« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 19.05.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 19. mail 2020. Istungi päevakord:

  1. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühistamiseks
  2. Hoolduse seadamise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
  3. Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmiseks
  4. Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
  5. Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
  6. Riighanke "Kadrina valla teede pindamine 2020" korraldamine
  7. Projekteerimistingimuste määramine
  8. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
  9. Raha eraldamine