« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 28.04.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 28. aprillil 2020. Istungi päevakord:

  1. Lihthanke Kadrina Lasteaed Sipsik hoone fassaadi renoveerimine korraldamine
  2. Hajaasutuse programmist saadud toetuse kasutamise aruande kinnitamine
  3. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks
  4. Eluruumi üürilepingu sõlmimine
  5. Eluruumi üürilepingu pikendamine
  6. Teenuste hinna kehtestamine