Saunas tuleb juttu valla tulevikust ja haldusreformist

 

Kadrina laieneb ka New-Yorgi ja Lakewoodi suunas :-)

 

Kogu CADrina üheskoos

Oleme nüüd koondanud kõik Kadrina Keskkooli tunnusteo – ITi ja nutifestivali CADrina puudutavad materjalid Kadrina vallaveebist ühte kohta.

Rõõmsat tudeerimist ja kohtumiseni Kadrina Keskkoolis CADrinal!

CADrina arhiiv on loetav siin .

 

 

Palju õnne - Kadrina Keskkool jätkuvalt tipus

Mulluste riigieksamite tulemuste põhjal on Kadrina Keskkool maakonna teine ja ka Eestis tublil kohal, selgub haridusministeeriumi avaldatud tulemustest.

Eesti koolide pingereas on Lääne-Virumaa koolidest Vinni-Pajusti gümnaasium 24. kohal. Järgneb 29. positsioonil olev Kadrina Keskkool, teatab mulluseid eksamitulemusi kokku võttev Virumaa Teataja.

Delfi üleriigilises edetabelis oli Kadrina Keskkool mulluste eksamitulemuste järgi üleriigiliselt kohal 37, Vinni – Pajusti aga 25. Eesti keele eksami sooritajad olid tubliduselt kogunisti Eesti 21. kohal. Selles tabelis oli 174 kooli. 

Koolide pingerida: Lääne-Virumaal Postimehe ja Virumaa Teataja andmeil

1. Vinni-Pajusti gümnaasium (24.)

2. Kadrina keskkool (29.)

3. Rakvere gümnaasium (31.)

4. Tamsalu gümnaasium (34.); 5. Kunda ühisgümnaasium (40.);6. Rakvere reaalgümnaasium (97.); 7. Väike-Maarja gümnaasium (99.); 8. Tapa gümnaasium (101.); 9. Rakke kool (103.); 10. Haljala gümnaasium (133.);11. Rakvere täiskasvanute gümnaasium (150.); 12. Rakvere eragümnaasium (160.)

Kokku on selles tabelis 180 kooli üle Eesti.

 

Haldusreformi vahekokkuvõte ehk mis saab Kadrina vallast

"Meie, haldusreformi läbirääkimiste Kadrina juhtgrupi liikmed, selgitame, kuhu oleme jõudnud. Pakume tulevikuteid."

 

Nii algab pöördumine, millele on alla kirjutanud Jaanus Reisner, Kadrina vallavolikogu esimees; Erich Petrovits, Kadrina vallavanem; Mati Tiiter, Kadrina vallavolikogu aseesimees, Krone Scanbalt ja Scanbalt Trucks müügijuht; Tiina Murumägi, Kadrina vallavolikogu liige, Aru Grupp - arendusjuht; Marika Mardõkainen, Kadrina vallasekretär; Aili Purk, Kadrina valla rahandusnõunik ja Arvo Pani, Kadrina Keskkooli direktor

Pöördumist, haldusreformi senise käigu kokkuvõtet saab lugeda siit.

 

 

Kadrina Keskkool: tubli hõimuliikumise edendaja

Hõimunädalal, nagu tavaliselt toimus Kadrina Keskkoolis hõimukontsert, tänavu oli külas tantsuansambel Ekton Korka Udmurtiast, kelle ülesaste tekitas palju elevust ning andis kaasatantsimise lusti. 

Siinkohas tasub Meenutada hõimuliikumise vaimset isa Jaak Prozest, kes on Kadrinas toimuva kohta kostnud järgmist: 

"Kadrina on üks tublimaid hõimupäeva tähistajaid, eriti veel Kadrina kool. Ma olen hõimupäevi korraldanud üle 20 aasta ning minu mäletamist mööda on Kadrina koolis alati hõimupäevi korraldatud, peab ütlema, et üks vähestest Eestis, kus huvi ja teadmised heal järjel on. Kadrinas on see soome-ugri teema alati üleval olnud, on leitud inimesi, kellega kohtuda ja oma kultuuri vahendada."  

Fotol tantsulembesed udmurdid kontserdi järel, keskel emakeeleõpetaja Liivi Heinla.

 

 

Teisel ringil targaks ehk uus algus Lääne - Virumaal

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi kaheaastast projekti „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal“, mille eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanuid tagasipöördumisel õpingute juurde. 

Täpsemat siit.

