« Tagasi

Vallavolikogu istungi päevakord, 17.06.20

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 17. juunil 2020. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord:

  1. Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Laenu võtmine
  3. 2020. aasta riigieelarve lisaeelarvest rahastatavate täiendavate investeeringuprojektide nimekirja kinnitamine
  4. Kadrina Vallavolikogu 25.09.2019. a määruse nr 34 "Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine" muutmise algatamine
  5. Kinnisasja omandamine
  6. Kinnisasja omandamine
  7. Nõusoleku andmine läbirääkimiste pidamiseks Kadrina alevikus Jaama tn 3 asuvale kinnisasjale seatud hoonestusõiguse omandamise üle