Seoses koroonaviiruse levikuga palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

 

Käes on aeg, mil saab taas anda panuse Kadrina valla tubli tegija toetamiseks. Anna Sinagi panus leidmaks Kadrina valla 2020. aasta tubli tegija. Kadrina valla 2020. aasta tegija poolt saab hääletada nii veebivormi, lehest välja lõigatud ning vallamajja viidud/saadetud hääletuslehe või Kadrina raamatukogus ja selle filiaalides asuva hääletuslehe kaudu.

Hääletamine kestab 15. jaanuarini 2021. aastal. Hääleta ise ning saada sõbergi panust andma! Laureaati ning kõiki nomineerituid tunnustatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamisel, 24. veebruaril.

 

 

Asbesti sisaldavate toodete kaardistamine

Keskkonnaministeerium on kaardistamas Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguseid, et paremini planeerida nende järgmiseid kokkukogumisi. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides. Nendest toodetest tulevad kiud võivad õhku lendlema pääsedes tekitada pikas perspektiivis tõsiseid tervisehäireid.

Kogume andmeid asbesti sisaldavate toodete kohta, et saaksime Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 1. veebruaril 2021 edastada võimalikult täpsed kogused. Ootame nii füüsilistelt kui ka juriidilistelt isikutelt andmeid asbesti sisaldavate toodete koguste kohta kuni 25. jaanuarini 2021.

Toodete kohta on vajalik andmete esitamisel märkida:

  1. kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
  2. omaniku/elaniku kontaktandmed (nimi, telefon või e-post);
  3. toodete kogus kilogrammides, eraldi eterniidi ja muude asbesti sisalduvate ehitusjäätmete kogused kilogrammides arvestusega, et 1 m² eterniiti kaalub umbes 15 kg;
  4. kas toodetest/jäätmetest soovitakse vabaneda/üle anda aastatel 2021–2025 või hiljem.

Andmed saata Kadrina valla keskkonnaspetsialist Lea Uuenile, lea.uueni@kadrina.ee, 322 5620 või 5342 2783.

 

Meeldetuletuseks jäätmevaldajatele

Kadrina Vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajatel tuleb esitada 20. jaanuariks 2021 vallavalitsusele kirjalik kinnituskiri, et kinnistul ei ole vabastatud perioodi kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Kinnistute omanikud, kes on vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest ja ei ole esitanud 20. jaanuariks 2021 Kadrina Vallavalitsusele kinnituskirja, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist 2021.

Samuti on korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või kinnistu omaniku vahetusest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

Kinnituskirja võib esitada vabas vormis või vormikohasel blanketil, mis on leitav Kadrina valla kodulehelt. Kinnituskiri edastada posti teel aadressile Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, 45201 Kadrina või e-postile kadrina@kadrina.ee või lea.uueni@kadrina.ee.

 

 

Uudised ja teated

Matkates Kadrina minevikuradadel

15.01.2021

Meede 19.2 Kadrina Vallavalitsuse, Kadrina Keskkooli ning MTÜ Neeruti Seltsi ühisprojekt "Matkates Kadrina minevikuradadel" Maksumus: 11 765.00 eurot Toetus: 6 471.92 eurot Omafinantseering: 5 293.08 eurot Eesmärk: „Matkates Kadrina minevikuradade...  Loe edasi »

 

Statistika

Rahvaarv: 4832 seisuga 01.01.21
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1