« Tagasi

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamine

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise teostamise toetuste vastuvõtmine toimub 26. aprillist kuni 26. maini 2021.

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 1. jaanuari 2021 seisuga Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil kinnistut (v.a ühisveevärgi arendamise kavas toodud piirkondades valdkondade kaupa), millel asub seaduslikul alusel püstitatud elamu või on väljastatud elamu ehitamiseks ehitusluba.

Toetust ei anta taotlejale, kes on eelneva viie aasta jooksul saanud samade tegevuste toetust teistest toetusprogrammidest või taotleja on abikõlblik hajaasustuse programmis. Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta aastas on 50 % teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 6 kuud, kuid mitte hilisem kui 1. detsember 2021.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjoni kuuluvad esimees Aarne Laas ning liikmed Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja ja Meelis Salm.