« Tagasi

Hariduskogu tutvus kooli uue tegevusmudeliga

Täna, 21. aprillil toimus Kadrina hariduskogu laiendatud veebikoosolek, kuhu olid kutsutud ka volikogu ja vallavalitsuse liikmed, hariduskomisjon ning õpetajad.

Tänasel koosolekul keskenduti Kadrina keskkooli uuele tegevusmudelile, mis tagaks tõhusalt ja jätkusuutlikult kvaliteetse hariduse kättesaadavuse Kadrinas. Lisaks räägiti kooli arengukavast aastateks 2021-2025.

Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani tutvustas kooli uut tegevusmudelit. „Tegevusmudeli valmimisse kaasati nii õpetajad, õpilased, koolitöötajad, lapsevanemad, ettevõtjad kui ka haridusekspert Kersti Pärn. Direktor tõi välja, et uuenduse on saanud ka kooli moto. „Vana lause „Haridus on valgus" on saanud täiendust kahe sõna võrra ning uueks motoks on „Haridus on valgus teel tulevikku," sõnas ta.

Haridusekspert Kersti Pärn sõnas, et perioodil 2021-2025 on Kadrina keskkooli arengufookus hariduskvaliteedi edasiarendamisel ja kooli kestliku arengu kindlustamisel. Visiooniks on inseneeria valdkonna edendav innovaatiline ja väärtuspõhine Eesti maakool, mille arengukeskkond arvestab õppija individuaalsust ja loovust, pakub koolirõõmu ning võimaldab konkurentsivõimelise põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamise. Kaasajastatud missiooniks on elukestvalt õppiva, elus toimetuleva eetilise inimese kujundamine, kes tunnetab ennast ja oma kohta muutvas maailmas, väärtustab mitmekülgset haridust ja haritust ning suudab otsustada ja oma tegude eest vastutada.

Kadrina keskkooli huvijuht Egert Eenmaa tõi välja kommunikatsiooni ja suhtekorralduse valdkonna teemad.

Peamised kooli saavutused ja tugevused tõi välja õppejuht Ingrid Vaikmaa. Õppejuht tõi välja õppekavade ja kasvatusportosesside erilisuse. Humanitaar-sotsiaal suuna juht Hegi Soosaar tutvustas oma suunamooduli uuendusi. Loodusteaduste õppesuunda tutvustas Siret Pung. INTE suunda, mis kandis varasemalt nime RETE tutvustas Raimo Maasik. Reaal-tehnilisest suunast on saanud insener-tehnoloogiline suund. Ettevõtlikkuspädevuse arendamise kontseptsioonist kõneles Evelin Teiva, milles peamine rõhk on loovusel, algatusvõimel, planeerimis- ja koostööoskustel.

Praeguse tegevusmudeli näol oli tegu kooli esialgse nägemusega ning on avatud aruteluks, millega koosolekul viibijad kenasti kaasa läksid. Koosolekul osalenud Maarja Murumägi viskas õhku mõtte mõelda suuremalt ja kastist välja.