Huvitegevuse toetuse aruanne


Huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud ning valla hallatavad asutused esitavad Kadrina Vallavalitsusele 15. detsembriks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta koos õppurite nimekirjaga.

 

Huvitegevuse toetuse kasutamise vorm.