Majandustegevuse register

Alates 1. juulist 2014 on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR).

See koondab ühte kohta senisest enam erinõudega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelvalveasutustele.  
Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

Samuti saavad MTRile teate esitamist nõudvas valdkonnas tegutsevad ettevõtjad seda teha infovärava eesti.ee vahendusel ja selle eest ei tule enam tasuda riigilõivu.

VAATA LISAKS!
* Tegevusloa- ja teatamiskohustusega tegevusalad  

* Lisainfo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt