Abiks raske või sügava puudega lapse vanematele

Jaanuari lõpust käivitus Lääne-Virumaal Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel projekt “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine”, mille eesmärgiks on raske ja sügava puudega lastele pakkuda tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja toetava teenusena transport –, vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Teenused on suunatud raske ja sügava puudega 0–17aastastele lastele, kelle vanemad ei saa osaleda tööhõives, kuna laps vajab ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet ning on kodus vanema hooldamisel.

Teenuste mahuks 2016. ja 2017. aastal on ette nähtud 4918 eurot ühe lapse kohta aastas. Raha ei saa vanemad, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab tellitud teenuste eest otse teenusepakkujale. Abi ei kata tõenäoliselt kõiki vajadusi, kuid loodetavasti on siiski abiks.

ESFi projekti rahastusele lisaks jätkab riik endiselt riigi rahastatava lapsehoiu eest maksmist (402 eurot aastas).

Raske ja sügava puudega laste vanemad, kes soovivad osaleda projektis ning kelle lapsed vajavad lapsehoiu- ja/või tugiisiku teenustning eelnimetatud teenusele sõitmiseks transporditeenust(, saavad pöörduda oma piirkonna koordinaatori, kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna või teenusepakkuja (st. MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kontaktisiku) poole. Neilt saab ka lähemat informatsiooni teenuste täpse mahu ja korralduse kohta.

Avalduse blankett ja vajalik lisainformatsioon on kättesaadav sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustuamet.ee.

Lääne-Virumaal on sotsiaalkindlustusameti poolne kontaktisik/koordinaator Kersti Suun-Deketi kontaktandmed – email: kersti.suun-deket@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 327 8371 või 5346 7887.

Lääne-Virumaa teenusepakkuja on MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus, kontaktisik Ene Augasmägi, tel: 5598 0670 või email: tapa.vabatahtlik@gmail.com. Täiendav info MTÜ kodulehel: www.vabatahtlik.com


Ene Augasmägi


 


 

Noored bioloogiahuvilised tegid platsi puhtaks

Kadrina Keskkooli veeb teatab edust bioloogia olümpiaadil.

"6. veebruaril toimus Rakvere Reaalgümnaasiumis üleriigilise bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli õpilased võitsid neli esikohta, II koha ja III koha.

I koha võitsid Hans Johan Erikson (12. klass), Pille Riin Erikson (9.a), Reio Opromei (8.a), Gerda Jamsja (7.a); II koha saavutas Kaarel Karell (6.a), III koha Alex-Sander Mõnuvere (6.a). Kuue parema hulgas olid Sandra Vanaküla (8.a), Kristjan Pärnamäe (7.a) - 4. koht; Anna Elisabeth Viise - 5. koht; Kirke Jäetma (7.b) - 6. koht," nii seisab kirjas.

Võidukate õppurite õpetajateks olid Siret Pung (pildil) ja Eve Kanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadrina tvinnijad said kvaliteedimärgi

Virumaa Teataja annab teada: "Etwinningu – Euroopa koolide virtuaalse kogukonna - miniprojektide kvaliteedimärgi pälvis Lääne-Virumaalt Rakvere gümnaasiumi (5.a klass ja õpetaja Mare Kütt ning 2.b klass ja õpetaja Pille-Riin Pukk) ja Kadrina keskkooli (3.b klass ja õpetaja Elle Tamme ning 5.c ja õpetaja Mari Onton) ühisprojekt „Sügise märgid sügise sünnipäeval”."

Projekti käigus pildistasid õpilased sügise märke ja jagasid jäädvustusi partnerkoolidega. Parimad pildid said kollaažiks, millega tervitati partnerkoole. Selline tegevus arendas nii ilumeelt kui õpetas kollaažide tegemist. Täismahus on artikkel loetav siin.

Foto Virumaa Teataja veebiküljelt

 

Kadrinast pärit Martin Roger saab presidendilt ordeni

Kadrinast pärit diplomaat Martin Roger saab Eesti 98. sünnipäeva puhul Valgetähe ordeni.

Presidendi kantselei pressiteates seisab: "Eesti tunnustab riigiametnikke, kes on seisnud meie riigi huvide eest. /.../ välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo direktor, välissuhtluse edendaja Martin Roger, kes on tegutsenud Eesti välispoliitilistele eesmärkidele rahvusvahelise  toetuse kindlustamisel silmapaistva professionaalsuse ja järjekindlusega."

Vallalehe Koduklant küsimustele vastas Martin Roger  2014. aasta novembris  vallalehe neljandal küljel. 

Kadrina kiidab ja õnnitleb!

 

 

 

 

Sünnimaa sünnipäeval Kadrina rahvamajas

 

 

Harjumaa ajaleht Loksa ja Kadrina ühinemisest

Harjumaa ajalehes Sõnumitooja on artikkel Loksa linna ettepanekust Lahemaa valla moodustamiseks.

Ära on toodud: "Kadrina vallavolikogu esimees Jaanus Reisner märkis, et nende seisukoht saab lähtuda Kuusalu vallavolikogu otsusest, kuna Loksa pole Kadrina piirinaaber: „Ettepaneku osas jääb küsitavaks siiski planeeritava omavalitsuse tulevane toimimine ehk meie hinnangul poleks tegu piirkonnale kõige optimaalsema lahendusega.” 

Fotol väljavõte Sõnumitooja veebist.

