« Tagasi

Teavitus Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsusest

 

Keskkonnaamet on ette valmistanud Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse. Olulisem muudatus kaitsekorras puudutab kaitseala valitseja nõusolekul sihtkaitsevööndis lubatavat tegevust. Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee ja Harju kontoris Viljandi mnt 16, Tallinn.

Oma ettepanekud ja seisukohad väljatöötamise kavatsuse kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn) hiljemalt 25. märtsiks 2019.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks.

Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avaliku väljapaneku perioodil, mis toimub eeldatavasti 2019. aasta sügisel.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Täiendav info: Imbi Mets, 329 5543 või imbi.mets@keskkonnaamet.ee