Kadrina Soojus

 

Kontakt: 322 5991, 511 0334, soojus@kadrina.ee

Aadress: Rakvere tee 11, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa


Aktsiaselts Kadrina Soojus on 100% Kadrina valla omanduses olev äriühing. AS Kadrina Soojus põhitegevusalaks on soojatootmine ja teiseks oluliseks tegevusalaks on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine.

Kadrina Soojuse põhikiri
2017. aasta majandusaasta aruanne