Hulkuv koer, kelle oma?

24. märtsist alates liigub ringi hele tumeda koonuga suur koer. Koera on nähtud Päri mõisa juurest paar kilomeetrit Kadrina poole ning Kadrina paisjärve ääres. Loomal on kaelas rihm ning vigastused puuduvad. Koer ei anna ennast kätte ning jookseb inimeste eest ära. Palume koera omanikul või isikul, kes tunneb koera omanikku, talle järgi minna!

 

Muudatus Elroni Idasuunas

 Seoses raudtee remontöödega on alates 03. aprillist kuni 02. juunini muudatusi Elroni Tallinna-Rakvere liini sõiduplaanides.

Osadel päevadel on hommikune Rakvere-Tallinna rong ning õhtune Tallinna-Rakvere rong asendatud Tapa-Rakvere lõigul bussiga. Teisi liine muudatused ei puuduta. Alates 03.aprilli sõiduplaani leiab Elroni kodulehelt. 

 

Scoutspataljoni õppus Lasteaia tn 1 tühjas majas

 Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi, Scoutspataljoni rühm kasutab 26.-27. märtsil õppuste läbiviimiseks Kadrina alevikus aadressil Lasteaia tn 1 hetkel tühjana seisvat maja.

Mõlemal päeval toimub väljaõpe tööpäeva sees ja ei riku kellegi öörahu. Lasteaias tagatakse ka päevane uneaeg. Müra tekitavaid imitatsioonivahendeid kasutatakse eelkõige vallale kuuluvas hoones ja selle vahetus lähiümbruses. Korraga tegutseb harjutusel kuni 35 inimest. Harjutuste ajal tagatakse kohalike elanike turvalisus ning ei takistata liiklust avalikel teedel.

Harjutuse kontaktisikuks on leitnant Taavi Eesalu, taavi.eesalu@mil.ee, 5306 9952.

 

Niskamäe naised

 

1. klassi astujate dokumentide vastuvõtmine

Kadrina Keskkool võtab 2019/2020. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu alates 01. aprillist kuni 30. aprillini 2019. Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus või sünnitõend, vanema isikut tõendav dokument, lapse tervisekaart, koolivalmiduskaart ja dokumendi pilt (3x4cm).

Info 322 5640 kantselei, 322 5643 õppealajuhataja.

 

 

 

 

"Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

On avanenud meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoor.

Projekti üldeesmärgiks on tagada inimestele paremad elutingimused ning võimaldada neil iseseisvalt ilma kõrvalise abita liikuda, toimetada ning osaleda kogukonna elus. Projekti tulemusena on loodud liikumispuudega isikule läbi eluruumi kohandamise (platvormtõstuki paigaldamine) võimalus iseseisvaks eluks, liikumiseks ja osalemiseks kogukonnas täisväärtusliku liikmena.

Taotlusi sügava puudega isiku eluruumi kohandamiseks koos lisadega saab esitada Kadrina Vallavalitsusele kuni 10.maini, saates need aadressile kadrina@kadrina.ee või tuua Kadrina vallamajja aadressil Rakvere tee 14, Kadrina.

 

Uudised ja teated

Statistika

Rahvaarv: 4907 (01.01.19)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2165)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1