 

 

Vapustav koolikalli keskkooli sünnipäeva puhul

Kadrina Keskkooli õpilased tegid oma koolile sünnipäeva puhul suure koolikalli.

See jäädvustati taevaseid vahendeid kasutades.

Midagi sarnast pole Kadrinas varem toimunud.

Palju õnne, Kadrina Keskkool, järgmisel aastal juba 115-aastane! 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Viis lihtsat sammu, kuidas end Kadrina valla kodanikuks registreerida

Vallaveeb näitab nüüd n.ö puust ja punaselt ette, kuidas viie minuti jooksul viit lihtsat sammu astudes on võimalik end Kadrina vallakodanikuks registreerida.

Tarvilik on vaid internet ja ID kaart ning portaal www.eesti.ee .

Täpsed juhendid leiab huviline siit.

Vallakodanikuks registreerumise vajalikkus on kirjas siin.

Samast leiab õpetuse, kuidas end vallamajas valla elanikuks registreerida.

 

 

 

 

Vald maksab 3900 eurot haridusstipendiumiteks

  • Vallamajas oodatakse taotlusi

Haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina valla koolide õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis- ja/või teadustöös ning tunnustada Kadrina valla koolide õpilaste uurimistööde juhendajaid pooles ulatuses tunnustust leidnud õpilase haridusstipendiumi suurusest.

Kadrina valla haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud õpilastel ja üliõpilastel, kes on edukad uurimis- ja/või teadustöös ning kelle uurimis- ja/või teadustöö on olulise tähendusega Kadrina vallale.

Erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina vald.

Stipendiumi fond on 3900 eurot. Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu võttes aluseks hariduskomisjoni ettepaneku.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2017, kas digitaalallkirjastatult e-posti teel aadressile kadrina@kadrina.ee , saata posti teel Kadrina Vallavalitsus Rakvere tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru maakond või tuua käsipostiga.

Stipendiumile konkureerimiseks on kandidaadil vajalik esitada:

1) põhjendatud stipendiumi taotlus; 2) CV; 3) õppeasutuse soovitus.

Stipendiumid antakse üle vabariigi aastapäeval. Lisainfo: http://bit.ly/kadrinastipp

Kokku on senini stipendiumi saanud 41 õppurit.


 

Vallakodanik Saaremäe tuleb vallarahvale külla

 

Tasuta kuulutamine Kadrina vallaveebis

Kadrina vallaveeb pakub Kadrina ettevõtetele ja eraisikutele jätkuvalt tasuta kuulutamise võimalust.

Aadressile

rein.sikk@kadrina.ee 

võib saata nii ostu- , müügi-, vahetamis- kui ka töökuulutusi. Võib ka helistada 322 5631 või 501 2487.

Kuu jooksul tehakse vallaveebi 4000 - 4500 külastust.

Kuulutusi saab lugeda siit.

 

 

 

Tipptegijad kostitasid ettevõtjaid nutikate mõtetega

  • Valla tunnustuse pälvisid Aru Grupp AS, Aru Põllumajanduse OÜ ja Flexa Eesti AS

 

4. oktoobril Kadrina vallavalitsuse korraldatud ettevõtjate ärilõunal sai paarkümmend huvilist osa mõttetihedatest ja intrigeerivatest ettekannetest.

EAS-i ekspordispetsialist Allar Korjas tutvustas EAS-i ettevõtluse ja ekspordi valdkonna tegevust ja võimalusi tegutsevatele ettevõtetele.

Kohaliku ettevõtjana kõneles Matsimoka OÜ juhatuse liige Maiken Inno disaini olulisusest ettevõtte edukuses.

Ametist lahkuv Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm rääkis, kuidas tema ametkonnast on maksupolitsei asemel saanud pigem ettevõtjate sõber ja vabatahtliku maksumaksmise innustaja.

Vallavanem Erich Petrovits andis ülevaate Kadrina kandi ettevõtlusest ja valla eelarvest.

Valla ettevõtluse tunnustuse pälvisid Aru Grupp AS kui kõige suurema töötajate arvuga ettevõte Kadrina vallas, Aru Põllumajanduse OÜ kui kõige (kasumlikum) tublim maamajandusettevõte ja Flexa Eesti AS kui suurima käibega ettevõte.

„Aasta pärast toome valla ettevõtjate ette taas huvitavaid esinejaid,“ lubasid korraldajad.

