Kallukse seakatku kroonika

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) andis 21. juulil teada, et diagnoosis sigade Aafrika katku Lääne-Virumaal Kadrina valla Kallukse külas asuvas ligi 4000 seaga farmis. Nakkuse tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, sead hukati, hoone desinfitseeritakse.

Kadrina vallaveeb avaldab siinkohas katkujuhtumi kroonika läbi erinevate meediaväljaannete silma ja sule.

Fotol on lõige Virumaa Teataja veebiküljest

 

Kõrboja otsib peremeest

Pikem kirjatöö Virumaa Teatajas on leitav siit.

 "Läsna kandi kolmel taluõuel kõmatavad augustis kivid ja kired. Külateatri esimeses vabaõhulavastuses “Kõrboja peremees” mängivad kaasa tuuled, pilved ja vaated," nii kirjutab Inna Grünfeldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Haljala ja Kadrina jätkavad ühinemisläbirääkimisi

* Haljala ja Kadrina vallad ootavad jätkuvalt ühinemisläbirääkijate laua taha Vihula valla esindajaid *

Volikogud on määranud igast vallast esindajad, kelle ülesandeks on ühinemiskõneluste käigus osapoolte huvide esindamine. Toimunud on kolm juhtrühma koosolekut ja kokku on saanud valdkondlike komisjonide liikmed. Komisjonid on moodustatud hariduse, sotsiaalia, majanduse ja kultuuri valdkondades. Ühinemiskõneluste käigus määratletakse ühinemise eesmärgid. Konkreetsed kokkulepped nende saavutamiseks pannakse kirja ühinemislepingusse. Senine arutelude käik on kinnitanud läbirääkijate koostöövalmidust. Läbirääkimiste tulemusena saavutatud kokkulepped on protokollitud ja avalikkusele kättesaadavad Haljala ja Kadrina valdade kodulehtedel.

Samuti on osapooled töötanud välja ühinemisläbirääkimiste ajakava. Selle kohaselt on soov ühinemislepingu esimene tööversioon saada kokku augusti lõpuks. Sellele järgnevad septembris arutelud vallarahvaga, kus kõigil on võimalus lepingusse oma ettepanekuid esitada.

Haljala ja Kadrina vallad ootavad jätkuvalt ühinemisläbirääkijate laua taha Vihula valla esindajaid. Järgmised töökoosolekud on kavandatud augustisse.

Kolme valla ühinemise tulemusena tekiks uus omavalitsusüksus, mille elanike arv oleks ligi 9,5 tuhat (seisuga 01.01.2016- 9415 elanikku) ja pindala 902,93 km².

 

Ühinemisläbirääkimised pälvisid Maalehe tähelepanu

"Volikogud on määranud kummastki vallast esindajad, kelle ülesandeks on ühinemiskõneluste käigus osapoolte huvide esindamine, kirjutatakse Kadrina valla kodulehel,"

nii annab Maaleht oma veebis teada meie ühinemisläbirääkimistest viitega Kadrina vallaveebile.

NB Maalehe fotolt leiame kunagise Kadrina sokkidega riiuli Kadrina Nuka poest

 

 

 

 

 

 

Kadrinas on nüüd 13 avalikku treeningumasinat

Kadrina välitrenažööride park täienes. Hiljuti paigaldati Kadrina staadionile täiendavad trenažöörid, millega kokku kuulub nüüdsest välijõusaali 13 erinevat elementi.
Uutest elementidest ilmestavad jõusaali surfilaud, kahepoolne tõmmatavate käepidemetega tool, kõndimisraam, lõuatõmbamispuu, kahe rattaga õlamasin, vöökoha treenimisseade ning kolmemeetrine poom.
Hanke võitja Rammumehe OÜ poolt viimati tarnitud välijõusaali elemendid läksid Kadrina vallale koos transpordi ja paigaldusega maksma viis tuhat eurot.

 

 

EESTI JA USA ÕHUVÄE ÜHISHARJUTUS KESKPOLÜGOONIL

26. juulist kuni 8. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA õhuvägede ühine harjutus. USA õhuväe poolt osaleb harjutusel 303. hävitajate eskadrill kaheksa ründelennukiga A-10. Eskadrill baseerub alaliselt Missouri osariigis Whitemani lennubaasis. Õppuse käigus kasutatakse Tapa lähedal paikneval Kaitseväe keskpolügoonil lennukite pardakahurite õppemoona ning 25 naelaseid õppepomme. Kasutatav õppemoon ei tekita märkimisväärseid heliefekte. Õhuväe õppused toimuvad tööpäeviti alates kella 10.00 kuni kella 17.00-ni. Õppuse käigus sooritatakse polügooni ümbruses ka madallende. Nii keskpolügooni kasutamine kui ka madallennud järgivad Eesti vabariigi seadusi ning on kooskõlastatud lennuametiga. Plaani kohaselt lendavad korraga keskpolügooni lähedases õhuruumis kaks ründelennukit.

 

Alar Laats, Õhuväe teavitusspetsialist

Fotol: Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II on tuntud nii oma manööverdusvõime kui ka suhteliselt vaikselt töötavate mootorite poolest.

 


 

Haldusreformi materjalid vallaveebis vaatamiseks

Kõik materjalid, mis puudutavad Kadrina kandi haldusreformi ehk võimalikku ühinemist Haljala ja Vihula vallaga on nüüd vallaveebis tutvumiseks väljas. Otsetee nendeni viib siit.

