« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 18.05.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 18. mail 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Määruse eelnõu Kadrina Vallavolikogu 26. juuni 2019. aasta määruse nr 32 "Pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine esitamine volikogule
  2. Otsuse eelnõu "Kinnisasja omandamine" volikogule esitamine
  3. Määruse eelnõu Kadrina valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine esitamine volikogule
  4. Otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks" volikogule esitamine
  5. Kaasava eelarve elluviimisele kuuluva ettepaneku kinnitamine
  6. Kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetuse määramine