« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 09.06.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 09. juunil 2020. Istungi päevakord:

 1. Eraparklate ehitus- ja remottööde teostamiseks saadud toetuse väljamaksmine
 2. Erateede ehitus- ja remonttööde teistamiseks eraldatud toetuse väljamaksmine
 3. Hoolekandeteenuse kulude osaline finantseerimine
 4. Projekteerimistingimuste määramine
 5. Arvamuse andmine Orapere uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta
 6. Laenu võtmine
 7. 2020. aasta riigieelarve lisaeelarvest rahastatavate täiendavate investeeringuprojektide nimekirja kinnitamine
 8. Kadrina valla stipendiumi "Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamad õpilased" saajate kinnitamine
 9. Kinnisasja omandamine Pargi 1 ja Pargi 7
 10. Kadrina valla 2020. aasta kaasava eelarve komisjoni moodustamine ja menetlustähtaegade kinnitamine
 11. Kadrina valla arengukava aastateks 2019-2035 muutmise algatamine
 12. Lihthanke "Kadrina lasteaed Sipsik hoone fassaadi renoveerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
 13. Lihthanke "Kadrina spordihoone jõusaali ja koridoride renoveerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
 14. Loobu metskond 3 ja Loobu metskond 4 katastriüksuste jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
 15. Nõusoleku andmine Kadrina alevikus Jaama tn 3a asuva Kadrina jaamahoone omandamine
 16. Jaagu katastriüksuse jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
 17. Raha eraldamine
 18. Teave