« Tagasi

Õnnestunud tänavavalgustuse projekt

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab tänavavalgustuse uuendamise II taotlusvoorust 32 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 20 873 223 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 10 570 302 eurot. Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine". Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

II taotlusvoorust õnnestus toetust saada 4 Lääne-Virumaa omavalitsusel. Mul on rõõm teatada, et üheks rahastatud projektiks on „Kadrina valla tänavavalgustuse renoveerimine". Kokku on meie projekti maksumuseks planeeritud 206 058 eurot, millest KIK-i toetus on 160 725,24 eurot.

Projekti eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse tuntav suurendamine. Projekti tulemusena renoveeritakse 107 tänavavalgustuse punkti. Sellega väheneb tuntavalt nende töös hoidmiseks kuluv elektrienergia. Projektiga parema tulemuse saavutamiseks renoveeritakse ka 5 elektrikilpi. Seni kasutusel olevate elektrikilpide arv väheneb. Projektiga loodetakse kokku hoida vähemalt 3500 € aastas.

Projekti elluviimiseks viiakse esmalt läbi hankemenetlus projekteerija leidmiseks. Projekteerimine on plaanitud läbi viia 2019 aastal. Ehitustööd toimuvad 2020. aasta jooksul. Projekti lõpptähtaeg on detsember 2020.

 

Aarne Laas

abivallavanem