Vaata riigihangete seadust ja Kadrina valla hankekorda

- Riigihangete seadus
- Kadrina valla hankekord


Hankeplaan 2017

Hankeplaan2017 täiendatud

Alla lihthanke piirmäära hange "Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses"

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.12.2017 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 322 5617, 506 9623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või Kadrina volikogu esimees Madis Viise, telefon 322 5605, e-post madis.viise@kadrina.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 15.12.2017.

Hankes osalejaks registreeruda SIIN.

Hanke alusdokumendid:
Hankedokument
Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
Lisa 2 – Trepikoja plaanid
Lisa 3 – Trepikoja fotod
Vorm 1 - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Vorm 2 - Hankedokumentide tingimustega nõustumise kinnitus
Vorm 3 – Pakkumus

Alla lihthanke piirmäära hange "Kadrina esmatasandi tervisekeskus. Projekteerimistööd"

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina esmatasandi tervisekeskus. Projekteerimistööd".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.12.2017 kell 16:00. Pakkumused saata e-posti aadressidele kadrina@kadrina.ee ja leho.tamvere@gmail.com.
Info: Leho Tamvere, leho.tamvere@gmail.com, 525 5879.
Hanke avaldamise kuupäev on 28.11.2017.

Pakkumuse esitamiseks palume eelnevalt hankes osalejaks registreeruda SIIN.

Lepingu sõlmimine leiab aset hiljemalt 50. nädalal. Palume pakkumuse koostamisel selgitustes ning muudes dokumentides toodud tähtaegadega arvestada.

Selgitused projekteerimistööde teostamiseks ja muu materjal on lisatud hanke alusdokumentides. Projekteerimisteenuste osutamisel tuleb jälgida Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrust number 97 Nõuded ehitusprojektile (lisatud) ja teisi õigusakte.
Hanke alusdokumendid

Alla lihthanke piirmäära hange "SA Kadrina Spordikeskuse meeste riietus-, pesu- ja leiliruumi remonttööd" (tühistatud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "SA Kadrina Spordikeskuse meeste riietus-, pesu- ja leiliruumi remonttööd".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.11.2017 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 322 5617, 506 9623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või tehnilistes küsimustes SA Kadrina Spordikeskus juhataja Kalev Trumm, 322 5622, e-post sport@kadrina.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 22.11.2017.

Pakkumuse esitamiseks on kohustuslik eelnevalt hankes osalejaks registreeruda SIIN.

Hanke alusdokumendid:
Hankedokument
Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
Lisa 2 – Töödemahtude loend
Vorm 1 - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Vorm 2 - Hankedokumentide tingimustega nõustumise kinnitus
Vorm 3 – Pakkumus

Hange tühistati hanke korraldamise vajaduse muutumise tõttu.

Alla lihthanke piirmäära hange "Jõusaali varustus Kadrina Spordikeskusele" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Jõusaali varustus Kadrina Spordikeskusele".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.11.2017 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 322 5617, 506 9623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või tehnilistes küsimustes SA Kadrina Spordikeskus juhataja Kalev Trumm, 322 5622, e-post sport@kadrina.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 17.11.2017.

Pakkumuse esitamiseks on kohustuslik eelnevalt hankes osalejaks registreeruda SIIN.

Hanke alusdokumendid:
Hankedokument
Lisa 1 – Jõusaali varustuse kirjeldus
Vorm 1 - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Vorm 2 - Hankedokumentide tingimustega nõustumise kinnitus
Vorm 3 – Pakkumus

Edukaks tunnistati Hantel OÜ.

Alla lihthanke piirmäära hange "Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste valveteenuse tellimine" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste valveteenuse tellimine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.09.2017 kell 09:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina vallavanem Erich Petrovits, 322 5602, erich.petrovits@kadrina.ee. 
Hanke avaldamise kuupäev on 18.09.2017

Pakkumuse esitamiseks on kohustuslik eelnevalt hankes osalejaks registreeruda SIIN


Hanke alusdokumendid:
Hanke alusdokument
Vorm 1 - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Vorm 2 - Loetelu sarnaste teenuste kohta
Vorm 3 - Hankedokumentide tingimustega nõustumise kinnitus
Vorm 4- Pakkumus
Lisa 1 - Teenuse osutamise asukohad ja andmed
Lisad 2-13

Edukaks tunnistati USS Security Eesti AS.