 

 

 

 

 

Noortekekuse toimetamised veebruarikuus

 

 

Jätkub eelregistreerumine Kadrina kolmandale õllekonkursile ehk õlleõlümpiale

Kolmas Eesti väikepruulide parima õlle konkurss

„Kadrina hää õlu 2016“ toimub 27. veebruaril

kell 17 Kadrina rahvamajas ja jätkub umbes 20 Kadrina saunas. Naisi saunatab Kadrina spordikeskus.

Esialgseil andmeil on Kadrina Saunaklubi poolt korraldatava konkursi õllehindajad Kadrinast, Väike-Maarjast, Rakverest, Rägaverest aga ka Sakust, Tartust. Teistest riikidest kindlasti Soomest, pole ent välistatud, et ka Taanist, Lätist, Moldovast, Ungarist. Kaasa lüüa on soovinuid enneolematult suur seltskond naisi. Kokku on hindamislauas ruumi poolesajale huvilisele.

Testimisest osavõtt ainult eelregistreerimisel, osalustasu suurus on täpsustamisel.

Info Ülo Kais tel: 5646 5177 , kirjapanek ylo.kais@galogaasid.ee .

Miks üldse on oluline väikepruulide toetamine ja käsitööõllede mekkimine  selgitab siin Kadrina õllekonkursside konsultant ja degustatsioonide juht Karmo Tüür.

2015. aasta konkursi galerii on nähtav siin.

2014. aasta konkursi galerii on nähtav siin.

 

 

 

 

 

CADrina konkurss otsib naksakaid itimehi.

 

Milline on Kadrina vald 2025. Noored, avaldage arvamust!

P.S Parimad tööd jõuavad ka vallaveebi vaatamiseks, tudeerimiseks.

 

Kadrina Keskoolis sünnib isamaaline mood

 

 

Contra tegi Kadrinast luuletuse

 Kadrina Rahvamajas luulehuvilist rahvast väisanud rahvapoeet ja jooksufänn Margus Konnula ehk Contra pühendas Kadrinale oma värskeima luuletuse, mis räägib sellest, kuidas

buss mis sõitis Rakverest Kadrina hakkas tundma ennast Kadrina hakkas jooksma kadrisanti ...“

Kena nautimist!

 

 

 


 

Abipalve Petrozavodskist - kes mäletab ingerlastest Miina peret?

Vallalehele Kodukant kirjutas abipalve Svetlana Zhulnikova Petrozavodskist.

Ta otsib oma isa peret, mis kandis perekonnanime Miina ja elas eelmise sajandi neljakümnendate lõpus Kadrinas. Täies mahus on kiri loetav siin.

Kirjas seisab: „ Umbes 1946. aastal põgenes pere Eestisse Kadrina ümbruskonda. Mu onu Arvo sündis Kadrina haiglas 5. märtsil 1947. aastal ja ristiti Kadrina kiriklas 25. mail. Sünni registreerimise tunnistusele on märgitud isa Simo elukohana Undla vald Valgma küla, mis on praeguseks liidetud Jõepere külaga, Neerutist veidi üle kilomeetri lõuna suunas. Neeruti ümbruses on elanud ka inimesed, kes olid Arvole vaderiks: perekond Vaidmetsad, Arnold Noor, Eduard Paimla ja Linda Hiie. Mõned inimesed on arvanud ka mäletavat, et Neeruti koolis käis sõjajärgsetel aastatel lühiajaliselt üks Nikolai või Kolja nimeline poiss, kes tõenäoliselt võis olla minu isa.“

Kirjale on lisatud vana foto (pildil klikkamine teeb selle suuremaks), mille kohta on kirjas: „Mul on ka üks foto, mis peaks olema võetud Kadrinas või selle ümbruskonnas 1947. aasta kevadel või suvel, võib-olla koguni Arvo ristsetel. Keskel istuv naine on Maria Arvoga, käsi päikese kaitseks silmade ees olev poisike võiks olla tollal 11-aastane Nikolai. Ülejäänud inimesed on mulle tundmatud. Teine foto on tehtud sõja-aastatel Soomes ning sellel on lisaks Simole ja Mariale Nikolai ja väike õde, kes hiljem suri.“


Svetlana lisab: „Kuigi ma ise vene eesti keelt ei oska, on mul Eestis sõpru, kes mind perekonna ajaloo uurimise töös on aidanud. Seepärast võib mulle vastata eesti keeles, aadressil marikam@tlu.ee . Mu oma aadress ja telefoninumber on ajalehe toimetuses.“

NB! Kui suudate Svetlanat aidata, kirjutage sellest ka Kodukandile.

 

Kadrina CADrina toimub kadripäeval, 25. novembril

Järjekordne Kadrina Keskkooli vapiüritus, suurejooneline CADrina konkurss toimub sel aastal Kadrina kaitsepühaku Katariina mälestuspäeval, kadripäeval 25. novembril.

Suure tõenäosusega on tänavuseks teemaks meri, pühendatuna ka vastalanud merekultuuri aastale Eestis.

Lähiajal kuulutab keskkool välja mitu CADrinaga seotud õpilaskonkurssi.

Jälgige infot!

 

 

Kirik kutsub leerikursusele

 

 

Kadrina kogukond Facebookis

Liitu Kadrina Facebook'i grupiga Liitu Kadrina grupiga Facebookis 

   Värsked postitused:

___________________________________________________________

____________________________________________________________