« Tagasi

Hoidkem teeääred võsast puhtad!

Head erateede omanikud!

Kadrina vald soovib talvel tagada valla elanikele juurdepääsu oma kodule, kus nad püsivalt elavad.

Suurimaks probleemiks lumetõrjel on võssa kasvanud teeääred. Tee kohale ulatuv võsa ja oksad võivad lõhkuda traktori peeglid, tuled jm. Samuti puudub tihti ruum, kuhu saaks lund lükata või koht, kus traktor saaks ringi keerata.

Eratee omanikul tuleb hoolitseda selle eest, et kõik eeldused tasuta lumetõrje teenuse saamiseks oleks tagatud. Hooldatud teeääri ei ole vaja ainult lume lükkamiseks, vaid ka vajadusel suurte operatiivsõidukite probleemideta sündmuskohale saamiseks, päästmaks loodust või inimeste vara. Samuti tuleb tagada juurdepääs prügiveoautole.

Tingimused ja nõuded erateele:

  1. tee ääred on takistustest puhastatud ja tee servades olevad ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid jm on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5 meetri kõrguseid puidust, otsast helkurribaga teibaid;
  2. tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast 1 meetri laiuselt;
  3. tee kõrval on koht, kuhu lund lükata ning
  4. tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lume lükkamist.

Töövõtjal on lepinguline õigus loobuda eratee hooldusest kui eratee ei vasta eelpool nimetatud

tingimustele.

 

Mõistvale suhtumisele lootes

Aarne Laas

abivallavanem