« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 12.05.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 12. mail 2020. Istungi päevakord:

 1. Hoolekandeteenuse kulude osalise finantseerimise lõpetamine
 2. Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
 3. Loa andmine ühise jäätmemahuti kasutamiseks
 4. Osaühing Kadrina Kommunaal 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 5. Osaühing Kadrina Hooldekodu 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 6. Aktsiaselts Kadrina Soojus 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 7. 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande heakskiitmine
 8. Arvamuse andmine Uku liivakarjööri kaevandamisloa taotluse kohta
 9. Alla lihthanke piirmäära hanke "Monoliitse betoonist rulapargi rajamine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
 10. Maade munitsipaalomandisse jätmine Kadrina vallas
 11. Maade riigi omandisse jätmine Kadrina vallas
 12. Tänavavalgustuse väljalülitamine
 13. Teenuste hinna kehtestamine
 14. Enampakkumise läbiviimine
 15. Teave