« Tagasi

Märka tublisid tegijaid elukestva õppe valdkonnas

Tunnustamine 2021 - ANDRAS - Eesti Täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon kutsub üles märkama ja esitama maakonna tublisid tegijaid elukestva õppe valdkonnas. Tunnustust jagatakse neljas kategoorias: Aasta Õppija, Aasta Koolitaja, Aasta Õppijasõbralik Tööandja, Aasta Õpitegu.

Eelmisel 2020.aastal esitati Lääne-Virumaal rahva poolt 15 nominenti neljas kategoorias. Aasta õppija nominente oli eelmisel aastal kokku üheksa, aasta õpiteo nominente neli, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralikuma tööandja nominente kumbagi üks.

Maakonna Õppija laureaadiks pälviti eelmisel aastal Jeld-Weni töötaja Rašida Nugumanova.

Õpiteo laureaadiks sai Haljala vallast projekt „Aiandusalased oskused kogukonda", mille korraldajaks Varangu Külaselts Urve Kingumetsa eestvedamisel.

Õppijasõbralikuma tööandja lauraadiks pälviti Päts OÜ, kes sai ka Vabariikliku tunnustuse.

Lääne-Viru maakonna aasta koolitaja laureaadiks valiti Aare Reimann Rakvere linnast. Teda esitas Maimu Põldma, Rakvere Ametikooli täiendõppe osakonna koolituse projektijuht. Lisaks anti välja eripreemiaid.

Eelmise aasta info tunnustamise kohta siin: http://www.kuulutaja.ee/kiideti-taiskasvanud-oppijaid/ ning Andrase kodulehel: https://www.andras.ee/edulood.