Kultuurielu Kadrina vallas on pikkade traditsioonidega ja mitmekülgne, ulatudes 20. sajandi algusesse. Kadrina kihelkonna naised ja mehed pidasid loomulikuks ja aateliseks kodupaiga kultuuri- ja hariduselu edendamist läbi isetegevuse: näitemängud, laulukoorid, rahvatants. Raamatukogunduse juured siinmail ulatuvad aastasse 1897. Oma raamatukogu eelkäijaks loeme siiski 1912.a. asutatud Kadrina  Hariduse Seltsi  raamatukogu.
Tänapäeval on Kadrina vald  rikas mitmete kultuuri- ja haridusasutuste poolest. Siin töötavad edukalt mitu rahvamaja, kunstidekool, leerimaja, raamatukogu koos oma filiaalidega, keskkool, lasteaed-algkool  ja 2 lasteaeda. Samuti tegutsevad siin aktiivselt mitmed seltsid ja seltsingud.

Vali vasakult menüüst huvipakkuv asutus!