 

Lihthange "Kadrina jäätmejaama laiendamine" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina jäätmejaama laiendamine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.09.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190807 
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/notice/1575353/print
Hanke viitenumber: 190807
Info: keskkonnaspetsialist Lea Uueni, lea.uueni@kadrina.ee, 322 620.

Edukaks tunnistati Osaühing OTO EHITUS.

Avatud hankemenetlusega hange "Kadrina esmatasandi tervisekeskus. Projekteerimis-ehitustööd" (tühistatud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega hanke "Kadrina esmatasandi tervisekeskus. Projekteerimis-ehitustööd".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.09.2017 kell 12:00. Pakkumus esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190144
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1573153   
Hanke viitenumber: 190144
Info: Leho Tamvere, leho.tamvere@gmail.com, 525 5879.

Hange tühistati eelarveliste vahendite ületamise tõttu.

Alla lihthanke piirmäära hange "Kadrina spordihoone väikse basseini remonttööd" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina spordihoone väikse basseini remonttööd".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.09.2017. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 322 5617, 506 9623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või SA Kadrina Spordikeskus juhataja Kalev Trumm, 322 5622, e-post sport@kadrina.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 28.08.2017

Hankedokumendid:
Hankedokument
Tehniline kirjeldus
Töödemahtude loend
Vorm 1 - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Vorm 2 - Sarnaste tööde loetelu
Vorm 3 - Pakkumus

Edukaks tunnistati BasseiniMeister OÜ.

Lihthange "Kadrina jäätmejaama laiendamine" (tühistatud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina jäätmejaama laiendamine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.09.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190443
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1574360 
Hanke viitenumber: 190443
Info: keskkonnaspetsialist Lea Uueni, lea.uueni@kadrina.ee, 322 620.

Hange tühistati KIK-i nõuetest tulenevalt kolme pakkumise mittelaekumise tõttu.

Lihthange "Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste valveteenuse tellimine" (tühistatud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste valveteenuse tellimine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.09.2017 kell 10:00. Pakkumus tuleb esitada, kas elektrooniliselt riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/), saadetuna e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või saadetuna/tooduna Kadrina vallavalitsuse posti aadressile Rakvere tee 14, Kadrina etteantud struktuuri kohaselt.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190444
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1574233
Hanke viitenumber: 190444
Info: vallavanem Erich Petrovits, erich.petrovits@kadrina.ee, 322 602.

Hange tühistati menetlusvea tõttu.


Lihthange "Rannavärava-Ohepalu ja Vohnja-Ohepalu tee remont" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Rannavärava-Ohepalu ja Vohnja-Ohepalu tee remont".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.08.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189996
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1572647
Hanke viitenumber: 189996
Info: ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi, meelis.suvi@kadrina.ee, 322 5625, 517 5977.

Edukaks tunnistati Aktsiaselts Eesti Teed.

Lihthange "Kadrina esmatasandi tervisekeskuse projekti administreerimine" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina esmatasandi tervisekeskuse projekti administreerimine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.06.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188027
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1566700 
Hanke viitenumber: 188027
Info: arendusnõunik Kaire Kullik, kaire.kullik@kadrina.ee, 322 617.

Edukaks tunnistati OÜ CUMULUS CONSULTING.

Lihthange "Kadrina Keskkooli C-korpuse inventari uuendamine" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina Keskkooli C-korpuse inventari uuendamine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.06.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183912
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1564455 
Hanke viitenumber: 183912
Info: Kadrina Keskkooli haldusdirektor Ivo Särg, 322 5646.

Edukaks tunnistati aktsiaselts Jalax.

Lihthange "Kadrina Keskkooli C-korpuse ruumide remont" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina Keskkooli C-korpuse ruumide remont".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.06.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183919  
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1564385 
Hanke viitenumber: 183919
Info: ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi, meelis.suvi@kadrina.ee, 322 5625, 517 5977.

Edukaks tunnistati Osaühing OTO EHITUS.

Lihthange "Kadrina valla 2017.-2019. aasta majandusaasta auditi läbiviimine" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina valla 2017.-2019. aasta majandusaasta auditi läbiviimine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.06.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183922
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1564229 
Hanke viitenumber: 183922
Info: vallavanem Erich Petrovits, erich.petrovits@kadrina.ee, 322 602.

Edukaks tunnistati Audit & Consult OÜ.

Lihthange "Laenu võtmine 2017. aasta invetseeringute finantseerimiseks" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Laenu võtmine 2017. aasta investeeringute finantseerimiseks".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.05.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/187051
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1563139 
Hanke viitenumber: 187051
Info: rahandusnõunik Aili Purk, aili.purk@kadrina.ee, 322 606.

