Teade: Hulja-Vandu-Neeruti teel täna trassitööd

03.10.2018

3. oktoobril kell 9.00 - 17.00 on Hulja-Vandu-Neeruti tee Neeruti mõisa juures suletud seoses trassitöödega. Ümbersõit Jõetaguse-Võduvere tee kaudu. Tee pikenemine kuni 5km. Vabandame! 

Saunaklubi kutsub talgutele!

28.09.2018

 

Konkurss arendusspetsialisti ametikoha täitmiseks

25.09.2018

 

Teave linnavõitluse harjutusest Kadrina alevikus

17.09.2018

1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon viib läbi ajavahemikul 18.-21. september (kell 8:00 - 22:00) linnavõitluse harjutust Kadrina alevikus. Läbi soovitakse viia jalgsi- ja motoriseeritud patrulle asula territooriumil ning kasutada tühjana seisvat maja aadressil Lasteaia 1.

Scoutspataljoni ülem, kolonelleitnant Tarmo Kundla sõnul soovitakse kasutada müra tekitavaid imitatsioonivahendeid eelkõige Lasteaia 1 hoone ümbruses ja sees. Harjutuste ajal tagame kohalike elanike turvalisuse ning ei takista liiklust avalikel teedel. Palume vallakodanikelt mõistvat suhtumist.

Pilte esimesest õppuse päevast leiad SIIT.

 

42. Eduard Pütsepa mälestusvõistlused maadluses

17.09.2018

Laupäeval, 15. septembril toimusid Võrus 42. olümpiavõitja Eduard Pütsepa mälestusvõistlused kreeka-rooma ja naistemaadluses. Osales ligi 200 noort maadlejat Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt.

Kadrina maadlejad said viis auhinnalist kohta. Meie edukaimaks oli seekord SK Kadrina maadleja Helena Victoria Viise (pildil), kes saavutas naistemaadluse kehakaalus -46 kg I koha. Naistemaadluse kehakaalus -42 kg saavutas Keitlin Meribel Mägi (SK Kadrina) III koha. Kolmanda koha said ka Aigar Nurk (Caaro SK) kreeka-rooma maadluses kehakaalus -48 kg, Markus Julius Holmberg (SK Kadrina) kehakaalus -65 kg ja Anvar Sild (Caaro SK) kehakaalus -92 kg.


Ivar Abner
SK Kadrina treener
 

Rakveres toimub hea une öökonverents

04.09.2018

 

Kadrina rahvamajas leiab "Igaühele oma"

04.09.2018
Laupäeval, 8. septembril kell 19 Kadrina rahvamajas Karakter MTÜ hittkomöödia "Igaühele oma".

Eesti tuntud seriaalidest armastatud näitleja Tarvo Sõmer, mängib hittkomöödias Briti siseministri asetäitjat Richard Willeyt.

Lavastus räägib kuidas Richard saabub töökohustuste tõttu oma naise Pamelaga Londoni kuulsasse Westminsteri hotelli. Tegelikult plaanib aga Richard sooritada väikese kõrvalhüppe peaministri sekretäriga. Nagu elus ikka, nii ka Richardil, ei kulge kõik plaanipäraselt.

Inglise hoogne kahevaatuseline komöödia “Igaühele oma” ei jäta kedagi ükskõikseks.
Lavastaja: Aavo Soots
Kunstnik: Tea Parts
Osades: Tarvo Sõmer, Ivo Leek, Riina Vaher, Elin Lemberg, Tarmo Truss, Külliki Heinsaar, Hannes Tiinas, Kaido Piiroja, Tanja Zalite.

Pilet eelmüügist 8€ piletimaailm.com ja Kadrina rahvamaja, enne etenduse algust kohapealt 12€. 

Huvihariduse toetamise taotlemine

04.09.2018

Kadrina Vallavalitsus toetab rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Kadrina vallas elavate üldhariduskoolis õppivate 6-19-aastaste laste ja noorte ühe huvihariduse omandamist ühe õppeaasta jooksul (v.a. suvekuud) vastavalt korrale. Õpilaste huviharidust toetatakse erialadel, millist ei ole Kadrina vallas võimalik omandada ja pakkuda.

