« Tagasi

Osale liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringus

Hea kadrinlane, osale liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringus, et kaardistada Lääne-Virumaa elanikkonna liikumisharjumused ning tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks.

 

Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi kasutatakse tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks.

 

Andmestiku haldamisel järgitakse andmekaitse reegleid ja seda ei jagata kolmandate isikutega.