Ootame haridusstipendiumi taotlusi, jagamisele läheb 3900 eurot

Kadrina valla haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina valla koolide õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis- , teadus- ja/või praktilises ning loovtöös. Lisaks tunnustada ka tööde juhendajaid kuni 100 € ulatuses tunnustust leidnud töö kohta. Stipendiumifond 2018. aastal on 3900 eurot.

Haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud: 1) õpilasel, kelle töö valmimisest taotluse esitamise hetkel ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat; 2) üliõpilasel, kelle uurimis-ja/või teadustöö on vallale olulise tähenduse ja/või praktilise väärtusega. Erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina vald.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid: 1) põhjendatud stipendiumi taotlus; 2) CV; 3) õppeasutuse soovitus; 4) taotleja kinnitus valmisolekuks esitleda oma tööd Kadrina Keskkooli Teaduspäeval.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2018, kas digitaalallkirjastatult e-posti teel aadressile kadrina@kadrina.ee, saata posti teel Kadrina Vallavalitsus Rakvere tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru maakond või tuua käsipostiga.

Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu võttes arvesse hariduskomisjoni ettepaneku. Stipendium(id) antakse üle vabariigi aastapäeval.

Lisainfo siit.