Kadrina Vallavolikogu ja Vallavalitsuse dokumendiregister


Kadrina Vallavalitsus vahetas 2014 aasta lõpus dokumendihalduse tarkvara ja sellega seoses pidime eraldama oma dokumendid kahte eraldi otsingusse.

Kui soovid otsida dokumenti, mis on uuem kui 01.01.2015, siis vali vasakult menüüst <Dokumendiregister> või vajuta siia.

Kui soovid otsida dokumenti, mis on varasem, kui 31.12.2014, siis vali vasakult menüüst <Dokumendiregister kuni 31.12.2014> või vajuta siia.

Veel oleme vasakule menüüsse eraldi välja toonud valla olulised dokumendid nagu korrad, eeskirjad ja põhimäärused. Vali vaatamiseks vasakult menüüst või vajuta siia.

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressile kadrina(ät)kadrina.ee  või läbi DVK.

Selgituseks dokumendiregistri kasutajale


Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Kadrina Vallavalitsuse ja Vallavolikogu dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.
Dokumendiregistri  kasutusjuhend