« Tagasi

Volikogu arutas ja otsustas, 17.06.20

17. juunil 2020. aastal Kadrina rahvamajas toimunud vallavolikogu istungil kinnitati Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste, st AS Kadrina Soojuse, OÜ Kadrina Kommunaali, OÜ Kadrina Hooldekodu ja SA Kadrina Spordikeskuse 2019. aasta majandusaasta aruande.

Lisaks volitas volikogu vallavalitsust korraldama hanget laenu võtmiseks valla 2020. aasta eelarves kavandatud investeeringute finantseerimiseks summas kuni 1 300 000 eurot. Kogu 2020. aasta eelarvesse on kavandatud investeeringuid kogumaksumuses 2 025 350 eurot. Suurimateks investeeringuteks on näiteks Kadrina aleviku teedevõrgustiku ehitustööd, valla tänavavalgustuse ja Kadrina rahvamaja renoveerimine.

Volikogu kinnitas ka 2020. aasta riigieelarve lisaeelarvest rahastatavate täiendavate investeeringuprojektide nimekirja. Rahastamine toimub COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse investeeringuteks antavast toetusest.

Algatati Kadrina valla arengukava aastateks 2019-2035 muutmine, et viia see kooskõlla toimunud arengutega. Ettepanekuid vallaelanikelt arengukava uuendamise osas oodatakse hiljemalt 20. juuliks 2020 aadressile kadrina@kadrina.ee.

Seoses Pargi tänava kõnnitee rajamisega andis volikogu nõusoleku omandada mõttelise osa Pargi tänav 1 ja Pargi tänav 7 kinnistutest. Rajatav kõnnitee ühendab praeguse Pargi tänava kõnnitee loodava Viru tänava kõnniteega ning Viru tänava jalgteega, mis tuleb tervisekeskusest lasteaia nurgani.

AS Eesti Raudtee on pöördunud vallavalitsuse poole, andes teada Kadrina jaamahoone hoonestusõiguse võõrandamise ettevalmistamisest. Volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku läbirääkimiste pidamiseks hoone omandamise üle.