Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamine

Kuni 15. oktoobrini on võimalik Kadrina valla eelarvest taotleda toetust kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele projektidele ja programmidele.

Toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuuri-, spordi- ja noorsootööalast tegevust Kadrina vallas. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud (mittetulundusühingud, seltsingud). Toetust antakse tegevusteks, mis on suunatud valla elanikele vaba aja sisustamiseks või mis on seotud valla esindamisega: noorteüritused ja -programmid, kultuuriüritused ja -programmid, spordiüritused ja -programmid ning tegevustoetused.

Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise korra leiad siit!

Vormikohane taotlus tuleb esitada vallavalitsusele paberkandjal või e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 15. oktoobriks.
Taotluse leiab valla kodulehelt: http://www.kadrina.ee/atp/index.php?id=278 (blanketid-eelarve-valla eelarvest toetuse taotlemise vorm). 

Kadrina paisjärve korrashoiumeetmete vajaduse hindamine

Kadrina vallavalitsus tellis Eesti Maaülikoolilt töö hindamaks Kadrina paisjärve korrashoiumeetmete vajadust. Lähteülesanne koosneb kahest suuremast osast, milleks on paisjärve ökoloogilise seisundi ning koormuse hindamine.

Rohkem informatsiooni ning kogu töö leitav -  Kadrina paisjärve korrashoiumeetmete vajaduse hindamine 

Aita leida parim naaber!Eesti Naabrivalve Facebooki lehekülg.

 
 

Seiklema ja orienteeruma!

29. september kuni 21. oktoober toimub Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel koostöös kohalike omavalitsuste ning Lääne-Viru Tervisenõukoguga Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine, milles osalevad kõik kaheksa omavalitsust.

Seiklusliikumise eesmärk on tunda rõõmu vabas õhus liikumisest ning põhimõte on väga lihtne. Saad valida endale sobiva raja, tempo, liikumisvahendi, kaaslased ja päeva, millal liikuda.
Saad rajale kaasa kaardid koos küsimuste ning lisainfoga. Vastused küsimustele leiad orienteerumispunktis kohapeal (märgistatud oranzi-valge tähisega, kohapeal komposter lehe märgistamiseks). Kaardid ja muu vajaliku saad ise välja printida või võtta Kadrina Spordikeskuse administraatori käest.

Täidetud küsimuste-vastuste lehed tagasta loosis osalemiseks ükskõik millisesse vihikus välja toodud punkti. 27. oktoobril kell 11 toimub lõpuorienteerumine ning auhinnaloos kõigi osalejate vahel.

Info leitav www.virol.ee lehelt või Facebookis Lääne-Viru seiklusorienteerumine.

Lisainfo: Robert Salep, 5240590Kadrina valla spordielu kõik ühes kohas

Kadrina Spordikeskuse uus juht Robert Salep annab teada, et kogu Kadrina valla spordielu on kokku koondatud ühele kodulehele ning on mugavalt kättesaadav. "Tegu on Kadrina valla spordielu hõlmava lehega, kust leiab informatsiooni Kadrina vallas toimuvatest trennidest, spordikeskusest ning muudest sportimisvõimalustest," ütleb Salep ning lisab, "oleme avatud kõikidele ettepanekutele ning informatsioonile, et uut keskkonda paremaks muuta."

Nii ongi! Kui vajutad Kadrina valla kodulehe ülemisel real seisva "Sport" peale, suunatakse automaatselt uuele lehele. Uut lehte saab uurida SIIT.

 

Kadrina sündmused nüüd leitavad ka kultuurikavas!

Kõik Kadrina valla toredad sündmused nüüd leitavad www.kultuurikava.ee veebilehelt.

Kultuurikava väikene kalender on leitav ka Kadrina valla kodulehe paremas nupukeste nurgas. Vajuta kalendrile ning saa teada, mis, kus, millal Kadrina vallas toimumas on.

Teater, kino, spordiüritused - nüüd kõik ühes kohas koos! 

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldas 03.09.2018 Ametlikes Teadeannetes kompleksloa menetluse algatamise teate  tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Viru Peekon OÜ (registrikood: 10764052) (aadress Riia mnt 89/6, Viljandi linn, Viljandi maakond) keskkonnakompleksloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 10.08.2018 nr DM-101363-3 all) on menetlusse võetud. Viru Peekon OÜ muutis 10.08.2018 taotlusega oma 04.07.2018 esitatud taotlust (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 04.07.2018 nr DM-101363-1 all), mille tulemusena algatas 27.08.2018 kirjaga nr DM-101363-5 Keskkonnaamet 10.08.2018 esitatud taotlusele uue menetluse ning lõpetas eelmise menetluse.

Kallukse seafarmis planeeritakse uueks maksimaalseks kohtade arvuks kuni 2352 kohta nuumsigadele, 615 kohta emistele ning 1440 kohta võõrdepõrsastele.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil https://kotkas.envir.ee/application_registry (dokumendi number DM-101363-3).

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

Algas konkurss "Eesti Aasta Spordivabatahtlikud 2018"

Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT kuulutas välja konkursi "Eesti Aasta Spordivabatahtlikud 2018". Kandidaate saavad kuues alljärgnevas kategoorias esitada nii eraisikud kui organisatsioonid.

