Jäätmeveoga seonduvad taotlused

 Jäätmeveoga seotud taotlusi on nüüd võimalik esitada mugavalt ISETEENINDUSES.

Võimalikud toimingud:

* Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine või perioodiiline liitumine
*
 Liitumisest vabastatu kinnituskiri
* Esitada ühise jäätmemahuti kasutamiseks taotlus
Teavitada kompostimisest (kellel on KIK projektiga saadud komposter - ei pea teavitama)


Kellel ei ole arvutile ligipääsu või on abi tarvis saab võtta ühendust keskkonnaspetsialisti Pamela Talziga telefonil 5342 2783, pamela.talzi@kadrina.ee või tulles vallamajja kohale.