Pildil on tunnustuse saanud Aru grupi juht Juhan Viise

 

 

Septembris lisandus Kadrina valda 39 elanikku

Kadrina valla elanike arv oli 30. septembri seisuga 4941.  

See tähendab, et tulevikus omaette vallana jätkamise eesmärgist - 5000 elanikust on puudu veel 59 elanikku.

Septembris vormistas end Kadrina valla elanikuks 39 inimest. Kadrina kandist lahkujaid oli 13, peamiselt mujale koolidesse läinuid. Sündis 1 laps, 4 inimest suri.

Kuna oktoobris enam koolidesse lahkujaid ei ole, peaksime soovitud eesmärgi - 5000 inimese poole liikuma jõudsamalt, loodetakse vallamajas. 

Lihtsad õpetused, kuidas end Kadrina valla elanikuks registreerida on loetavad siit.  Palume seda infot lahkesti levitada.

Vallad, kus aasta lõpu seisuga pole 5000 elaniku kuuluvad haldusreformi käigus sundliitmisele teistega. 

NB! Iga uus registreerunu saab aastapikkuse tasuta sportimise võimaluse Kadrina Spordikeskuses.

Fotol on Kadrina 583-liikmeline keskkoolipere õppeaasta avapäeval   

 

XI Põhja-Eesti Turismikonverents peetakse 10. novembril Kadrinas

LIITUGE MEIEGA

Kadrina Rahvamajas, Lääne-Virumaal, kutsub sihtasutus Põhja-Eesti Turism.
 
Nad jätkavad:
"Kas ehtsate ja autentsete elamuste pakkumine aitab jääda ellu muutuste turbulentsis? Missugusel viisil võluvad oma külastajaid nutikad turismiettevõtjad? Millest räägivad turisminumbrid ja kuidas toimub positiivsuse dividendide väljavõtmine turismimaastikul? Nendele küsimustele saad vastuse, kui osaled juba XI korda toimuval Põhja-Eesti turismikonverentsil!

Rohkem infot ja konverentsi päevakava on leitav meie veebilehelt siit. "
 
 

 

Kes on Kadrina valla aasta tegijad 2016?

  • On aeg alustada kandidaatide esitamist konkursile, kus tublimad selguvad rahvahääletusega nii veebis kui raamatukogudes

Alates eelmisest aastata valitakse Kadrina vallas igal aastal välja kogunisti kolm Aasta Tegija auhinna laureaati. Iga tegija saab 1000 eurot auhinnaraha.

Tunnustused määratakse kultuuri /hariduse, majanduse/ettevõtluse ja spordi kategooriates. „Aasta Tegija“ kandidaate võib esitada iga sooviga, olgu selleks siis eraisik, sõpruskond, ühing või firma. Kandidaatide hääletusele mineva nimekirja – igas kategoorias viis nominenti – paneb kokku Kadrina Vallameedia Nõukoda kooseisus Raimo Maasik, Margus Martin ja Mati Tiiter. Hääletada saab nii vallaveebis kui valla raamatukogudes.

Rahvahääletuse tulemused kantakse volikogule ette jaanuari lõpus, misjärel volikogu kinnitab aasta tegijad. Nii tegijad kui kõik nomineeritud saavad avalikult kiita Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel veebruaris.

Viis lihtsat sammu, kuidas esitada kandidaati

1. Mõelge välja, kes on viimasel aastal olnud meie tublimad tegijad hariduses / kultuuris, spordis, majanduses / ettevõtluses.

2. Mõelge iga kandidaadi kohta ka lühike, paarilauseline tubliduse põhjendus.

3. Saatke ettepanek koos põhjendusega kas e-kirjaga aadressile kadrina@kadrina.ee või tavakirjaga aadressile Rakvere tee 14, Kadrina 45201.

4. Kandidaate saab esitada 5. detsembri keskööni. Nominentide nimekirjad ilmuvad vallalehes ja vallaveebis.

5. Hääletada saab vallaveebis ja valla raamatukogudes jõuluajast 15. jaanuari keskööni.

Aasta 2015 tegijad Kadrina vallas olid

  • perekond Inno - Matsimoka lihatööstuse looja ja edendaja

  • Mart Suurkivi - Eesti karikasarja võitnud võimekas triatleet

  • Kadrina gräfitikunstnikud - Kadrina ja Neeruti bussijaamade kujundajad

NB Isikut või ettevõtet, kellele on omistatud „Aasta Tegija” auhind, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

 

Haljala lõpetas ühinemisläbirääkimised Kadrinaga

Haljala vallavolikogu otsustas 20. septembril lõpetada ühinemisläbirääkimised Kadrina vallaga. 