Kandidaate saab esitada järgmistes kategooriates:

  • Aasta Spordivabatahtlik 2018 – peaauhind aasta parimale spordivabatahtlikule Eestis.
  • Aasta Spordivabatahtlik Noor 2018 – spordivabatahtlik vanuses kuni 18 eluaastat.
  • Aasta Spordivabatahtlik Rändur 2018 – vabatahtlikuna kaasa löönud väljaspool Eestit toimunud spordisündmustel.
  • Aasta Spordivabatahtlike Kaasaja 2018 – organisatsioon või eraisik, kes on oma tegevusse (sündmus või klubi) vabatahtlikke eeskujulikult kaasanud või vabatahtlike tööd koordineerinud.
  • Aasta Spordivabatahtlike Sõber 2018 – organisatsioon, ettevõte, bränd või eraisik, kes on spordivabatahtlike tegevusele ja/või spordivaldkonnale laiemalt kaasa aidanud.
  • Aasta Spordivabatahtlike Innustaja Koolis 2018 – haridustöötaja (õpetaja või koolijuht), kes on motiveerinud õpilasi või üliõpilasi osalema vabatahtlikena spordivõistlustel ja spordiklubides.

Konkursi tähtaeg on 31.10.2018 ja kandidaate saab üles seada siin: https://goo.gl/forms/Go6HqvO4LcpUFwrS2

Auhinnakomisjoni kuuluvad erinevad spordivaldkonnaga seotud organisatsioonid ja aktiivsed-sportlikud ühiskonnategelased erinevatelt elualadelt.

Võitjad kuulutatakse välja 30. novembril toimuval Spordikorraldajate Inspiratsioonipäeval SCULT Fest 2018, vt: https://www.scult.org/en/scult-fest/scult-fest-2018
Konkurssi "Eesti Aasta Spordivabatahtlikud” korraldab juba kolmandat aastat Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT, vt: https://www.scult.org/.

Spordivabatahtlike liikumise SCULT juhi Ott Pärna sõnul ei toimu vabatahtlike abita maailmas ühtegi spordivõistlust. “Mõelgem üheskoos tagasi tänavusele spordiaastale ja toimunud võistlustele, ning seadkem üles parimaid, kes väärivad tunnustust,” sõnas Pärna.

Lii Vilms,
515 1842, estonia@scult.com


 

Kadrina ujula 1. oktoobrist taas avatud!

Alates 1. oktoobrist on Kadrina Spordikeskus avatud uutel aegadel: E-R kell 8.00-21.00 ning L-P kell 14.00-21.00. Spordikeskusel on hea uudis ka ujumissõpradele, sest alates esmaspäevast, 1. oktoobrist on avatud ka Kadrina ujula. 


Sõber soovitab: tule Kadrinasse sportima! Vaata vahvat videot: 
 

Vallaraamatukogu pakub koduteenindust

Kadrina valla raamatukogu pakub liikumispuudega ja eakatele Kadrina valla elanikele, kellel puudub võimalus ise raamatukogu külastada, teavikute koju toomise teenust. Raamatuid tuuakse koju 2 korda kuus.

Raamatuid ja ajakirju on võimalik tellida telefoni teel 3250107 või e-postiga raamatukogu@kadrina.ee
Oma soovidega võib julgesti raamatukogu poole pöörduda, kindlasti aitame.

Teenus on tasuta. 

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse FLEXA EESTI AKTSIASELTS esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/321893 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist, sest muudetakse kasutatavaid kemikaale.

Õhusaasteloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere, Lääne-Virumaa) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, 44307. 

Kadrina Noorsportlaste Fond uueks vooruks valmis

Kadrina Noorsportlaste Fondi avalduste esitamise tähtaeg on 1. november.

Kadrina valla noorsportlaste fondi eesmärk on toetada noorsportlaste treeningettevalmistust, võistlus- ja treeningvarustuse soetamist, osalemist valla sisestel kui ka väljaspool Kadrina valda toimuvatel tasulistel treeningutel ja sõidukulude kompenseerimisel.

Toetust saavad taotleda Kadrina valla üldhariduskoolides õppivad noored. Toetuse taotlemiseks saab esitada avaldusi kaks korda aastas: 1. novembriks ja 1. maiks. Taotlus esitatakse paberkandjal sihtasutuse juhatusele või e-posti aadressil noorsportlased@gmail.com. Täpsem info vallaveebis.

Fondi on võimalik panustada, tehes annetusi Sihtasutus Kadrina Spordikeskus arveldusarvele EE872200221065422075 (selgitusse palume märkida - Kadrina Noorsportlaste Fond).

NB! Meeldetuletuseks eelmises taotlusvoorus osalejatele – juhendijärgselt tuleb kuludokumendid esitada hiljemalt 01.oktoobril 2018 kell 10.00.Aru Grupp otsib kvaliteedimeister-tootmisjuhi abi

 

Teade: Algasid geodeetiliste märkide hooldustööd

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70 geodeetilise võrgu I ja II klassi märgile ning gravimeetrilise võrgu II klassi märkidele (märkidest on näidised lisatud piltidel).

Märgi korrastustööd hõlmavad endas kupitsa värskendamist, kupitsakraavide uuendamist ning kaitsetsoonis kasvama hakanud puude ja võsa kõrvaldamist, kaitsetara rajamist või olemasoleva kaitsetara värvimist.

Maa-amet palub maaomanikelt mõistvat suhtumist ja võimaldada tööde teostamine. Maaomanikega võetakse eelnevalt ühendust.


Riigi geodeetilise põhivõrgu II klassi märk Kallastel


Geodeetiline punkt


Lisainfo:
Karin Kollo, Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja, Karin.Kollo@maaamet.ee, 665 0765Kadrina hooldekodu otsib hooldajat

Kadrina hooldekodu, Undla külas, otsib hooldustöötajat. Huvi korral ühendust võtta 5240548 või 5089634.