« Tagasi

Meeldetuletuseks korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistute omanikele

Kinnistute omanikud, kes on Kadrina Vallavalitsuse korraldusega vabastatud korraldatud jäätmeveost, on kohustatud esitama iga jäätmeveost vabastatud aasta kohta järgmise aasta 20. jaanuariks Kadrina Vallavalitsusele kinnituskirja, et kinnistul ei ole vabastatud aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Kinnistute omanikud, kes on Kadrina Vallavalitsuse korraldusega vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest ning ei ole esitanud 20. jaanuariks 2019 Kadrina Vallavalitsusele kinnituskirja, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist 2019 arvates.

Kinnituskirja blanketi leiate: https://www.kadrina.ee/jaatmeveoga-liitumisest-vabastatu-kinnituskiri

Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunud kinnistute omanikud ei pea kinnituskirja esitama. Kinnituskirjad saata e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või saata/tuua Kadrina Vallavalitsusele aadressile Rakvere tee 14, 45201 Kadrina.

Küsimuste korral pöörduda Kadrina valla keskkonnaspetsialisti Lea Uueni poole 322 5620 või lea.uueni@kadrina.ee.