« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 21.08.19

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 21. augustil 2019. Istungi päevakord:

  1. Loobu metskond 31 katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine
  2. Arvamuse andmine RAGN-SELLS AS jäätmeloa nr L.J/Ä327364 muutmise taotluse kohta
  3. Hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine
  4. Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmise esitamine volikogule
  5. Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 1. lugemine
  6. Kinnisasja võõrandamine
  7. Teave - sundvalduse seadmisest AS Kadrina Soojus kasuks