Huvihariduse toetuseks ühes õppeaastas on õppetasu, kohamaksu või osalustasu kulude katmises osalemine kuni 70% ulatuses, kuid mitte enam kui 30 eurot kuus. Õpilase huvihariduse toetuse otsustab vallavalitsuse korraldusega kinnitatud komisjon. Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisaaastaklassis ei toetata.

Toetamisele ei kuulu:

  1. üritustel, laagrites ning võistlustel osalemise kulud;
  2. huviharidusega seotud muud kulud (riietus, sporditarbed, õppevahendid jms);


Huvihariduse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse (vt. BLANKETID - KODANIKULE – taotlus huvihariduse toetamiseks väljaspool Kadrina valda) hiljemalt 30. septembriks. Taotluses märgitakse õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli nimi, eriala, ning õppetasu, kohamaksu või osalustasu suurus.
Taotlus esitatakse paberkandjal valla kantseleisse või e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee.

Peale 30. septembrit esitatud taotlusi ei arvestata, väljaarvatud elukoha muutusest tingituna. 

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi ning kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

03.09.2018

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 1. oktoober 2018 kell 16.30. Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval aadressil http://www.virol.ee/liit/regionaalsed_programmid/kohaliku_omaalgatuse_programm_kop

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 11. septembril 2018 kell 14.00-15.30 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal). Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerumine kuni 09.09.2018 lingil  https://goo.gl/forms/NtNiRtjT272Mg0lh1
Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Lääne-Virumaal vastutab programmi rakendamise eest Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.
Lisainfo: Moonika Aruvainu, 3250115 või 524 3927, moonika.aruvainu@virol.ee

***

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotlusvoor avatakse 03.09.2018.a ning vormid on kättesaadavad
http://www.virol.ee/uudised/aid-13907/Kogukondlik-turvalisuse-2018.aasta-maakondlik-toetusvoor-on-avatud lehel . Taotluste esitamise tähtaeg 07.10.2018.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru infopäev taotlejatele toimub 11.09.2018 kell 16.00 Kreutzwaldi 5, Rakvere (II korruse saal). Infopäevale registreerumine kuni 09.09.2018 lingil  https://goo.gl/forms/NtNiRtjT272Mg0lh1
Lisainfo: Kaidy Aljama, 3250115 või kaidy.aljama@virol.ee 

Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 avalik väljapanek ja arutelu

31.08.2018

Kadrina Vallavolikogu otsustas 29.08.2018 suunata Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 eelnõu avalikuks väljapanekuks perioodiks 01. september kuni 16. september 2018.
Arengukava eelnõuga on võimalik tutvuda valla kodulehel ning Kadrina Valla Raamatukogus ja raamatukogu filiaalides.

Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 eelnõu avalik arutelu toimub 17. septembril 2018 kell 18.00 Kadrina vallamaja saalis aadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
 

Hakka geenidoonoriks: Eesti Geenivaramusse 100 000 uut geenidoonorit

27.08.2018

Tänaseks on projektiga liitunud juba ligi 50 000 inimest, kellest omakorda rohkem kui 30 000 on jõudnud ära anda ka vereproovi. Siiski, rohkem kui pool eesmärgist vajab veel täitmist. "Oleme näinud, et inimeste huvi liitumiseks on küll suur, kuid on keeruline leida kohta, kus saaks verd anda või ei ole olnud piisavalt infot projekti kohta. Geenivaramu on kindlasti omalt poolt valmis korraldama piirkondlikes keskustes doonoripäevi, selleks et inimestel oleks mugav oma kodukohas vereproovi loovutada ja kõikidele küsimustele vastuseid saada. Huvi korral palume pöörduda Geenivaramu poole (kontak annely.allik@ut.ee või 5029970)," annab Geenivaramu kontaktisik Annely Allik teada.

Kingime Eestile juubeliks 100 000 uut geenidoonorit
Aprillis 2018 algas Sotsiaalministeeriumi algatusel ja riikliku rahastusega uute geenidoonorite kaasamine Eesti geenivaramusse. Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu koostöös on kavas 2018. aasta jooksul koguda täiendavalt 100 000 inimese vereproovid, millest eraldatakse DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine ehk koostatakse personaalsed geenikaardid. Varem geenivaramuga liitunud doonoritele on juba sarnane DNA analüüs tehtud ning geenivaramu on alustanud teadustöö tulemustel põhineva esmase tagasiside andmisega selleks soovi avaldanud inimestele. Ka uutele liitujatele on kavas välja töötada geneetiliste riskide raportid  ja luua võimalused nende kättesaadavaks tegemiseks läbi meditsiinisüsteemi. 

