« Tagasi

Alanud on tervist ja heaolu toetavate tegevuste ideekonkurss

Ideekonkursi „Vaimse tervise toetamine läbi ennetustegevuste minu kogukonnas ja Lääne-Virumaal!" eesmärgiks on pakkuda Lääne-Virumaa elanike vaimse tervise toetamiseks tegevusi, mis lahendavad mõnda elanike jaoks olulist kitsaskohta ja on suunatud elanike teadlikkuse tõstmisele.

Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu soovib konkursiga innustada kõiki mõtlema oma kogukonna probleemidele ja sellele, kuidas probleeme ise kodanikualgatuse korras lahendada.

 

Konkursil saavad osaleda:

  1. Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja vabaühendused;
  2. Avaliku sektori allasutused (Lääne-Viru maakonna koolid, lasteaiad, noortekeskused, huvikoolid, sihtasutused jne).

Konkursi tingimused:

Märkad ja mõistad oma kogukonnas vaimse tervise valdkonnas esinevat probleemi.

  1. Mõtled, kuidas seda lahendada saad.
  2. Veenad oma konkursitööga, et Sinu lahenduskäik looks muutusi ja muudaks kogukonna elu paremaks.

Rohkem infot konkursi kohta Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt www.virol.ee