Valla osalemine mittetulundusühingutes ja sihtasutustes

 MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
MTÜ Rakvere Haigla (AS Rakvere Haigla)
MTÜ Lääne-Virumaa Jäätmekeskus
MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit
MTÜ Arenduskoda
MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus