Varade publitseerija

« Tagasi

Aasta tegija 2023 on Vohnja lasteaed-algkool

Maakool, mille pärast tullakse ja jäädakse Vohnja kanti elama.


Kuigi selles kool-lasteaias käivad lapsed saaksid õppida nii Kadrinas kui Tapal, on nad valinud just Vohnja lasteaia või kooli, kuigi peavad selleks Vohnjasse sõitma. Läbi aegade on selles koolis saanud võimaluse igaüks – nii andekad kui ka probleemidega lapsed, nii julged kui ka arakesed. Kool on aidanud rajale tagasi lapsed, kellele on soovitatud leida õppimiseks teine koht, nad on lõimitud kollektiivi, kogukonda, ühiskonda. Vohnja lasteaed-algkool käsitleb kooli ja kogukonna arengut tervikuna ning panustab selle arengusse kui ka nüüdisajastamisse.

Kooli saab iseloomustada kui tulevikku vaatavat ja kogukonda koostööle kutsuvat keskust. Kui Vohnja külas poleks kooli ega raamatukogu, oleks see ammu mahajäetud ja unustatud kortermajadega küla.

Kooli eestvedamisel korraldatakse laagreid, kümme korda on valla lapsed koos käinud vibu- ja loovuslaagris, peetud on teatrietendusi ja kogukonda liitvaid ühisüritusi: külapäevi, meisterdamis- ja kunstiprojekte. Maalitud on eri tehnikates pilte ja korraldatud  keraamikakoolitusi. Koostöös kohaliku raamatukoguga toimuvad lastele ettelugemispäevad, viktoriinid, joonistusvõistlused. Nendesse ja paljudesse teistesse ühisüritustesse on kaasatud terve kogukond.

Palju õnne Vohnja lasteaed-algkoolile!