« Tagasi

Volikogu arutas ja otsustas, 22. september 2021

22. septembri Kadrina vallavolikogu istung toimus Kadrina rahvamaja saalis.

Volikogu kinnitas Kadrina valla põhimääruse.

Vastu võeti Kadrina valla 2021. aasta teine lisaeelarve. Lisaeelarvega täpsustati Kadrina valla põhitegevuse ja investeerimistegevuse tulusid ja kulusid. Põhitegevuse osas lisandusid põhitegevuse tulud füüsilise isiku tulumaksust ja täienesid sihtotstarbelised tulud ning nende arvelt tehtavad kulud. Investeerimistegevuse osas lisandusid täiendavad toetused põhivara soetamiseks ning täpsustati investeeringute kulusid.

Volikogu andis nõusoleku laenu võtmiseks ning volitas vallavalitsust korraldama hanke laenu võtmiseks Kadrina valla 2021. aasta eelarves kavandatud investeeringute finantseerimiseks summas kuni 800 000 eurot.

Volikogu lõpetas Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 esimese lugemise. Muudatusettepanekuid oodatakse 08. oktoobriks.

Volikogu andis loa alla lihthanke piirmäära oleva hanke korraldamiseks, mille läbi viimisel renditakse Kadrina Keskkoolile uus õppesõiduauto.

Luba anti riigihanke „Lume lükkamine Kadrina valla teedel ja tänavatel 2021–2024" korraldamiseks.

Volikogu moodustas Kadrina vallavolikogu valimisteks kaks jaoskonnakomisjoni ja nimetas nende liikmed järgmiselt:

  • Jaoskond nr 1: esimees Jaan Rummi, liikmed Krista Kirsimäe, Tamara Rummi, Imbi Pani, Marge Mägi, Maris Aros, Kaire Pitka ja Väino Aunapuu. Asendusliikmeteks Ülle Kink, Aino Põldaas ja Anneli Sild.
  • Jaoskond nr 2: esimees Gerda Ansi, liikmed Ave Jalakas, Ave Häätarõ, Eha Tingas ja Inge Jalakas. Asendusliikmeteks Iia Kaskla ja Irina Semjonova.

 

Järgmine, ühtlasi käesoleva koosseisu viimane istung toimub 13. oktoobril.