Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035


Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 läbis 26.09.2018 toimunud vallavolikogu istungil 2. lugemise.
-Arengukava eelnõu
-Arengukava eelnõu koos 26.09.2018 vastuvõetud parandusettepanekutega


Eelarvestrateegia 2019-2022 1. lugemine


Kadrina Vallavolikogu 26.09.2018 otsusega nr 59 on Kadrina valla eelarvestrateegia 2019-2022 1.lugemine lõppenud.
-eelarvestrateegia
-eelarvestrateegia seletuskiri


Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 avalik väljapanek ja arutelu


Kadrina Vallavolikogu otsustas 29.08.2018  suunata Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 eelnõu avalikuks väljapanekuks perioodiks 01. september kuni 16. september 2018.
Arengukava eelnõuga on võimalik tutvuda siin ning Kadrina Valla Raamatukogus ja raamatukogu filiaalides.

Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 eelnõu avalik arutelu 17. septembril 2018 kell 18.00 Kadrina vallamaja saalis aadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik.


Kadrina valla arengukava aastaks 2018 - 2035 muutmise algatamine


- Kadrina valla arengukava aastaks 2035 muutmise algatamine


Kadrina valla arengukava


- Kadrina valla arengukava aastani 2035
- Kadrina valla eelarvestrateegia 2018-2021
- Kadrina valla eelarvestrateegia 2017-2020

 


Arengukavad- Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026
- Kadrina_valla_jäätmekava_aastateks_2014-2020

- Kadrina_Lasteaed_Sipsik_arengukava_aastateks_2012-2016
- Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2025
- Kadrina_Kunstidekooli_arengukava_aastateks_2016-2025
- Kadrina valla Raamatukogu arengukava aastateks 2016-2019
- Kadrina_Huvikeskuse_moodustamine
- Kadrina_valla_arengukava_valdkonnapõhiste_arengukavade_hallatavate_asutuste_arengukavade_koostamise_kord
- Kadrina valla terviseprofiil ja tegevuskava
- Esmatasandi tervisekeskuse arengukava - Kadrina Tervisekeskus
- Kadrina_Valla_Raamatukogu arengukava_2016-2019
- Soojamajanduse arengukava 2016-2026
- Kadrina kaugküttetorustikud joonis
- Läsna_Loobu arengukava
- Vohnja-Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2025
huvihariduse ja huvitegevuse kava
  Aeg  Pealkiri  Kirjeldus  Suurus  Faili nimi 
11.08.16Kadrina soojusmajanduse arengukava EELNÕU 6.0 MBKadrina soojusmaj. AK (VIII, logoga).bdoc
01.08.16eelarvestrateegia lisa 1 ja lisa_2 EELNÕU 36.7 KBeelarvestrateegia_lisa_1_ja_lisa_2.xlsx
01.08.16eelarvestrateegia 2017-2020 seletuskiriI 1.lugemine 119.3 KBeelarvestrateegia 2017-2020 seletuskiriI 1.lugemine.pdf
01.07.16Kadrina valla arengukava aastani 2035_EELNÕU 1.8 MBKadrina valla arengukava aastani 2035.pdf
04.12.15Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2025 - eelnõuAvalik arutelu 17.12.2015 kell 16.00 Kadrina Keskkoolis.945.6 KBKadrina Keskkooli arengukava 2016-2025 - eelnõu.pdf
11.11.15Kadrina Kunstidekooli arengukava 2016-2025 EELNÕUAvalik arutelu 26.11.2015 kell 17.00 Kadrina Kunstidekoolis.479.7 KB487_Kadrina Kunstidekooli arengukava 2016-2025.pdf
05.10.15Finantsanalüüs 252.5 KBM38_Finantsanalüüs _Kadrina.xls
05.10.15Esmatasandi Tervisekeskuse Arenguakava - Kadrina Tervisekeskushttps://www.riigiteataja.ee/akt/4071020150471.0 MBTervisekeskuse arengukava.pdf
09.09.15Kadrina Valla Raamatukogu Arengukava 2016-2019 eelnõuAvalik arutelu 24.09.2015 kell 17.00 Kadrina Valla Raamatukogu II korrusel.649.1 KBKadrina valla raamatukogu arengukava 2016-2019.pdf
01.08.15Kadrina valla eelarvestrateegia 2016-2019 määruse EELNÕU 49.0 KB15 M2207 eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine.rtf
01.08.15Kadrina valla eelarvestrateegia 2016-2019 lisad 1 ja 2 35.5 KB15 eelarvestrateegia 2016-2019 lisad 1 ja 2.xlsx
01.08.15Kadrina valla eelarvestrateegia 2016-2019 SELETUSKIRI 431.4 KB15 2015 EA 2016-2019 SELETUSKIRI.rtf
21.08.14Eelarvestrateegia 2015-2018 EELNÕUvaata menüüst EELARVE0 B 
21.08.14arengukava muutmine Lisa 1 EELNÕU 568.5 KBarengukava muutmine Lisa 1.doc
21.08.14arengukava muutmine Lisa 2 EELNÕU 83.0 KBarengukava muutmine Lisa 2 invest.xls
05.12.13Lisa 2 Eelarvestrateegia 2014 -2017 näitajad valdkondade järgiEELNÕU49.5 KBLisa 2 Eelarvestrateegia 2014 -2017 näitajad valdkondade järgi.xls
05.12.13Lisa 1Kadrina valla eelarvestrateegia 2014-2017EELNÕU49.5 KBLisa 1Kadrina valla eelarvestrateegia 2014-2017.xls
05.12.13M_Kadrina_valla_eelarvestrateegia_2014-2017_vormide_kinnitamineEELNÕU43.4 KBM_Kadrina_valla_eelarvestrateegia_2014-2017_vormide_kinnitamine.rtf
20.09.13Kadrina valla arengukava 2013-2025 (EELNÕU)25.09.2013 istungi pp nr 2 lisa.752.8 KBKadrina_valla_arengukava_2013-2025-2.pdf
27.08.13eelarvestrateegia arvengukava juurdetäpsustatud 589.8 KBKadrina FS projekt 2013.pdf
21.08.13Kadrina_valla_arengukava_2013-2025 EELNÕU1. lugemine 28.08.2013755.5 KBKadrina valla arengukava 2013-2025.pdf