« Tagasi

Tammepargi kinnistu korterelamute detailplaneeringu avalik arutelu

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja Tammepargi kinnistu (27202:001:0138) korterelamute ala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu.

Detailplaneeringu eesmärk on kolme korterelamu krundi moodustamine, s.h maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusprintsiipide ja hoonete arhitektuursete tingimuste määramine, tehnovõrkude, teedevõrgu, haljastuse ja heakorra planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Tammepargi detailplaneeringu seletuskiri 

Tammepargi detailplaneeringu eskiislahendus