Vaata riigihangete seadust ja Kadrina valla hankekorda

- Hankeplaan 2018
- Riigihangete seadus
- Kadrina valla hankekord


Kadrina valla lehe Kodukant väljaandmine 2018-2021 hange alla lihthanke piirmäära

Kadrina Vallavalitsus kuulutab hanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla lehe Kodukant väljaandmine 2018-2021.
Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus aadressile Kadrina Vallavalitus, Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 kantseleisse või e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.10.2018 kell 10:00.

Hankedokument
Lisa 1
Lisa 2Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.08.2018 kell 10:00 e-posti aadressile: kadrina@kadrina.ee


Hankedokument 

Projekti „500 kodu tuleohutuks“ elektritööd lihthange alla lihthanke piirmäära

Kadrina  Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära  Projekti "500 kodu tuleohtuks" elektritööde teostamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.08.2018 kell 10:00

Hanke Dokumendid:

- LH_500_kodu_tuleohutuks_elekter
- Objektide nimekiri_elekter
- tehniline_kirjeldus_500_kodu_tuleohutuks 

Projekti „500 kodu tuleohutuks“ küttesüsteemide tööd lihthange alla lihthanke piirmäära

Kadrina  Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära  Projekti "500 kodu tuleohtuks" küttesüsteemide tööde teostamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.08.2018 kell 10:00


Hanke dokumendid:
- LH_500_kodu_tuleohutuks_pottsepatood
- Objektide nimekiri_pottsepatood
- tehniline_kirjeldus_500_kodu_pottsepatood


 

Kadrina Keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsioon

 Üldinfo juurde- Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsiooni remondiks, pakkumuste esitamise tähtaeg 02.08.2018 kell 10:00

HankedokumentKadrina Lasteaed Sipsik Hulja ruumide remont

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja ruumide remondiks, pakkumuste esitamise tähtaeg 26.06.2018 kell 10:00 aadressile:kadrina@kadrina.ee

Hankedokument
Plaani fragment
Töödemahtude loend 

Kadrina kirikaia kabeli remonttööd

Kadrina Vallavalitsus on algatanud projekti „Kadrina kirikaia kabeli remonttööd“, mille eesmärgiks on minimaalsete vahenditega remontida muinsuskaitse all olev kabelihoone ja nii tagada hoone säilimine ja funktsionaalsus mitmeteks aastateks.

Lähtudes eeltoodust on Kadrina vald küsinud kolmelt ettevõttelt hinnapakkumist remonttööde teostamiseks lähtudes alljärgnevast tööde kirjeldusest:
1. Katuse (120 m2) puhastamine survepesuriga, kahjustunud osade remont ja äärelaudade vahetus.
2. Otsaviilu akna vahetus (ühekordne klaas, mitteavatav)
3. Fassaadilt (118 m2) lahtise värvi eemaldamine, kohtparanduste tegemine, nakkekrundiga töötlemine ja kahekordne värvimine.
4. Olemasolevate puitväravate remont ja värvimine pinotexiga
5. Siseseintelt (96 m2) lahtise värvi eemaldamine, kohtparanduste tegemine, nakkekrundiga töötlemine ja kahekordne värvimine.
6. Vihmaveesüsteemide paigaldus sh 22 m renni koos vajalike kinnitustega ja 12 m vihmaveetoru koos vajalike põlvede, kinnituste ja allatulekutega.

Tööde teostamise aeg juuli-august 2018. aastal. Lõpptähtaeg 31. august 2018.

Ootame kirjalikku hinnapakkumist eespool nimetatud tööde teostamiseks hiljemalt 20. juunil kell 15.00 aadressile kadrina@kadrina.ee

Alla lihthanke piirmäära hange "Kadrina Keskkooli trepi remont" (lõppenud)

Üldinfo lisaks hankedokile- Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Keskkooli trepi remondiks , pakkumuste esitamise tähtaeg 23.05.2018 kell 15:00 aadressile:kadrina@kadrina.ee
Hanke dokumendid leiab siit

Edukaks tunnistati Timtar Grupp OÜ 

Riigihange "Kadrina Lasteaed Sipsik õueala III etapp"

Kadrina Vallavalitsus kuulutas riigihangete registris välja avatud hankemenetluse "Kadrina Lasteaed Sipsik õueala III etapp" viitenumbriga 197801.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.06.2018 kell 10:00.
Hankemenetlus toimub e- menetlusena läbi Riigihangete registri. 

Alla lihthanke piirmäära hange "Kadrina valla kruusateede tolmutõrje" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla kruusateede tolmutõrje teostamiseks, pakkumuste esitamise tähtaeg 21.05.2018 kell 10:00 aadressile:kadrina@kadrina.ee

Hanke alusdokumendid

Edukaks tunnistati AS Eesti Keskkonnateenused
 

Alla lihthanke piirmäära hange "Kadrina aleviku haljastustööd" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina aleviku haljastustööd".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.05.2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina vallalavalitsuse liige  Jaan Stern, e-post
jaan.stern@kadrina.ee, telefon  529 4957.
Hanke avaldamise kuupäev on 02.05.2018.
Hanke dokumendid leiab siit.

Edukaks tunnistati FIE Marge Gross
 

Alla lihthanke piirmäära hange "WiFi võrgu rajamine Kadrina Keskkooli" (tühistatud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "WiFi võrgu rajamine Kadrina Keskkooli".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.02.2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina[at]kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 322 5617, 506 9623, e-post kaire.kullik[at]kadrina.ee või tehnilistes küsimustes Kadrina Keskkooli IT juht Andres Heinlo, telefon 322 5650, e-post andres[at]kadrina.edu.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 24.01.2018.

Hankes osalejaks registreeruda SIIN.
Hanke alusdokumendid

Hange tühistati lähteülesande muutumise tõttu.

 

Alla lihthanke piirmäära hange "Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses" (lõppenud)

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.01.2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina[at]kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 322 5617, 506 9623, e-post kaire.kullik[at]kadrina.ee või Kadrina volikogu esimees Madis Viise, telefon 322 5605, e-post madis.viise[at]kadrina.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 08.01.2018.

Hankes osalejaks registreeruda SIIN.
Hanke alusdokumendid

Edukaks tunnistati AVLIFT OÜ.