« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 11.05.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 11. mail 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Reservfondi kasutamine
  2. Treiali ja Lepiksaare katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
  3. Väike-Vaike katastriüksuste jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
  4. Raja katastriüksuste jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
  5. Valdmäe katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
  6. Alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina valla kruusateede hooldusremont 2021" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
  7. Riigihanke "Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2021-2023" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
  8. Projekteerimistingimuste määramine Jõetaguse külas
  9. Projekteerimistingimuste määramine Uku külas