Kes koguvad andmeid?
Vereproovide kogumine (6 ml veeniverd) toimub suuremates haiglates (Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Kuressaare, Läänemaa, Rakvere, Viljandi ja Pärnu Haiglad) ning SYNLABi verevõtupunktides üle Eesti.
Geenivaramuga liitumine on TASUTA ja aega vere loovutamiseks eelnevalt broneerida ei ole tarvis.

Kes võivad saada geenidoonoriks?
Geenidoonoriks võivad saada vabatahtlikkuse alusel Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei ole varem liitunud geenivaramuga. Geenidoonoriks saamise ja vereproovi loovutamise eelduseks on eelnev informeeritud nõusoleku vormi digiallkirjastamine, mida saab teha kasutades ID-kaarti või mobiil-ID keskkonnas www.geenidoonor.ee.

Miks on vaja geenivaramut laiendada?
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud arstiteaduse arengule olulise andmebaasi, millega on varasemal andmete kogumise perioodil (2002-2011) liitunud 52 000 eestimaalast, ehk 5% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu andmebaas on täienenud teiste terviseandmeid sisaldavate andmebaaside ja registritega linkimise teel. Välja on töötatud meetodid terviseriskide paremaks ennustamiseks, et edaspidi saaks geneetilist informatsiooni arvesse võttes haigusi tulemuslikumalt ennetada ja täpsemalt ravida. Geenivaramu loodud biopank on suurim Eestis ja üks edukamaid Euroopas.  Selle laiendamine võimaldab suurendada tema väärtust nii teadusliku uurimistöö jaoks vajaliku andmebaasina kui ka geeniinfol põhineva personaalmeditsiini juurutamise möödapääsmatu eeldusena.
 
Lisainfo: www.geenidoonor.ee 

Saunas külas Kristina Kallas

27.08.2018

 

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

24.08.2018

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või korterinumber).

Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega. „Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms,“ ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.

Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

Muudatus puudutab praeguse seisuga Kadrina valla 88 inimest. Eesti plaanib 2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest korda läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.

Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele. 

Vohnjas alustab uus koolitustesari

23.08.2018

 

Aeroobikatreeningud alustavad peagi

22.08.2018

Aeroobikatreeningud alustavad taas! 2018. aasta sügisel alustavad juhendajad Rutt ja Janika aeroobikatreeningutega järgmiselt:


Rutt Kuusemäe - alates esmaspäevast, 03.09.2018 ringtreeninguga

Janika Holmberg -
 alates teisipäevast, 04.09.2018, vesivõimlemine alates ujula avamisest oktoobris.

Rohkem informatsiooni toimumisaegade, kohtade ja sisu kohta leia SIIT.


Leia endale sobiv ala ning tunne sellest rõõmu! 

15.08.2018 KIK avab taas taotlusvooru ettevõtete ressursitõhususe investeeringuteks

14.08.2018 Ohepalu looduskaitseala soo veerežiimi taastamise projekti avalik arutelu

14.08.2018 Vahi, Neeruti!

09.08.2018 Ida- ja Lääne-Virumaa kasuperede pere päev

09.08.2018 Hinnapäring Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamiseks

08.08.2018 Kodumaised viisid Kadrina kirikus

31.07.2018 Kadrina Spordikeskust hakkab juhtima Robert Salep

31.07.2018 OÜ Pixner pakub tööd!

31.07.2018 Eesti Raudtee teeb Lääne- ja Ida-Virumaal umbrohutõrjet

30.07.2018 Taizé-palvus Kadrina kirikus

27.07.2018 PÄÄSTEAMET: PÄÄSTEAMET KEHTESTAB KÕIKJAL EESTIS SUURE TULEOHUGA AJA

25.07.2018 KIK avab keskkonnaprogrammi taotlusvooru 6. augustil

23.07.2018 Eesti ilusaim postkast asub Kadrinas?

11.07.2018 Spordikeskus otsib tegevjuhti!

04.07.2018 Flexa pakub tööd!


Arhiiv