Kes on Kadrina valla Aasta Tegijad 2019?

Kes on Kadrina valla Aasta Tegijad 2019? Aasta Tegija auhinna laureaati antakse välja kolmes kategoorias, milleks on kultuuri/hariduse, majanduse/ettevõtluse ja spordi kategooria. Iga laureaadi auhinnafond on 1000 eurot.

Esita kandidaat nõnda:

  1. Leidke enda jaoks see tubli tegija kultuuri/hariduse, spordi, ettevõtluse/majanduse valdkonnas;

  2. kirjutage kandidaadi kohta lühike, paarilauseline tubliduse põhjendus;

  3. saatke ettepanek koos põhjendusega e-kirjana aadressile kadrina@kadrina.ee või tavakirjaga aadressile Rakvere tee 14, Kadrina 45201.

Kandidaate saab esitada kuni 5. detsembrini. Rohkem infot Kadrina valla Aasta Tegija statuudi kohta.

 

Haridusstipendiumid ootavad jagamist

Kadrina valla haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina valla õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis-, teadus- ja/või praktilises ning loovtöös. Lisaks tunnustada tööde juhendajaid tunnustust leidnud töö kohta.

Haridusstipendiumit on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud:

  1. õpilasel, kelle töö valmimisest taotluse esitamise hetkel ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat;
  2. üliõpilasel, kelle uurimis-ja/või teadustöö on vallale olulise tähenduse ja/või praktilise väärtusega;
  3. erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina vald.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada:

  1. põhjendatud taotlus;
  2. CV;
  3. õppeasutuse soovitus;
  4. taotleja kinnitus valmisolekuks esitleda oma tööd Kadrina Keskkooli Teaduspäeval.

Taotlus esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2020 kas digitaalallkirjastatult e-postiga aadressile kadrina@kadrina.ee või posti teel Kadrina Vallavalitsus Rakvere tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru maakond.

Fotol Birgit Klopp, eelmise aasta üks haridusstipendiumi saajatest.

 

Kaasav eelarve toob Kadrinasse madalseiklusraja

Kadrina vallas lõppes esimene kaasava eelarve hääletus. Kaasava eelarve eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamise alustest. Esimesel kaasava eelarve rahvahääletusel osales kokku 232 hääletajat, millest enim ehk 103 häält kogus ettepanek lastele ja noortele sobiva madalseiklusraja ehitamiseks, mis aitab arendada laste motoorikat ja füüsilist võimekust. Korralik seiklusrada pakub suurepäraseid võimalusi suurendada aktiivsust ning muuta neid tervematakes ja tugevamateks. Seiklusrada on planeeritud terviserajal oleva jõulinnaku vahetusse lähedusse. Seiklusring OÜ esindaja sõnul saab sinna ehitada huvitava raja, millel on erinevad raskusastmed ning tasemed erinevas eas lastele ja noortele.

Kadrina valla kaasava eelarve ülejäänud hääled jagunesid lisaks madalseiklusrajale petangiväljakute rajamine 9 häält, Ridaküla pargi avalik mänguväljak 98 häält ning betoonist lauatenniselauad alevis 22 häält.

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 12. augustist kuni 12. septembrini, misjärel valis hindamiskomisjon rahvahääletusele saabunud ettepanekutest neli ideed. Hääletamine kestis 23. oktoobrist kuni 6. novembrini. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarvest on 15 000 eurot.

Uudised ja teated

Lääne-Virumaa aasta teod ootavad esitamist

21.11.2019

Novembris on aeg vaadata aastale tagasi ning mõelda, millised väärikad teod sellesse aastasse jäävad. Virumaa Teataja ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kuulutavad välja aasta teo nominentide esitamise. Et juba 17. korda välja antava aasta teo tiitl...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4907 (01.01.19)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2165)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1