« Tagasi

Elukohaandmed enne valmisi korda!

Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega soovitab Siseministeerium inimestel oma elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris (https://www.rahvastikuregister.ee/)  üle vaadata. Ebatäpsete andmete korral peab esitama Kadrina Vallavalitsusele elukohateate.

 

Õiged andmed on olulised, et valija saaks hääletada just oma kodukohas sealsete kandidaatide poolt ja et temani jõuaks hääletamisega seotud informatsioon.

Valija kantakse valijate nimekirja ning talle määratakse valimisringkond nende andmete alusel, mis on rahvastikuregistris 17. septembri 2021 seisuga.

 

Elukohateadet on võimalik Kadrina Vallavalitsusele esitada:

  • isiklikult kohale tulles;
  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega poolest;
  • digiallkirjastatuna e-posti teel;
  • kasutades rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis eesti.ee (vajalik kehtiva ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

 

Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks, et valijani jõuaks valimiste teabeleht, mis saadetakse oktoobri alguses.

Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.

Info Kadrina valla kantseleispetsialistilt telefonil 322 5616