« Tagasi

Selgus Kadrina keskkooli arhitektuurivõistluse võitja

Kadrina vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja Kadrina keskkooli ja ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistluse võitja – esimese preemia pälvis Arhitekt Must OÜ autorite kollektiivi võistlustöö „Eeskoda". Lisaks tunnustati rahaliste preemiatega veel kolme kavandit.

„Kaasaegne kool on ka kogukonnakeskus, mis pakub erinevaid ühistegevuse võimalusi nii koolis sees kui selle ümber. Võistlust korraldades seadsime eesmärgiks, et uuenenud Kadrina keskkool võimaldaks viia läbi erinevaid õppetegevusi, soodustaks nüüdisaegse õppemetoodika kasutuselevõttu, pakuks erinevaid paindlikke õppimis-, liikumis- ning suhtluskeskkondi," ütles žürii esimees, Kadrina volikogu esimees Madis Viise.

Žürii hinnangul on võidutöö arhitektuur tugeva kontseptsiooniga. Kinnistule oskuslikult paigutatud arhitektuurilahendus haakub kenasti kontekstiga ning suhestub laiema ümbritseva piirkonnaga. Võidutöö peamine idee on hoone perimeetri kujundamine ühekordsena,  mis vähendab visuaalselt ehitise mahtu ning tagab selle ümber inimmõõtmelise ruumi. Keskne õppeplokk on kavandatud kelpkatusega ja kahekordsena, mis aitab hoone üldmulje hoida võimalikult madala peites samas sellesse ka spordisaali.

„Liigendatud ühekordne maht koos varikatustega muudab perimeetri vaheldusrikkamaks, jaotades pikemad hooneküljed erinevateks, väiksema mõõtkavaga soppideks," kommenteeris žürii liige, arhitekt Jaan Kuusemets. „Väliruum aktiveerib kooliala igasse suunda, hoone kõik küljed on aktiivsed – siin pole tühja, mõtestamata ruumi."  

Kooli peasissepääs paigutub Rakvere tee poolsele küljele, sidudes uue sissepääsu olemasoleva jalakäiguteega. Sissepääsu fuajee paikneb uue ja vana hoone vahelises ruumis, ühendades mõlemad hooned tervikuks. Sümpaatne on algklasside eraldi toimimine esimesel korrusel; neil on ka omaette riietusruum ning oma otsepääsud sööklasse ja võimlasse. Valgusküllane aatrium on mõeldud kasutamiseks ka ürituste ajal. Rattad saab parkida varju alla. Söögisaali võib vajadusel laiendada õue, varikatuse alla. Söökla ise paikneb veidi eraldatult, kuid on nii lihtsalt juurdepääsetav nii ülevalt kui ka alt.

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida parim kavand Kadrina uue koolihoone rajamiseks ja kooli ümbruse välialade ümberkujundamiseks. Seejuures tuli arvestada säiliva 1930ndatel ehitatud koolimajaga. Uus koolihoone ja selle ümber tekkiv avalik ruum peavad olema arhitektuurilt kõrgetasemelised ja arvestama kaasaegsete nõudmistega koolikeskkonnale.

Võistluse auhinnad määrati järgmiselt:

I koha preemia suuruses 10 000 eurot pälvis ideekavand „Eeskoda" arhitektuuribüroolt Arhitekt Must OÜ, autorid: Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Lill Volmer, Lisett Laurimäe, Karoliine Kuus ja Anete Samelselg.

II ja III koha preemia suuruses 7000 eurot läks jagamisele ideekavanditele „Kodukant" arhitektuuribüroolt Projektibüroo OÜ, autorid: Jane Teresk, Olga Batuhtina, Rasmus Ink, Linda Li Arro ja Liisbeth Põldre ning „Kaa" arhitektuuribüroolt Doomino Arhitektid OÜ, autor Pelle-Sten Viiburg.

Lisaks otsustas žürii tunnustada 3000-eurose ergutuspreemiaga võistlustöö „Oh", mille autorid on Mark Grimitliht ja Irina Raud arhitektuuribüroost viiskümmend üks miljonit üheksasada üheksateist tuhat kakssada kaks. Võistluse preemiaid rahastab Kadrina vald.

 

Kes soovib töid oma silmaga näha, siis on nendega võimalik tutvuda kuni 1. oktoobrini Kadrina huvikeskuses teise korruse fuajees tööpäeviti kell 10–17.

 

Tutvu võistlustöödega siit:

I PREEMIA "EESKODA"

II-III PREEMIA "KAA"

II-III PREEMIA "KODUKANT"

ERGUTUSPREEMIA "OH"