Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 avalik väljapanek

 

Kadrina valla ÜVK arendamise kava aastateks 2018-2029 avalik väljapanek toimub 22.11-06.12.2018. Kavaga saab tutvuda SIIT.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalik arutelu toimub 10. detsembril 2018 kell 18.00 Kadrina vallamaja saalis, aadressil Rakvere tee 14. Ettepanekud, küsimused on oodatud hiljemalt 06. detsembriks 2018 e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

LEADER toetuste taotlusvoorude infopäevad

 

Arenduskoja 2019. aasta LEADER toetuste taotlusvoorude infopäevad toimuvad 2018. aasta detsembris. MTÜ Arenduskoja 2019. aasta LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor on avatud 4.–13. veebruar 2019. aastal:


Toetuste eelarve kokku on 375 000 eurot.

Infopäevad toimuvad järgmiselt:

Võhma Seltsimajas esmaspäeval, 10. detsembril 2018, algus kell 17
Kadrina Raamatukogus, teisipäeval, 11. detsembril 2018, algus kell 17
Kuusalu Rahvamajas, neljapäeval, 13. detsembril 2018, algus kell 17
Loksa Kultuurikeskuses, esmaspäeval, 17. detsembril 2018, algus kell 17
Tapal Arenduskojas, teisipäeval, 18. detsembril 2018, algus kell 17

Infopäevade päevakord:

  1. MTÜ Arenduskoda LEADER-meetmed 2019. aastal;
  2. nõuded projektitoetuse taotlejatele ja taotluse lisadokumentidele;
  3. taotluste esitamisest ja menetlemisest;
  4. projektitoetuse teavitamisest.
     

Infopäevad viib läbi:
Tiina Vilu
Arenduskoja projektide konsultant-spetsialist
tiina@arenduskoda.ee

 

 

Kodukandil uus tegija

 

Oktoobrikuus kuulutas Kadrina Vallavalitsus välja hanke „Kadrina valla lehe Kodukant väljaandmiseks 2018-2021". Hankes osales viis pakkujat, kelle seast osutus edukaks Kalurileht OÜ. Lääne-Virumaal on ka Vinni valla ajaleht Koduvalla Sõnumid on Kalurileht OÜ toimetada-tegutseda. Kadrina valla uue ajalehe põhja on kujundanud Marimai Kesküla

Kadrina vald tänab Avo Seidelbergi pikaajalise ning suurepäraselt sujunud koostöö eest. Seidelbergi välja pakutud ning loodud seelikutriip, kaunistamaks Kodukanti, on rõõmustanud kadrinlasi juba aastaid.

 

 

Uudised ja teated

Statistika

Rahvaarv: 4958 (01.01.18)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2181)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1