« Tagasi

Tarkusepäevaks valmis hariduskogu tegevuse vahekokkuvõte

Tänasest saavad kõik huvilised lähemalt tutvuda hariduskogu tegevusega 2020/2021 õppeaastal. Valminud on sisukas kokkuvõte, millega saab tutvuda Kadrina Keskkooli raamatukogus, valla raamatukogus ja digitaalselt valla kodulehel. Kokkuvõtte autoriks on hariduskogu moderaator Aivar Soe.

Kokkuvõttes on vastus küsimusele – millist kooli me tahame, seda nii sisu, kui ka vormi osas. Hariduskogu kasutas tegevuses innovaatilist tegevusmudeli tahvli metoodikat, mille alusel pandi kokku põhjalik kontseptsioon koolile arengukava tegevuskava koostamiseks aastani 2025. „Loodan siiralt, et aastal 2025 leitakse kogukonnas ühiselt, et hariduskogu kogutud väärtuslikud mõtted on koostööprojektidega teoks tehtud," sõnas moderaator.

 

Hariduskogu ellukutsuja Juhan Viise sõnul on oluline kooli elus hoidmine ning edasi arendamine. „Kool aitab hoida piirkonda elujõulisena. Nii Kadrina valla elanike arv, siinsete töökohtade arvukus, kui kohaliku kinnisvara väärtus, on otseses seoses meie kooli jätkusuutlikkusega. Elame paremini ja oleme kõik rikkamad ühes tugeva konkurentsivõimelise gümnaasiumiharidust pakkuva kooliga Kadrinas," lausus ta. Viise sõnul liidab hariduskogu kõiki kooliga seotud osapooli ning aitab meie keskkoolil tihenevas konkurentsiheitluses pinnale jääda. „Seda pikas perspektiivis. Me ei saa leppida lihtsalt heade tulemustega. Soovime Kadrinas näha Eesti tipptasemel innovaatilist kaasaegset õpi- ja töökeskkonda, mis tagab õpilaste ja õpetajate parima koostöö ja tulemuslikkuse, Kadrina Keskkooli edenemise."

Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani näeb hariduskogu Kadrina valla hariduselu toetajana. „On oluline, et kvaliteetse põhihariduse kõrval nähakse ka tulemusliku ja jätkusuutliku gümnaasiumihariduse omandamise võimalust," sõnas direktor. „Kadrina Keskkool pakub selleks heal tasemel vaimset õpikeskkonda, olles konkurentsivõimeline ka tuleval aastal avatavale Rakvere riigigümnaasiumile. Tasemel gümnaasiumiharidus on Kadrina valla eduka arengu ja elujõulisena püsimise võti!"

Hariduskogu tegevust kiidab ka Kadrina vallavanem Kairit Pihlak, kes leiab, et ühine koostöö aitab kõigil kaugemale jõuda. „Hariduskogu tegevus on hea näide, kuidas kooliga seotud huvigrupid panustavad sisuliselt kooli arengusse. Loodan väga, et kõik huvilised leiavad aega tehtud töösse süvenemiseks ja saavad kindlustunde, et Kadrina Keskkooli arendamine toetub laiapõhjalisele meeskonnatööle," kõneles Pihlak.

Uuel õppeaastal on hariduskogu fookuses kooli jätkusuutliku konkurentsivõimelise arengu tagamiseks vajaliku strateegilise planeerimise toetamine. Hariduskogu koguneb taas novembris.