Põhjusena on otsuses välja toodud alljärgnev: "Kadrina vald on seisukohal, et kuna Kadrina alevik on rahva arvult ühinevate valdade keskustest kõige suurem, siis peab uue valla keskus asuma Kadrina alevikus. Haljala ja Vihula valdade inimestele on loogiliseks tõmbekeskuseks Rakvere linn. Kadrina alevik ei ole Haljala valla inimestele tõmbekeskuseks ning ka majanduslikult ei ole mõistlik hakata ümber korraldama ühistransporti ja muutma inimeste väljakujunenud liikumissuunda. "

Samas on Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjon 15.09.2016 märku andnud, et ei pea mõistlikuks uue omavalitsuse keskuse loomist teise, ühinejatega isegi mitte piirneva  omavalitsuse territooriumile. Eestis puuduvad teadaolevalt ka sarnased pretsedendid.  Kõik seniseid Kadrina, Haljala ja Vihula ühinemiskõnelusi puudutavad dokumendid sh. eelmainitud kiri on loetavad siin.

Lisaks otsustas Haljala volikogu "teha ettepanek Vihula Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus."

Kas ja kellega Vihula ühinemisläbirääkimisi jätkab pole hetkel selge.  

 

 

Jõuluks Kadrinale 5000 elanikku ehk on õige aeg oma registriandmed korda seada!

 

  

  • Kadrina tervitab uusi registreerunuid sportlike võimalustega ja uusi ilmakodanikke traditsioonilise hõbesõlega
  • Viis lihtsat sammu kuidas end viie minutiga Kadrina elanikuks registreerida on leitavad siit.

Õiged registriandmed võimaldavad Kadrina vallal pakkuda oma elanikele paremaid teenuseid ning planeerida me ühist eelarvet. Selleks, et järgmise aasta eelarve ja tegevused vastaksid kõige täpsemalt meie ühistele ootustele, palun registreerige oma elukoht Kadrina vallas!

Kadrina valla elanike arv oli 30. septembri seisuga 4941. See tähendab, et tulevikus omaette vallana jätkamise eesmärgist - 5000 elanikust on puudu veel 59 elanikku.

Septembris vormistas end Kadrina valla elanikuks 39 inimest. Kadrina kandist lahkujaid oli 13, peamiselt mujale koolidesse läinuid. Sündis 1 laps, 4 inimest suri.

Igat uut Kadrina valla elanikku ootab vallamajas nüüdsest kingitus.

Kõigile, kes ennast Kadrina valla elanikuks registreerivad enne käesoleva aasta lõppu, pakub Kadrina Spordikeskus võimaluse kasutada tasuta spordikeskuse teenuseid. Kliendikaardi aasta pikkuseks tasuta sportimiseks saab spordikeskuse administraatori käest.

Traditsiooniliselt saavad ka kõik Kadrina valla lapsed esmaregistreerimisel kingituseks meie kihelkonna hõbesõle. 

Praktiline info

Kadrina valla elanikuks registreerumine on lihtne. Selleks võib läbi astuda vallamaja esimeselt korruselt, esimene uks vasakule, kus teid ootab registripidaja Liivi Veide.

Tema tööaeg on E, T ja N 9 - 12 ja 13 - 15 , telefon 32 2 5616, e-mail: Liivi.Veide@kadrina.ee .

Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Kui olete elamispinna rentnik, siis on vajalik ka omaniku nõusolek.

Täpsem info on leitav Kadrina valla koduleheküljel. Elukohateate saab kodus ära täita ka arvuti vahendusel, et see siis vallamajja kaasa võtta.

Elektrooniliselt saab end elanikuks registreerida ka riigiportaalis Eesti.ee, valides rubriigist „Kodu ja kinnisvara“ punkti „teata uus elukoht.“

Fotol Kadrina Keskkooli õppeaasta avamine 5. septembril. Praegu on Kadrina vallas 4941 elanikku.


 

Haldusreformi materjalid vallaveebis vaatamiseks

Kõik materjalid, mis puudutavad Kadrina kandi haldusreformi ehk võimalikku ühinemist Haljala ja Vihula vallaga on nüüd vallaveebis tutvumiseks väljas. Otsetee nendeni viib siit.