 

Huljal käib teeremont, aga mis sellega muutub?

Evelin Kütt, Maanteeameti Avalike suhete osakonnast annab teada:

"Hulja aleviku sissesõitudele rajatakse sõidukite kiiruse rahustamiseks „šikaanid“ – rahustavad liiklussaared, mis sunnivad sõidukeid trajektoori muutma ja sellega seoses kiirust alandama.
Hulja asula vahelisele lõigule rajatakse äärekiviga kõnniteed – põhja poole riigimaanteed hakkab äärekivi kulgema Aru Grupp OÜ mahasõidust kuni Tõnismäe tee ristmikuni. Lõuna poole riigimaanteed rajatakse äärekiviga kõnnitee bussipeatuse piirkonda: Rebasemäe teest kuni Vandu teeni.
Hulja bussipeatustesse rajatakse ohutussaarega ülekäigurada.
Kogu Hulja alevikku läbivale teelõigule rajatakse valgustus. Lisaks paigaldatakse Hulja Kadrina poolse sissesõidule täiendav kiirustabloo.
Kadrina ja Hulja vahelisele maanteelõigul, Tirbiku bussipeatuse piirkonnas, ehitab Maanteeamet puuduoleva kergliiklustee ühenduse. Kõikidesse bussipeatustesse ehitatakse bussipeatuse laiendused, bussiootepaviljone ei paigaldata.
Tööd planeeritakse lõpetada septembris. Täpsemat infot on võimalik saada pöördudes Maanteeameti ida regiooni ehitusosakonna projektijuhi Marko Aava poole (marko.aava@mnt.ee)".

Tööde käigus suletakse liiklusturvalisue huvides kaks mahasõitu, mis jäävad Matsimoka  ja Tõnismäe tee vastu.   

Lisainfo :
- Hulja1
- Hulja2
- Hulja3
- Hulja4
- Männi_äri_Rakvere_tee
- Tirbiku 

Kadrina raudteejaama müstika ehk kas meil on 1 või 2 jaamahoonet?

Juunikuu vallaleht "Kodukant" püstitab esiküljel küsimuse: kas meil on olnud üks või kaks jaamahoonet. Kas pildil nähtav võib olla Kadrina jaamahoone aastast 1870? 

Kuna Vabaõhumuuseum on jätkuvalt huvitatud Kadrina jaamahoone Tallinna varamusse eksponaadiks viimisest, siis on sealsed töötajad me transpordisõlme ajalugu ka põhjalikult  uurinud. 

Lugu sellest, millised on muuseumi plaanid Kadrina raudteejaamaga ja mis ajast täna nähtav ehitis pärineb, saab lugeda siit, sest ruumipuudusel kogu info paberlehte ei mahtunud.  

Kes soovib aga diskusioonis jaamahoonete arvu ja ajaloo üle kaasa lüüa ja seda näiteks oluliste faktidega rikastada, palun kirjutage rein.sikk@kadrina.ee või helistage 5012487. Samas on  viidatud loo lõpus olemas ka Vabaõhumuuseumi teadurite kontaktrandmed.

Unikaalne Tallinna fotograafi Charles Borchardt`i jäädvustus aastast 1870, mil Kadrina jaamahoone nägi välja just selline. Repro Tallinna Linnamuuseumi kogust.

 

Kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab 9. septembril austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat. Samuti on oodatud austamisüritusele ja endast märku andma need, kel tänavu on täitunud 5-aastase sammuga kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.

Osalemissoovi saab 5. augustini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 või e-posti teel  info@laane-viru.maavalitsus.ee. Tunnustamine leiab aset 9. septembril kell 14.00 Rakvere Kolmainu kirikus.
 
Väärikate abielupaaride austamisüritust korraldatakse Lääne-Virumaal aastast 2012. Mullu vastasid üleskutsele nii pikaajalised paarid ise, kui nende pereliikmed, kes oma esivanemad kirja panid ja kohalegi tõid. Kokku registeerus 22 paari, kes tähistasid möödunud aastal oma 50, 55. või 60. pulma-aastapäeva.
  
Lisainfo: Marko Torm,Lääne-Viru maavanem +372 53 364 289 ; Gunnar Kotiesen, Rakvere Karmeli Koguduse pastor +372 56 358 802 ; Tauno Toompuu EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja +372 529 0651
 
 
 

Keskkool otsib välisõpilastele tugiisikuid

Hea Kadrina kandi rahvas!

Alates 2016/2017 õppeaastast asuvad Kadrina Keskkoolis õppima mõned välisriikide õpilased.

Soovime aidata neil võimalikult kiiresti ja hästi Eestis kohaneda, eesti keelt omandada. Seetarvis soovib kool leida välisõpilastele toeks tublisid üksikisikuid või peresid.

Tugiperede ja tugiisikute ülesandeks oleks mõnedel nädalavahetustel välisõpilastega tegelemine, neile Eesti ja eestlaste tutvustamine.

Kellel on sellise rahvusvahelise koostöö vastu huvi, palun kontakteeruge minuga!

Arvo Pani, Kadrina Keskkooli direktor

arvo@kadrina.edu.eetelefon 509 4734

 

 

Merevald Kadrina ootab merevideoid CADrina konkursi jaoks!

 

 

Hulja - Neeruti tee on suletud

Neeruti mõisa läbiv Hulja-Neeruti tee on suletud seoses truupide ehitustöödega alates 11.05.16

Teelõik on kinni kuni 45 päeva.