« Tagasi

Volikogu arutas ja otsustas, 01.12.21

Kadrina vallavolikogu kohtus detsembrikuu esimesel päeval Kadrina vallamajas. Istungist võtsid osa kõik 19 liiget. Uute liikmetena olid kohal Anneli Meibaum, Marge Schwindt ning Rauno Tõevälja.

Volikogu moodustas alatised komisjonid ning valis nende esi- ja aseesimehed. Toimus salajane hääletamine. Hääled jagunesid järgmiselt:

 • Majanduskomisjon – esimees Madis Viise (11), aseesimees Jaanus Reisner (8).
 • Kultuuri- ja spordikomisjon – esimees Risto Murumägi (11), aseesimees Helena Mägi (8).
 • Sotsiaalkomisjon – esimees Marge Schwindt (11), aseesimees Viive Tuuna (8).
 • Hariduskomisjon – esimees Liina Suurkivi (9), aseesimees Ben Lilleoja (8). Kaks sedelit olid rikutud.
 • Maaelukomisjon – esimees Anneli Meibaum (11), aseesimees Alo Laaniste (8).
 • Revisjonikomisjon – esimees Marko Teiva (17), aseesimees Viive Tuuna (2).

Kinnitati alatiste komisjonide koosseisud. Lisaks eelmainitud esi- ja aseesimeestele on komisjonide liikmed järgmised:

 • Majanduskomisjon 13-liikmelise koosseisuga: Rait Karus, Reimo Rüütel, Marge Schwindt, Anneli Meibaum, Risto Murumägi, Liina Suurkivi, Erich Petrovits, Viive Tuuna, Marko Teiva, Siim Umerov, Jürgen Lankei.
 • Kultuuri- ja spordikomisjon 13-liikmelise koosseisuga: Vahur Leemets, Mati Tiiter, Ingrid Liivamäe, Jaan Rummi, Madis Viise, Eve Vunk, Jürgen Lankei, Olev Käsperson, Karmo Kullamägi, Lembit Kerov, Maris Piispea.
 • Sotsiaalkomisjon 12-liikmelise koosseisuga: Sirje Eirand, Susanne Rüütel, Laili Konist, Kevin Volter, Rauno Tõevälja, Aleksei Osokin, Kai Tamm, Teet Toming, Tiina Zõbin, Hanna-Eliise Liivak.
 • Hariduskomisjon 13-liikmelise koosseisuga: Karl Lindam, Helene Kristine Viita, Jüri Suurkivi, Marie Petrovits, Marge Schwindt, Anu Faelmann-Klaus, Arvo Pani, Anne Mäeots, Evelin Teiva, Haralt Rahupõld, Ketlin Rebane.
 • Maaelukomisjon 13-liikmelise koosseisuga: Tiina Raudla, Airi Raus, Gert Kaso, Meelis Stern, Valter Kaima, Heli Napp, Marge Gross, Sirje Kuusik, Rein Kaubi, Ants Leht, Mirko Raik.
 • Revisjonikomisjoni 5-liikmelise koosseisuga: Risto Murumägi, Jaanus Reisner, Siim Umerov.


Volikogu määras vallavanema Kairit Pihlaku töötasuks 3300 eurot kuus. Lisaks määrati isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis ametiülesannete täitmiseks kuni 335 eurot kuus. Mobiiltelefoni kasutamise kulude limiidiks määrati 40 eurot kuus.

Volikogu esimehele Madis Viisele määrati töötasuks alates 1650 eurot kuus. Ning isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamisega seotud kulud hüvitatakse kuni 335 eurot kuus.

Volikogu määras palgaliste vallavalitsusliikmete töötasu ning hüvitise. Kõikidele palgalistele vallavalitsuse liikmetele määrati töötasuks 327 eurot eurot. Isikliku sõiduauto kasutamisega tekkinud kulud ametiülesannete täitmisel hüvitatakse kuus 64 euro ulatuses.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule nimetati Kadrina valla esindajateks Madis Viise ja tema asendajana Viive Tuuna ning Kairit Pihlak ja tema asendajana Raido Parve.


Järgmine vallavolikogu istung toimub 20. detsembril.