Kadrina Soojus

 

Kontakt: 322 5991, 511 0334, soojus@kadrina.ee

Aadress: Rakvere tee 11, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa


Aktsiaselts Kadrina Soojus on 100% Kadrina valla omanduses olev äriühing. AS Kadrina Soojus tegevusala on soojatootmine, veevarustuse ja heitvee ärajuhtimine.

 

AS Kadrina Soojus andmekaitsetingimused
Kadrina Soojuse põhikiri
2019. aasta majandusaasta aruanne
2018. aasta majandusaasta aruanne
2017. aasta majandusaasta aruanne
 

Tõhusa Kaugkütte märgis

 

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tunnustas 12. septembril 2019. aastal Kadrina Soojus AS-i kaugkütte tõhususe arendamise eest.

Kadrina Soojus oli arvult 70. Tõhusa Kaugküttesüsteemiga liituja. Kadrina kaugküttevõrgule eraldati vastav tunnistus ning märgis, mis tõendab, et kohalik kaugküttevõrk vastab energiatõhususe nõuetele.

Kadrinas on taastuvenergiaallikate osakaal 96%.