« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 16.06.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 16. juunil 2020. Istungi päevakord:

  1. Hoolekandeteenuse kulude osaline finantseerimine
  2. Kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine - Teeääre, Leikude
  3. Arvamuse andmine keskkonnaloa nr L.ML.LV-35915 muutmise eelnõudee kohta
  4. Riigihanke "Kadrina aleviku ja Hulja aleviku tänavavalgustuse osaline renoveerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
  5. Lihthanke "Kadrina Keskkooli, Rakvere tee ja Pargi tänavaga piirneva ala renoveerimine" korraldamine
  6. Vohnja Lasteaed-Algkooli töötajate kollektiivpuhkusele lubamine
  7. Teave - Loobu paisu haldamine