Reklaamimaksu deklaratsioon


  Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamine
kirjeldus Reklaamimaksu maksja (maksumaksja) on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase maksudeklaratsiooni hiljemalt reklaami eksponeerimisele eelneval tööpäeval.
Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma kogu maksuperioodi kohta. Vallavalitsuse raamatupidamine väljastab maksudeklaratsiooni alusel arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks. Üldjuhul maksumaksja tasub maksusumma Kadrina valla eelarvesse hiljemalt 15. päeval arvates maksuperioodi alguskuupäevast. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiseurodeks. Alla 50-eurosendist summat ei arvestata, 50 eurosenti ja üle selle ümardatakse täiseuroks.
Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, mis on:
1) tasapinnalise reklaami puhul selle asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvestuslike pindalade summa.
Maksustamise alla kuuluvad reklaamipinnad, mille suurus ületab 2,0 m2. Kui reklaamipind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini.
õigusakt Reklaamimaksu kehtestamine Kadrina vallas
kontaktisik Abivallavanem Aarne Laas - 322 5603, Aarne.Laas@kadrina.ee
deklaratsiooni vorm .rtf