)veemajandust puudutavad õigusakti.  

Nimelt võttis Kadrina Vallavolikogu vastu kolm olulist määrust: Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja, Kadrina valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja Kadrina valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasutamise eeskirja. 

Artikli terviktekstini jõuab siit.

 

 

 

LEADER projektitaotluste sügisvoor on 12. – 21. september

Arenduskoja LEADER projektitaotluste sügisvoor on avatud perioodil 12. – 21. september 2016.

Projektitaotlusi saab esitada meetmetesse M 1.1 – Elulaadiettevõtluse toetus ja M 1.2. – Mikro- ja väikeettevõtete arendamine. Arenduskoja kodulehel asuvad taotlejat abistavad materjalid – meetmelehed, MTÜ Arenduskoda LEADER projektitoetuste hindamismetoodika ja kriteeriumid, LEADER määrus 2014 – 2020 jms. Taotlusi võetakse vastu läbi E-PRIA elektroonse keskkonna. Taotlejatele viiakse läbi infopäev, mis toimub 16. augustil 2016 algusega kell 17 Tapal arenduskoja õppeklassis aadressil Roheline tn 19.
Taotlejaid nõustab projektide konsultant-spetsialist Tiina Vilu (telefon: +372 515 5249. e-mail: tiina@arenduskoda.ee). Info on üleval arenduskoja kodulehel .

Heiki Vuntus, tegevjuht 

 

 

Ühinemise rahvaküsitlus toimub 28. - 30. oktoobril

"Korraldada valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks elektrooniline rahvahääletus 28. -30. oktoobril 2016."

Nii otsustasid haldusreformialaste läbirääkimiste pidamiseks moodustatud Haljala ja Kadrina valla komisjonid oma koosolekul, mis toimus Haljalas 11. juulil 2016.  

Kõik haldusreformi alaseid läbirääkimisi puudutavad materjalid on loetavad siin. 

 

 

 

Vallalehe rubriik "Minu Kadrina" ootab uusi kangelasi

Kadrina vallalehe populaarne rubriik "Minu Kadrina," kus sõna saavad endised kadrinlased on tänaseks lugejate ette toonud kakskümmend tubli inimest koos nende Kadrina mälestustega. 

2014: Peep Veedla, Aivo Normak, Martin Roger, Katrin Saukas,
2015: Ilmar Tomusk, Anneli Tõevere-Kaur, Meelis Mesi, Kadri Haavajõe, Ahto – Lembit Lehtmets, Kristo Konks, Tõnis Sakk, Erni Kask, Reet Kukk, Peeter Smitt
2016: Karin Truuver, Taavi Ojasalu, Helen Udras, Sven Salep, Teet Koitjärv, Aarne Valmis

Nüüd küsime nõu ja soovitusi - kes võiksid olla järgmised meie tipprubriigis usutletavad. Või soovib mõni selle teate lugeja ise oma mälestusi kirja panna?

Info on oodatud ja info andjad ette tänatud: rein.sikk@kadrina.ee ja 3225631 

NB! Varasemaid vallalehti saab veebis lugeda siin

 

Merevald Kadrina ootab merevideoid CADrina konkursi jaoks!