Edukaks tunnistati Danske Bank A/S Eesti filiaal.

Lihthange "Kadrina esmatasandi tervisekeskuse projekti administreerimine" (tühistatud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina esmatasandi tervisekeskuse projekti administreerimine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.05.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/187224
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1563627 
Hanke viitenumber: 187224
Info: arendusnõunik Kaire Kullik, kaire.kullik@kadrina.ee, 322 617.

Hange tühistati eelarveliste vahendite ületamise tõttu.

Lihtsustatud korras teenuse tellimine "Toitlustusteenuse osutamine Kadrina Lasteaias Sipsik ja Kadrina Keskkoolis" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke "Toitlustusteenuse osutamine Kadrina Lasteaias Sipsik ja Kadrina Keskkoolis".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.05.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183983
Hanke viitenumber: 183983
Info: vallavanem Erich Petrovits, 322 5602, erich.petrovits@kadrina.ee

Edukaks tunnistati Osaühing Stadnik Toitlustus. 

 

Lihthange "Kadrina Keskkooli C-korpuse ventilatsiooni II etapp" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina Keskkooli C-korpuse ventilatsiooni II etapp".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.05.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183921
Viide hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1557068
Hanke viitenumber: 183921
Info: ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi, meelis.suvi@kadrina.ee, 322 5625, 517 5977.

Edukaks tunnistati OSAÜHING AEK.

Lihthange "Kadrina valla teede ja tänavate remont" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina valla teede ja tänavate remont".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.05.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186322
Hanke viitenumber: 186322
Info: ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi, meelis.suvi@kadrina.ee, 322 5625, 517 5977.

Edukaks tunnistati Aktsiaselts Eesti Teed.

Lihthange "Kadrina Keskkooli väikebussi kasutusrent" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kadrina Keskkooli väikebussi kasutusrent".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.04.2017 kell 10:00. Pakkumus esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hanketeatele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1558687

Viide hankele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185456
Hanke viitenumber: 185456
Info: arendusnõunik Kaire Kullik, 322 5617, kaire.kullik@kadrina.ee.

Edukaks tunnistati Osaühing Wiru Auto.


Alla lihthanke piirmäära hange "Kadrina Lasteaed Sipsik inventari uuendamine" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Lasteaed Sipsik inventari uuendamine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.04.2017. Pakkumused esitada aadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina Vallavalitsuse sekretärile või saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 322 5617, 506 9623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või Kadrina Lasteaed Sipsik direktor Anne Känd, 325 5084, 5333 4507, e-post anne.kand@kadrina.ee
Hanke avaldamise kuupäev on 28.03.2017

Hankedokumendid:
Hankedokument
Vorm 1 - Pakkumus

Edukaks tunnistati Bergy OÜ.

 

Alla lihthanke piirmäära hange "Kadrina Keskkooli C-korpuse siselahenduse projekteerimistööd" (tühistatud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Keskkooli C-korpuse siselahenduse projekteerimistööd".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.02.2017. Pakkumused esitada aadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina Vallavalitsuse sekretärile või saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi, meelis.suvi@kadrina.ee, 322 5625, 517 5977.
Hanke avaldamise kuupäev on 21.02.2017

Hankedokumendid:
Hankedokument
Lisad

Pakkumusi ei laekunud.

 

Ideekonkurss "Kadrina puhkeala ja pargi rajamine" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja ideekonkursi "Kadrina puhkeala ja pargi rajamine".
Ideekavandite esitamise tähtaeg on 01.02.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada aadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina Vallavalitsuse sekretärile.
Info: ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi, meelis.suvi@kadrina.ee, 322 5625, 517 5977.
Ideekonkursi kutse on kättesaadav riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1545712
Ideekonkursi tingimused on kättesaadavad riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/180098
Viitenumber: 180098

Edukaks tunnistati FIE Marge Gross.

 

Riigihange "Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Kadrina vallas" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja üle rahvusvahelise piirmäära riigihanke "Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Kadrina vallas".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.01.2017 kell 10:00. Pakkumused esitada läbi riigihangete registri e-keskkonna.
Viide hanketeatele riigihangete registri e-keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1544137
Hanke viitenumber: 180443
Info: Lea Uueni, keskkonnaspetsialist, lea.uueni@kadrina.ee, 322 5620.

Edukaks tunnistati RAGN-SELLS AS