« Tagasi

Sihtasutus Eesti Rahvakultuuri Fond võtab vastu taotlusi stipendiumideks

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2022. aastal.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:

  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Käesoleval aastal tuleb 139-st allfondist jagamisele 280 tuhat eurot.
Suuremad summad jagatakse seekord järgmistest sihtasutuse juures asuvatest fondidest:

  • Rain Lõhmuse fondist tuleb jagamisele ca 30 000 eurot, mis jaguneb erinevate valdkondade vahel noorte annete toetuseks,  
  • teatrivaldkonnas eraldab Kristi ja Siim Kallase fond 10 000 eurot lavastusprojektide toetuseks,
  • noorte lauljate õpinguid välismaal toetab 10 000 euroga Hans Teetlausi fond,
  • lastekirjanduse loomist, mis tutvustab lastele eesti kultuuripärandit, esivanemate eluolu ning rahvatraditsioone toetab 6 000 euroga Härmatali fond, 
  • Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks on võimalik taotleda kokku 10 000 euro eest, 
  • Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel toetab Ernst ja Erica Kesa fond 12 000 euroga.


Taotluste vastuvõtu tingimused ja info ning käesoleval aastal jagamisel osalevate allfondide nimekirja leiate meie koduleheküljelt alajaotusest TAOTLEJALE.